xs
xsm
sm
md
lg

“ประวิตร” ขีดเส้น 31 มี.ค.ปีหน้า ทุกโครงการ จชต.ต้องชัด! สั่ง ศอ.บต.ตั้งงบฯ 65 จี้ ศึกษาปรับผังเมือง อ.จะนะ จากสีเขียวเป็นสีม่วง

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์“ประวิตร” ขีดเส้นทุกโครงการพัฒนาชายแดนภาคใต้ต้องเแล้วเสร็จภายใน 31 มี.ค. 64 สั่ง ศอ.บต.ประสาน สมช.-สำนักงบประมาณ เตรียมจัดสรรงบปี 65 ให้ศึกษาแผนเปลี่ยนแปลงผังเมือง อ.จะนะ จากสีเขียวเป็นสีม่วง เปิดพื้นที่ก่อสร้างโรงงาน-นิคมอุตสาหกรรม อนุมัติงบฯ จัดซื้อเรือประมงรอบอ่าวปัตตานี จัดทำปะการังเทียม ฉลองพระเกียรติฯ พระพันปีหลวง ประสาน ศอ.บต.-บีโอไอ ควบคู่ไปกับการปรับปรุงการใช้ประโยชน์พื้นที่ส่วนราชการ

วันนี้ (27 พ.ย.) มีรายงานจากทำเนียบรัฐบาลเปิดเผยว่า ​พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) ครั้งที่ 2/2563 แจ้งในที่ประชุม โดยให้คณะทำงาน กพต. รายงานความก้าวหน้าทุกโครงการให้เแล้วเสร็จภายใน 31 มีนาคม 2564 โดยเฉพาะแผนการเปลี่ยนแปลงผังเมืองอำเภอจะนะ จากสีเขียวเป็นสีม่วง เพื่อเปิดพื้นที่ให้ก่อสร้างโรงงานและนิคมอุตสาหกรรม โดยจะมีการเปลี่ยนแปลงผังเมืองรวม 3 ตำบล คือ ต.นาทับ ต.สะกอม และ ต.ตลิ่งชัน ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 18 ส.ค. 63

การปรับผังเมืองดังกล่าว ให้กรมโยธาธิการและผังเมือง และจังหวัดสงขลา ดำเนินการปรับปรุงการใช้ประโยชน์ที่ดินในส่วนพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับแผนเร่งด่วนการลงทุนของภาคเอกชน 3 ตำบล เพื่อให้เป็นไปตามความเหมาะสมของพื้นที่ ตามแผนเร่งด่วนการลงทุนของภาคเอกชน กล่าวคือให้เปลี่ยนสีผังเมืองในพื้นที่จากสีเขียวเป็นสีม่วง โดยการอ้างผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่ศูนย์อำนวยการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ ศอ.บต. จัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 ก.ค. 63

ทั้งนี้ ขอให้ ศอ.บต.รวบรวมและประสานไปยังส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมวางแผนดำเนินการโดยเร็ว และเป็นรูปธรรม รวมทั้งให้ ศอ.บต.เป็นหน่วยดำเนินการ และจัดทำคำของบประมาณไปดำเนินการในปี 2565 โดยให้ สมช. และสำนักงบประมาณ ให้การสนับสนุนการทำงานแก่ ศอ.บต.ด้วยเพื่อให้งานพัฒนามีความก้าวหน้า สามารถสะท้อนความสำเร็จการแก้ไขปัญหา และพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในระยะต่อไป

“งานพัฒนาที่ดีจะนำไปสู่การลดปัญหาด้านความมั่นคงได้ ขอให้ทุกหน่วยงานให้ความสำคัญต่อเรื่องดังกล่าว เป็นลำดับแรกด้วยงานสำคัญตามนโยบายรัฐบาล คือ เมืองต้นแบบฯ จะนะ ขอให้ทุกหน่วยงาน ร่วมมือทำงานอย่างเต็มที่ ให้เห็นผลเป็นรูปธรรม ทั้ง 3 เรื่อง” พล.อ.ประวิตร ระบุ 

ทั้งนี้ โครงการที่รับทราบความก้าวหน้าและเห็นชอบ ประกอบด้วย โครงการปรับผังเมืองเพื่อรองรับการขับเคลื่อนเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ในพื้นที่​ อำเภอจะนะ​ จังหวัดสงขลา โดยที่ประชุมรับทราบรายงานผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนฯ ทั้ง 4 ประเภทการลงทุน (สวนอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมสมัยใหม่และเทคโนโลยีแห่งอนาคต, เมืองอัจฉริยะ, ท่าเรือน้ำลึก ศูนย์กลางการขนส่งและกระจายสินค้า และศูนย์อุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้าสะอาด) และรายละเอียดการใช้ประโยชน์พื้นที่เพื่อนำไปสู่การดำเนินการปรับปรุงการใช้ประโยชน์ที่ดินของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องต่อไป

ให้กรมโยธาธิการและผังเมือง และจังหวัดสงขลา ดำเนินการปรับปรุงการใช้ประโยชน์ที่ดินในส่วนพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับแผนเร่งด่วนการลงทุนของภาคเอกชน 3 ตำบล (ต.นาทับ ต.สะกอม และ ต.ตลิ่งชัน อ.จะนะ จ.สงขลา) ให้เป็นไปตามความเหมาะสมของพื้นที่ตามแผนเร่งด่วนการลงทุนของภาคเอกชนและผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อไป ทั้งนี้ ให้ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ส่งผลรายงานผลการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนฯ ไปยังหน่วยงานเป็นการเร่งด่วน

ให้ ศอ.บต.ประสานขับเคลื่อนมติของ กพต.ไปยังคณะกรรมการนโยบายการผังมืองแห่งชาติ ในฐานะกลไกเชิงนโยบายตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 เพื่อพิจารณาเร่งรัดการดำเนินการของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อรองรับการลงทุนตามแผนเร่งด่วนการลงทุนของภาคเอกชน

ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา (อบจ.สงขลา) เป็นหน่วยดำเนินการจัดทำรายงานการศึกษาความเชื่อมโยงเส้นทางการคมนาคมขนส่งเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ อ.จะนะ จ.สงขลา ทั้งระบบ โดยพิจารณาปรับงบประมาณหรือใช้งบเหลือจ่ายของ อบจ.สงขลา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หรือให้ ศอ.บต.ปรับงบประมาณหรือใช้งบเหลือจ่ายของ ศอ.บต.ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปเพื่อดำเนินการเร่งด่วน

สำหรับความคืบหน้าการดำเนินการจัดสรรโควตพลังงานไฟฟ้า​ 1,700 เมกะวัตต์ เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการดำเนินพัฒนาพัฒนาตามมติ ครม. (7 เม.ย. 2562)

ส่วนความคืบหน้าโครงการนำเรือประมงออกนอกระบบ เพื่อการจัดการทรัพยากรประมงทะเลที่ยั่งยืนพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นกรณีเร่งด่วน และการจัดทำปะการังเทียมพื้นที่ชายฝั่งทะเลจังหวัดชายแดนภาคใต้ ​ เป็นการเห็นชอบให้จัดซื้อเรือประมงของประชาชนรอบอ่าวปัตตานีเพื่อจัดทำปะการังเทียมเพื่อร่วมฉลองพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันนี้ที่ประชุมยังรับทราบ รายงานความคืบหน้า เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการดำเนินการพัฒนาตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 รวมถึงความคืบหน้าการดำเนินการพิจารณามาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต อำเภอจะนะ​ จังหวัดสงขลา ตามแผนการลงทุนของภาคเอกชน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 หลังจากให้ ศอ.บต.ประสานขับเคลื่อนมติของ กพต.ไปยังคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ในฐานะกลไกเชิงนโยบายตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ควบบคู่ไปกับ การปรับปรุงการใช้ประโยชน์พื้นที่ของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

เช่นเดียวกับโครงการนำเรือประมงออกนอกระบบ และการจัดทำปะการังเทียม ซึ่งเป็นโครงการช่วยเหลือและพัฒนาแรงงานไทยที่กลับภูมิลำเนา จากการเข้าไปประกอบอาชีพในมาเลเซีย ที่ได้รับกระทบจากโควิด-19 รวมถึงเห็นชอบกำหนดแผนพัฒนาระบบสาธารณสุข 4 อำเภอชายแดนของจังหวัดสงขลา และงานสาธารณสุขต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รองรับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคตอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา (พ.ศ. 2564-2567)


กำลังโหลดความคิดเห็น...