xs
xsm
sm
md
lg

กสม.แถลงค้าน จนท.ใช้ความรุนแรงสลายการชุมนุม ขอทุกฝ่ายใช้ความอดทนอดกลั้น ร่วมหาทางออกอย่างสันติ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ออกแถลงการณ์แสดงความกังวลและห่วงใยต่อสถานการณ์การชุมนุมทางการเมือง และการแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ที่มีความอ่อนไหว และอาจนำไปสู่ความขัดแย้งรุนแรงในสังคมไทย และแม้ว่าการชุมนุมของกลุ่มคณะราษฎร 63 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 เป็นการชุมนุมที่ต้องห้ามตามข้อกำหนดของประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ แต่ก็ยังไม่ปรากฏลักษณะที่แสดงให้เห็นถึงการใช้ความรุนแรง จนเป็นเหตุถึงขั้นที่รัฐบาลต้องตัดสินใจใช้มาตรการในการสลายการชุมนุม จึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ไม่ควรใช้มาตรการที่รุนแรงในการสลายการชุมนุมโดยสงบ และเห็นว่ารัฐบาลและฝ่ายนิติบัญญัติควรใช้กระบวนการของรัฐสภา ในการแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างจริงจัง และควรเยียวยาความเสียหายที่เกิดจากปฏิบัติการการสลายการชุมนุม ทั้งผู้ชุมนุมและเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บ

นอกจากนี้ กสม.เห็นว่า การใช้สิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออก ทุกฝ่ายควรเคารพสิทธิมนุษยชนของบุคคลอื่น หลีกเลี่ยงการใช้ถ้อยคำ หรือการสื่อสารด้วยวิธีการที่สร้างความขัดแย้ง ความเกลียดชัง ปลุกเร้าให้เกิดความรุนแรง และดูหมิ่นเหยียดหยามศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้อื่น ขอให้ทุกฝ่ายได้ใช้ความอดทนอดกลั้น และร่วมกันแสวงหาทางออกอย่างสันติเพื่อให้ประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤตการณ์ครั้งนี้ไปได้ด้วยดี