xs
xsm
sm
md
lg

เปิดชื่อ 4 บริษัทฯ กลุ่มการเมือง-เจ้าพ่อรีไซเคิล คว้าสัมปทาน 20 ปี มูลค่า 3 หมื่นล้าน “โครงการกำจัด-ขน ขยะ/สิ่งปฏิกูล” กทม.วันละ 1.7 พันตัน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์เปิดชื่อ 4 บริษัทฯ คว้าสัมปทาน 20 ปี “โครงการกำจัด-ขน ขยะมูลฝอย-สิ่งปฏิกูล” ในพื้นที่ กทม. มูลค่า 3 หมื่นล้าน เก็บ/กำจัดขยะวันละ 1,700 ตัน จาก 3 ศูนย์กำจัดมูลฝอย “สยามรับเบอร์” ได้งานกำจัดขยะศูนย์สายไหม ส่วน “บริษัท ๗๙ จำกัด” ของตระกูลสะสมทรัพย์ ได้ 2 งาน กำจัด-ขนมูลฝอยศูนย์หนองแขม เผย “กลุ่มบ้านใหญ่นครปฐม” ยังคว้าโปรเจกต์สร้างโรงคัดแยกขยะกำแพงแสน ขนาดกว่า 1,000 ตัน/วัน เพิ่มเติม ส่วนความคืบหน้าโครงการเตาเผาขยะ “หนองแขม-อ่อนนุช” 1.2 หมื่นล้าน รอใบอนุญาตก่อสร้าง จาก กกพ.

วันนี้ (23 พ.ย.) มีรายงานจากศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ กองกำจัดมูลฝอย สำนักสิ่งแวดล้อม กทม. ออกประกาศกรุงเทพมหานคร ลงนาม โดย พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการ กทม. ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการ กทม. แจ้งผลการคัดเลือกเอกชนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าดำเนินการ “โครงการกำจัดมูลฝอย” จากสถานีขนถ่ายมูลฝอยระบบใหม่และนำไปกำจัดอย่างถูกสุขลักษณะ ในสถานี 3 แห่ง และ “โครงการขนมูลฝอย” จากศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม ศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม และศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช และนำไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โดยให้ภาคเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจร่วมลงทุนตามแผน กทม.จะใช้งบประมาณ 32,000 ล้านบาท ขณะนี้ได้เอกชนดำเนินการแต่ละระบบแล้ว ทั้งจ้างระยะสั้นและให้สัมปทาน 20 ปี ในสัญญาระยะสั้น 4 ปี จะจ้างเอกชนกำจัดมูลฝอยจากโรงงานกำจัดมูลฝอยไปทำลายโดยวิธีฝังกลบในระหว่างรอเตาเผามูลฝอยเสร็จ

ใน “โครงการกำจัดมูลฝอย” ประกาศให้บริษัท สยามรับเบอร์ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยเสนอราคาเป็นเงิน 4,741,350,000 บาท ขณะที่ฉบับที่สอง ให้บริษัท กลุ่ม ๗๙ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการ ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยเสนอราคาเป็นเงิน 4,737,700,000 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

โดย ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม ที่ บริษัท กลุ่ม ๗๙ จำกัด ได้รับงาน ถือเป็นธุรกิจกลุ่มตระกูลสะสมทรัพย์ พบว่า ในช่วงปี 2543-2556 บริษัท กลุ่ม ๗๙ จำกัด บริษัทในเครือ เป็นคู่สัญญา กทม. ในการกำจัดขยะอีก 3 สัญญา รวมมูลค่ากว่า 7.5 พันล้านบาท บริหารโดย นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ หรือ หนึ่ง บุตรชายคนโตของ นายไชยา สะสมทรัพย์

ขณะที่ ศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหมจ้าง ที่ บริษัท สยามรับเบอร์ จำกัด ซึ่งเป็นกลุ่มเดียวกับ บริษัท วงษ์พาณิชย์ จำกัด กลุ่มธุรกิจรีไซเคิล ได้รับงานนี้ไป

ทั้งนี้ เฉพาะที่ศูนย์หนองแขมนั้น เอกชนจะสร้างโรงคัดแยกขยะที่ อ.กำแพงแสน ขนาดกว่า 1,000 ตัน/วัน เพื่อรับขยะจากศูนย์หนองแขม ไปกำจัดด้วยระบบใหม่ ตามสัญญาการจ้าง 20 ปี โดย เอกชนจัดหาที่ดิน ลงทุนก่อสร้าง รับสัมปทานบริหารโครงการ โดย กทม.จ่ายค่าตอบแทนให้ โดยเอกชนต้องลงทุนเพิ่ม

นอกจากนี้ ยังมีประกาศ 3 ฉบับ ผลการคัดเลือกเอกชน ที่ได้รับคัดเลือก “โครงการขนมูลฝอย จากศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม ศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม และศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช และนำไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล” ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แทนสัญญาเดิมที่จะสิ้นสุดประมาณเดือนมีนาคม 2564 โดยผู้ได้รับคัดเลือก มีสัญญาระยะสั้น 4 ปี

สำหรับ 2 โครงการแรกจะขนไปฝังกลบที่ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ไม่น้อยกว่าวันละ 1,700 ตัน ตามสัญญามาตรการฝังกลบโดยใช้แผ่นพลาสติก (HDPE) เป็นวัสดุกันซึม เพื่อป้องกันการรั่วของนำเสีย มีระบบรวบรวมน้ำเสีย บำบัดน้ำเสีย รวบรวมก๊าซและนำไปเผาทิ้งหรือใช้ประโยชน์

โดย “ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม” บริษัท กลุ่ม ๗๙ จำกัด ได้รับงานใน วงเงิน 3,035 ล้านบาท ขณะที่ “ศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม” ว่าจ้าง บริษัท วัสดุภัณฑ์ธุรกิจ จำกัด 1,044 ล้านบาท

สุดท้าย “ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช” ว่าจ้าง บริษัท ไพโรจน์สมพงษ์พาณิชย์ จำกัด นำไปฝังกลบที่ อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา วงเงิน 1,045.36 ล้านบาท

สำหรับความคืบหน้า “โครงการกำจัดขยะมูลฝอยด้วยระบบเตาเผา” ที่ กทม. ต้องจ่ายค่าตอบแทนให้เอกชน 20 ปี แห่งละ 6,000 ล้านบาท ในอัตราตันละ 789 บาท รวมเป็นเงิน 12,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ในรูปแบบ Build-Operate-Transfer (BOT)

โดยเมื่อปลายปีที่แล้ว กทม.ได้ลงนามสัญญากับ บริษัท ซีแอนด์จี เอ็นไวรอนเมนทอล โปรเท็คชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ลงทุน ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม 30 ไร่ วงเงิน 3-3.5 พันล้านบาท และศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช 30 ไร่ มี บริษัท นิวสกายเอ็นเนอร์จี (แบงค็อก) เป็นผู้ลงทุน 3-3.5 พันล้านบาท โดยต้องลงทุนพัฒนาโครงการ ระยะเวลา 20 ปี นับจากวันก่อสร้าง และโอนกรรมสิทธิ์ให้กทม.หลังสิ้นสุดสัญญา 3 แห่ง เป็นการขยายการลงทุนในพื้นที่เดิม ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 ตัน/วัน

“กทม. รอเพียงใบอนุญาตก่อสร้าง จาก คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ที่ยังไม่ออกประกาศรับซื้อไฟฟ้า คาดว่าทั้ง 2 แห่ง จะเริ่มสร้างกลางปีหน้าใช้เวลา 3 ปี เสร็จปี 2567”

โดยปัจจุบัน กทม.จัดการขยะมูลฝอยที่เก็บขนได้ 10,700 ตัน/วัน ในศูนย์จำกัดมูลฝอยหนองแขม อ่อนนุช และสายไหม ด้วย 3 ระบบ คือ ฝังกลบ คัดแยกระบบใหม่ใช้วิธีผสมผสานทั้งรีไซเคิล การแปรรูปเป็นปุ๋ยหมักและระบบเตาเผาที่ใช้เทคโนโลยีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและพลังงานไฟฟ้า


กำลังโหลดความคิดเห็น...