xs
xsm
sm
md
lg

กสม.ออกแถลงการณ์เรียกร้องรัฐบาล-เจ้าหน้าที่ ไม่ใช้มาตรการรุนแรงสลายการชุมนุม ที่เป็นเด็กและเยาวชน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กสม.ออกแถลงการณ์เรียกร้องรัฐบาล-เจ้าหน้าที่ ไม่ใช้มาตรการรุนแรงสลายการชุมนุม ที่เป็นเด็กและเยาวชน วอนใช้เวทีสภาแก้ปัญหาความขัดแย้งวันนี้ (17 ต.ค.) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้ออกแถลงการณ์แสดงความห่วงใยต่อการใช้ความรุนแรงในการสลายการชุมนุม ระบุว่า ตามที่รัฐบาลได้อาศัยอำนาจตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร และข้อกำหนดตามประกาศดังกล่าว เข้าสลายการชุมนุมของกลุ่มคณะราษฎร ซึ่งประกอบด้วย นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน เมื่อช่วงค่ำวานนี้ (16 ต.ค.) กสม.มีความกังวลและห่วงใยเป็นอย่างยิ่งต่อสถานการณ์การชุมนุมทางการเมืองและการแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ซึ่งมีความอ่อนไหว และอาจนำไปสู่ความขัดแย้งรุนแรงในสังคมไทย แม้ว่าการชุมนุมของกลุ่มคณะราษฎร เมื่อวันที่ 16 ต.ค. 63 เป็นการชุมนุมที่ต้องห้ามตามข้อกำหนดของประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ อย่างไรก็ตาม กสม. เห็นว่า การชุมนุมดังกล่าวยังไม่ปรากฏลักษณะที่แสดงให้เห็นถึงการใช้ความรุนแรง จนเป็นเหตุถึงขั้นที่รัฐบาลต้องตัดสินใจใช้มาตรการในการสลายการชุมนุม จึงเห็นว่า เป็นการกระทำที่เกินสมควรแก่เหตุ

กสม. จึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ไม่ควรใช้มาตรการที่รุนแรงในการสลายการชุมนุมโดยสงบ ซึ่งได้รับการรับรองตามรัฐธรรมนูญ และกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง รวมทั้งใช้แนวทางสันติวิธีในการเจรจาแก้ไขปัญหา ไม่ใช้ความรุนแรงต่อผู้ชุมนุม โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมชุมนุม รัฐบาลและฝ่ายนิติบัญญัติควรใช้กระบวนการของรัฐสภา ในการแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างจริงจัง และให้หลักประกันว่าข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุมทุกกลุ่มจะได้รับการพิจารณาเพื่อนำไปสู่การยุติข้อพิพาท ทั้งนี้ รัฐบาลควรเยียวยาความเสียหายที่เกิดจากปฏิบัติการการสลายการชุมนุม ทั้งผู้ชุมนุมและเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บ ดูแลให้ผู้เข้าร่วมการชุมนุมที่ถูกควบคุมตัวจากการชุมนุมโดยสงบได้เข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน

อย่างไรก็ตาม การใช้สิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออก ทุกฝ่ายควรเคารพสิทธิมนุษยชนของบุคคลอื่น หลีกเลี่ยงการใช้ถ้อยคำ หรือการสื่อสารด้วยวิธีการที่สร้างความขัดแย้ง ความเกลียดชัง ปลุกเร้าให้เกิดความรุนแรง และดูหมิ่นเหยียดหยามศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้อื่น ขอให้ทุกฝ่ายได้ใช้ความอดทนอดกลั้น และร่วมกันแสวงหาทางออกอย่างสันติ เพื่อให้ประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤตการณ์ครั้งนี้ไปได้ด้วยดี


กำลังโหลดความคิดเห็น...