xs
xsm
sm
md
lg

“ซูเปอร์โพล” เผยความต้องการแท้ม็อบ 3 นิ้ว ร้อยละ 94.1 อยากปฏิรูปการศึกษามากกว่าปฏิรูปสถาบันฯ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“ซูเปอร์โพล” เผยผลสำรวจม็อบ 3 นิ้ว กว่าร้อยละ 90.6 ระบุความต้องการแท้จริงคือสิทธิชอบธรรมตามกฎหมายและสังคม ความเสมอภาค อิสระทางความคิด และมีชีวิตที่ดี ร้อยละ 94.1 เห็นว่าควรปฏิรูปการศึกษามากกว่าปฏิรูปสถาบันฯ มีแค่ร้อยละ 5.9 ที่ต้องการปฏิรูปสถาบันฯ มากกว่าการศึกษา แนะผู้ใหญ่ในบ้านเมืองตอบโจทย์ให้ตรงเป้าและทำความเข้าใจ จะดึงกลุ่มม็อบมาสนับสนุนรัฐบาลได้

วันนี้ (31 ต.ค.) ผศ.ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เปิดเผยผลสำรวจภาคสนาม เรื่องความต้องการแท้ หลังม็อบ 3 นิ้ว กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ โดยดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ จำนวน 1,293 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 25-30 ตุลาคม พ.ศ.2563 ที่ผ่านมา

ผลการสำรวจปรากฏว่า เมื่อถามถึงความต้องการของม็อบเยาวชน พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 83.6 ระบุมีความหลากหลายของความต้องการในกลุ่มม็อบ มากกว่าแค่ชู 3 นิ้ว และร้อยละ 16.4 ระบุความต้องการไม่ได้หลากหลายในกลุ่มม็อบ และเมื่อแบ่งออกเป็นกลุ่มช่วงอายุ พบว่ากลุ่มเยาวชนที่อายุไม่เกิน 24 ปี มีสัดส่วนมากกว่าทุกกลุ่มอายุ หรือร้อยละ 88.1 ระบุมีความหลากหลายของความต้องการในกลุ่มม็อบมากกว่าแค่ชู 3 นิ้ว ในขณะที่ร้อยละ 11.9 ที่ระบุความต้องการไม่ได้หลากหลายในกลุ่มม็อบ


ที่น่าพิจารณาคือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 90.6 ระบุความต้องการแท้ หลังม็อบ 3 นิ้ว คือ ต้องการสิทธิชอบธรรมตามกฎหมายและสังคม เปิดรับและคุ้มครองความหลากหลายของเพศสถานะ (LGBTQ) ต้องการความเสมอภาคการศึกษา ต้องการอิสระทางความคิดของเด็กและเยาวชน ต้องการมีความหวัง มีชีวิตที่ดี มีงานทำ มีรายได้ดี มีอนาคตที่ดี ต้องการเสรีภาพแต่งกายของนักเรียนนักศึกษา ทรงผม และอื่นๆ เป็นต้น ในขณะที่ร้อยละ 9.4 ระบุต้องการแค่ ตามแกนนำม็อบ 3 นิ้ว 3 ประการ เท่านั้น

เมื่อถามถึงความต้องการระหว่างปฏิรูปการศึกษา หรือปฏิรูปสถาบันฯ พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 94.1 ต้องการปฏิรูปการศึกษ มากกว่าปฏิรูปสถาบันฯ ในขณะที่ร้อยละ 5.9 ต้องการปฏิรูปสถาบันฯ มากกว่าปฏิรูปการศึกษา

“ผลโพลครั้งนี้ชี้ชัดว่าคนส่วนใหญ่ต้องการปฏิรูปการศึกษามากกว่าปฏิรูปสถาบันฯ สะท้อนให้เห็นว่าม็อบคนรุ่นใหม่ในประเทศไทยแตกต่างจากม็อบคนรุ่นใหม่ฮ่องกงในส่วนของความต้องการของม็อบประเทศไทยที่มารวมตัวกันมีความหลากหลาย แต่เมื่อมารวมตัวกันเป็นม็อบทำให้ต้องแสดงพลังออกให้เห็นไปในทิศทางเดียวกันกลายเป็นม็อบ 3 นิ้วจึงเข้าทางเป้าหมายของขบวนการที่อยู่เบื้องหลังม็อบ โดยความต้องการแท้หลังม็อบ 3 นิ้ว คือความหลากหลายของกลุ่มต่างๆ ที่มารวมตัวกันเป็นแผงม็อบ ดังนั้น ถ้ากลุ่มความต้องการต่าง ๆ ได้รับการตอบสนองก็มีความเป็นไปได้สูงที่จะทำให้ม็อบอยู่ในระดับที่ควบคุมได้ เช่น กลุ่มความหลากหลายของเพศสถานะ (LGBTQ) กลุ่มที่ต้องการความเสมอภาคทางการศึกษา กลุ่มที่ต้องการอิสระ กลุ่มที่ต้องการชีวิตที่ดี มีงานทำ มีรายได้ดี มีอนาคตที่ดี เป็นต้น” ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพลกล่าว

นอกจากนี้ ถ้ารัฐบาลและผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองทำงานตอบโจทย์ตรงเป้าความต้องการของแต่ละกลุ่มได้จริงและควบคู่ไปกับการเสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความเชื่อมั่น ความพอใจก็จะทำให้เกิดการสนับสนุนของกลุ่มม็อบเปลี่ยนวิถีมาสนับสนุนรัฐบาลได้ไม่ยากนัก จึงมีความจำเป็นต้องเร่งตอบโจทย์ตรงเป้าความต้องการของกลุ่มม็อบกลุ่มย่อยๆ ภายในกลุ่มม็อบกลุ่มใหญ่ที่ตอนนี้กำลังแยกตัวกันออกไปช่วงเวลาสั้นๆ จึงเป็นห้วงเวลาที่ดีที่จะรีบดำเนินการให้เรียบร้อยก่อนที่จะสายเกินไป


กำลังโหลดความคิดเห็น