xs
xsm
sm
md
lg

ก.แรงงาน จับมือ ศอ.บต.ส่งเด็กจบใหม่จาก 3 จชต.ทำงานนอกพื้นที่

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการมีงานทำเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ให้กลับมามีงานทำ มีอาชีพ มีรายได้ และระบบเศรษฐกิจฟื้นตัวโดยเร็ว อีกทั้ง พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้กำกับดูแลศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ให้ความสำคัญในการส่งเสริมการจ้างงานเยาวชนส่วนใหญ่ที่ยังไม่มีงานทำ ตนจึงได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งปัตตานี ยะลา และนราธิวาส เร่งประสานงานกับ ศอ.บต. เพื่อนำเยาวชนในพื้นที่เข้าสู่ระบบการมีงานทำ ผ่านโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ โดยภาครัฐและภาคเอกชน (Co-Payment) ที่กำลังรับสมัครอยู่ทั่วประเทศในขณะนี้

นายสุชาติ กล่าวว่า การที่ ศอ.บต.เข้ามาอำนวยความสะดวกนำส่งแรงงานไปยังสถานประกอบการต่างๆ ที่มีความต้องการแรงงาน จะสนับสนุนการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเป็นระบบ และช่วยให้เยาวชนมีงานทำ มีอาชีพ มีรายได้ที่มั่นคง นำมาซึ่งความสันติสุขในพื้นที่ได้อีกด้วย ซึ่งจากการประสานความร่วมมือ เบื้องต้นวันที่ 18 พฤศจิกายนนี้ จะมีแรงงานชุดแรกจำนวน 84 คน ที่ ศอ.บต.จะนำส่งแรงงานที่มีพื้นที่ภูมิลำเนาจังหวัดชายแดนใต้ไปยัง บริษัท แคล คอมพ์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย ) จำกัด ซึ่งเป็นสถานประกอบการตั้งอยู่ในพื้นที่ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี

พร้อมกันนี้ นายสุชาติ ได้ขอบคุณ ศอ.บต. ที่อำนวยความสะดวกนำส่งแรงงานจากพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดน ไปยังสถานประกอบการที่มีความต้องการแรงงานตามโครงการ Co -Payment เป็นการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเป็นระบบ ทั้งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และนอกพื้นที่ ช่วยเหลือเด็กจบใหม่ให้มีงานทำ มีรายได้ นำความมั่นคงมาสู่พื้นที่ต่อไป