xs
xsm
sm
md
lg

“ธรรมนัส”ขึ้นหลังปิกอัพ ลุยเมืองคอน-พังงา-ภูเก็ต รับฟังความเดือดร้อนชาวบ้าน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์รมช.ธรรมนัส โดดขึ้นหลังกระบะปิกอัพ ลุยพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช จ.พังงา และจ.ภูเก็ต รับฟังปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช จ.พังงา และจ.ภูเก็ต โดย ต.แหลม อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช ได้ตรวจพื้นที่กรณีประกาศหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (น.ส.ล.) ทับที่ดินประชาชน ประมาณ 100 ครัวเรือน ปัจจุบันทางกรมชลประทานได้ดำเนินโครงการปรับปรุงแหล่งน้ำขุดลอกแก้มลิง “ทุ่งทับใน” โดยจะมอบหมายให้คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาที่สาธารณประโยชน์และที่ดินเอกชน ปล่อยทิ้งร้าง รับประเด็นการขอให้ตรวจสอบแนวเขตที่ดินไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และในส่วนของโครงการปรับปรุงแหล่งน้ำขุดลอกแก้มลิง “ทุ่งทับใน” ก็จะขอให้มีการชะลอการดำเนินการ


จากนั้นร้อยเอกธรรมนัส พร้อมคณะ ได้เดินทางไปยัง ชุมชนหาดบางสัก จ.พังงา เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ำ ดินและที่ดินทำกิน และได้เดินทางไปยังบ้านทับยาง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา เพื่อรับฟังปัญหาข้อเรียกร้องการออกโฉนดที่ดินของเอกชน จำนวนเนื้อที่ประมาณ 120 ไร่ ในพื้นที่ซึ่งหมดสัมปทานการทำเหมืองแร่ เพื่อนำประเด็นดังกล่าวไปพิจารณาและดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

ร้อยเอก ธรรมนัส กล่าวว่า จากการที่ได้รับฟังปัญหาของพี่น้องเกษตรกรแล้วนั้น เห็นว่าจะต้องเร่งดำเนินการแก้ไข เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกร เพราะอาชีพเกษตรกรรม เป็นอาชีพที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ หากเกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศก็จะเป็นไปในทางที่ดี และตอนนี้ได้มีการประสานหน่วยงานทึ่เกี่ยวข้องร่วมบูรณาการ ส่งเสริมให้เกษตรกรทำการเกษตรแบบผสมผสาน ให้มีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นหลังจากการปรับเปลี่ยนการผลิต พร้อมส่งเสริมการปรับปรุงบำรุงดินให้มีความเหมาะสมต่อการทำการเกษตรแบบผสมผสานสามารถลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและมีรายได้เพิ่มขึ้นจากพืชเดิมอีกด้วย
กำลังโหลดความคิดเห็น...