xs
xsm
sm
md
lg

"ประวิตร" ย้ำรัฐให้ความสำคัญแผนพัฒนาบึงหนองหาร ระยะ 10 ปี

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) พร้อมคณะ เดินทางไปตรวจราชการในพื้นที่ จ.สกลนคร ในวันนี้ (24 ต.ค.) เพื่อเร่งรัดติดตามความคืบหน้าการพัฒนาและฟื้นฟูบึงหนองหาร รองรับการแก้ปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้ง ให้กลับมาเป็นแหล่งน้ำจืดขนาดใหญ่ที่สมบูรณ์

โดยรับฟังการบรรยายสรุปสภาพปัญหาความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศและสาเหตุการลดลงของศักยภาพการกักเก็บกักน้ำ และความคืบหน้าการพัฒนาพื้นที่ภาพรวมจากส่วนราชการต่างๆ ในการบริหารจัดการและฟื้นฟูบึงหนองหาร ซึ่งเป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่กว่า 77,016 ไร่ มีลำน้ำไหลเข้ารอบทิศทาง 21 ลำน้ำ พื้นที่ได้รับประโยชน์ 53 ตำบล รวมกว่า 1 ล้านไร่ ทั้ง จ.สกลนคร และนครพนม ประชาชนได้รับประโยชน์ 80,750 ครัวเรือน พร้อมทั้งรับทราบการบริหารจัดการทรัพยากรประมงและนิเวศสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการน้ำ ทั้งการชะลอและการกักเก็บน้ำ การบรรเทาอุทกภัยทั้งระบบลุ่มน้ำ การปรับปรุงภูมิทัศน์ แนวเขตและการท่องเที่ยว การกำหนดแนวเขตหนองหาร รวมทั้งการจัดการน้ำเสียเทศบาลนครสกลนครและชุมชนรอบหนองหาร 

ทั้งนี้ พล.อ.ประวิตร กล่าวย้ำว่า รัฐบาลให้ความสำคัญและเห็นชอบแผนหลักการพัฒนาบึงหนองหาร ระยะ 10 ปี รวม 62 โครงการ วงเงินกว่า 7,455 ล้านบาท โดยต้องการพัฒนาบึงหนองหารให้มีความสมบูรณ์เชื่อมโยงการผันน้ำจากลำน้ำพุง ไปยังโครงการพัฒนาลุ่มน้ำก่ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ รองรับการแก้ปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้งภาคอีสานตอนบน รวมทั้งเพื่อการจัดการน้ำอุปโภคและบริโภคของประชาชน โดยเฉพาะการขยายและเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน และเพื่อการสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการเกษตร โดยต้องการเพิ่มพื้นที่ชลประทานอีกกว่า 25,000 ไร่