xs
xsm
sm
md
lg

“เฉลิมชัย” ควง ตั๊น จิตภัสร์ พร้อมส.ส.ระยอง. ลงพื้นที่ร่วมแก้ปัญหาการบริหารจัดการนำ้ช่วยเหลือภาคเกษตรกร

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์รมว.เกษตรฯ ร่วมกับ"ตั๊น จิตภัสร์" พร้อมส.ส.ระยอง ปชป. ลงพื้นที่ระยอง ร่วมหาทางแก้ปัญหาบริหารจัดการน้ำช่วยเหลือเกษตรกรชาวระยอง

วันนี้(24สค) นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรฯ และเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ พร้อม น.ส.จิตภัสร์ ตั๊น กฤดากร ส.ส.บัญชีรายชื่อ นพ.บัญญัติ เจตนจันทร์ นายธารา ปิตุเตชะ ส.ส.ระยอง ร่วมลงพื้นที่รับฟังสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำภายใต้ในภาวะวิกฤติลุ่มน้ำประแสร์ ที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ และโครงการสูบผันน้ำคลองสะพาน ต.ชุมแสง อ.วังจันทร์ จ.ระยอง

นายธารา ปิตุเตชะ ส.ส.ระยอง กล่าวตอนหนึ่งว่า ชาวจังหวัดระยองต่างกังวลถึงปัญหาขาดแคลนน้ำโดยเฉพาะน้ำที่จะใช้ในภาคเกษตรกรรม จึงขอความมั่นใจจากทางรมว.เกษตรฯให้กับประชาชนว่า จะมีน้ำเพียงพอต่อภาคเกษตรกรเพราะเป็นปัญหาปากท้องภาคครัวเรือน ก่อนที่จะแบ่งน้ำไปใช้รองรับในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งหลายจุดในจังหวัดระยองไม่มีแหล่งกักเก็บน้ำและไม่มีน้ำใช้ทำการเกษตรเลย จึงขอเรียกร้องแทนพี่น้องประชาชนที่เรีนกน้องให้หน่วยงานรัฐช่วยขุดลอกแก้มลิง ประจำหมู่บ้าน และโครงการต่างๆที่จะช่วยเหลือประชาชนในระยะยาวต่อไปอย่างยั่งยืนด้วย

ด้าน นายเฉลิมชัย กล่าวว่า นโยบายแรกของกระทรวงฯ จะต้องดูแลเกษตรกรในภาคการเกษตรให้เป็นรูปธรรมเพื่อสร้างความมั่นใจให้เกษตรกร โดยเฉพาะน้ำ เพราะน้ำคือชีวิต และปัจจัยหลักในภาคเกษตร ซึ่งขณะนี้เข้าสู่ฤดูฝน แล้วจะทำอย่างไรเพื่อที่จะเก็บกักน้ำให้ได้มากที่สุด อย่างโครงการแก้มลิง หรือขุดลอกแหล่งน้ำ โดยการดำเนินการบริหารจัดการน้ำให้เป็นระบบอย่างยั่งยืน รวมถึงยึดโยงการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ให้พร้อมใจในการดำเนินการโครงการเหล่านี้ และร่วมมือร่วมใจใช้ทรัพยากรน้ำที่มีอยู่อย่างรู้คุณค่าให้มากที่สุด เพราะน้ำเป็นสมบัติของทุกคน ขอให้มั่นใจว่าจะดูแลปัญหาเหล่านี้


กำลังโหลดความคิดเห็น...