xs
xsm
sm
md
lg

ซูเปอร์โพลเผยคนไทยกังวลไอลอว์รับเงินฝรั่งแก้ รธน.ชักศึกเข้าบ้าน เปิดทางต่างชาติกอบโกย

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ซูเปอร์โพลเผยผลสำรวจคนไทยส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 90 ไม่สบายใจข่าวไอลอว์รับเงินฝรั่งมาเคลื่อนไหวแก้รัฐธรรมนูญ แก้ไขประเด็นอ่อนไหว จนคนไทยเกิดความแตกแยก เชื่อมีขบวนการชักศึกเข้าบ้าน เปิดทางกลุ่มทุนฝรั่งเข้ามากอบโกยผลประโยชน์

วันนี้ (22 พ.ย.) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อํานวยการสํานักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) นําเสนอผลสํารวจภาคสนาม เรื่อง ฝรั่ง ท่อน้ำเลี้ยงไอลอว์ กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ โดยดําเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จํานวน 1,824 ตัวอย่าง ดําเนินโครงการระหว่างวันที่ 19-21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา

ผลการสำรวจปรากฏว่า เมื่อถามถึงการรับรู้ข่าว นายจอร์จ โซรอส โจมตีค่าเงินบาท จนเกิดวิกฤตเศรษฐกิจไทย และเข้าครอบครองผลประโยชน์ชาติของประเทศไทย พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 70.2 ไม่เคยได้ยิน ไม่เคยทราบข่าว ในขณะที่ร้อยละ 29.8 เคยได้ยิน เคยทราบ

อย่างไรก็ตาม เมื่อถามถึงความเชื่อและความเห็นเกี่ยวกับฝรั่งหนุนหลังม็อบและไอลอว์ พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 97.3 เชื่อว่ารัฐบาลและหน่วยงานของรัฐเอาข้อมูลความจริงแสดงเส้นทางการเงินจากฝรั่งถึงไอลอว์และเครือข่ายให้คนทั้งประเทศรู้ รองลงมาคือ ร้อยละ 94.8 เชื่อว่า มีขบวนการชักศึกเข้าบ้าน เคลื่อนไหวในกระแส ทําคนไทยแตกแยก ในขณะที่ ร้อยละ 94.7 ระบุ ไม่สบายใจต่อข่าวไอลอว์รับเงินจากฝรั่ง เคลื่อนไหวแก้รัฐธรรมนูญแตะต้องสถาบันหลักของชาติ ในขณะที่ร้อยละ 93.5 ระบุ กลุ่มทุนฝรั่งจ้องจะเข้ามากอบโกยผลประโยชน์ชาติหลังคนไทยแตกแยกและสูญเสีย และร้อยละ 91.5 ระบุ เชื่อว่า มีกลุ่มทุนฝรั่งสนับสนุนไอลอว์แก้รัฐธรรมนูญ แตะต้องสถาบันหลักของชาติ

ที่น่าพิจารณาคือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 98.3 ระบุทุกจังหวัดควรรณรงค์ทํากิจกรรมต่อเนื่องชูประเด็นรู้รักสามัคคี ปลุกจิตสํานึกรู้คุณแผ่นดิน ปกป้องสถาบันหลักของชาติ รองลงมาคือ ร้อยละ 97.3 ระบุ เอาผิดตามกฎหมาย จัดการขบวนการรับเงินฝรั่งปลุกปั้นคนไทยแตกแยก ร้อยละ 96.5 ระบุกังวลรัฐบาลปล่อยปละละเลยความแตกแยกของคนในชาติกระจายไปพื้นที่ต่างๆ ของประเทศจนยากจะควบคุม ในขณะที่ร้อยละ 96.1 ระบุรัฐบาลและหน่วยงานรัฐควรใส่ใจตอบสนองความต้องการที่ดีของกลุ่มย่อยๆ ในม็อบอย่างเร่งด่วน และร้อยละ 93.0 ระบุสื่อมวลชนควรช่วยกันเสริมสร้างความสงบสุขในบ้านเมือง

ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวว่า คนส่วนใหญ่ไม่สบายใจต่อข่าวฝรั่งเป็นท่อน้ำเลี้ยงให้ไอลอว์ เคลื่อนไหวแก้รัฐธรรมนูญที่อาจจะนําไปสู่ความแตกแยกของคนในชาติและเกิดการสูญเสีย เพราะมีขบวนการจะแก้ในหมวดเกี่ยวกับสถาบันหลักของชาติในรัฐธรรมนูญ ที่น่าเป็นห่วงคือ หลังความแตกแยกลุกลามบานปลายและการสูญเสีย กลุ่มทุนต่างชาติจะเข้ามากอบโกยผลประโยชน์ชาติไปในห้วงเวลาที่คนไทยทั้งชาติอ่อนแอ ดังนั้น สื่อมวลชนควรช่วยกันเสริมสร้างความสงบสุขในบ้านเมืองมากกว่ากลายเป็นตัวเร่ง เสี้ยมหรือยุยงให้เกิดความแตกแยกของคนในชาติ อย่างเช่น ประชาชนในบางประเทศไม่ให้พูดเรื่องการเมืองและเรื่องละเอียดอ่อนที่จะทําให้คนในชาติของเขาแตกแยก และพวกเขาก็อยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุข แม้จะเห็นต่างกัน
กำลังโหลดความคิดเห็น...