xs
xsm
sm
md
lg

“บิ๊กตู่” นำ ครม.ทำกิจกรรมจิตอาสา ระบุวันนี้ถ้าไม่รู้จักบ้านเมือง-วัฒนธรรม-นิสัยคนไทยด้วยกันเองก็จะไปพ้นจากตรงนี้

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายกฯ นำ ครม.ทำกิจกรรมจิตอาสา “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มดังที่ใจเรา” ระบุวันนี้ถ้าไม่รู้จักบ้านเมือง-วัฒนธรรม-นิสัยคนไทยด้วยกันเองก็ไปพ้นจากตรงนี้ ย้ำวันนี้รื้อทุกอย่างทีเดียวเป็นไปไม่ได้

วันนี้ (14 ต.ค.) เมื่อเวลา 09.00 น. ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และนางนราพร จันทร์โอชา ภริยา พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีและคู่สมรส ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ภายใต้ชื่อกิจกรรม VALAYA จิตอาสา “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยทันทีที่มาถึงนายกฯ และ ครม.ได้ร่วมรับฟังบรรยายศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชา จากอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ และเยี่ยมชมฐานภูมิพลังแผ่นดิน ก่อนร่วมพิธีเปิดกิจกรรม “VALAYA จิตอาสาปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา” โดยมีนายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.อุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม กล่าวรายงาน ก่อนที่ พล.อ.ประยุทธ์กล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

จากนั้น นายกฯ และ ครม.ร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมฐานที่ 2 อุทกธารอาหารเพื่อชุมชน ร่วมกิจกรรมมัจฉาร่าเริง ปล่อยปลา และให้อาหารปลา ร่วมกิจกรรมลูกอมปลาอารมณ์ดี กิจกรรมผักน้อยลอยน้ำ ปลูกพืชน้ำ เพื่อแหล่งอาหารของมนุษย์ ชุมชน และกิจกรรมหว่านข้าวในนาสาธิต โดยมีนักศึกษาจิตอาสาเข้าร่วมด้วย

จากนั้นนายกฯ กล่าวว่า ดีใจแทนครู อาจารย์ นักเรียน นิสิตและนักศึกษาที่ได้มาทำกิจกรรมจิตอาสาร่วมกันในวันนี้ ตนขอเป็นกำลังใจให้เด็กทุกคน นี่คือสิ่งที่ดีของประเทศเรา ซึ่งประเทศเราประกอบด้วยหลายอย่างโดยมีการเกษตรเป็นหลักและมีอุตสาหกรรมสมัยใหม่เข้ามา ดังนั้น ทุกคนต้องเรียนรู้และทำให้ทุกอย่างเดินหน้าไปด้วยกัน พร้อมใช้เทคโนโลยีและดิจิทัลเข้ามา สิ่งสำคัญต้อง how to do ว่าจะทำอย่างไรต่อ ซึ่งรัฐบาลมีหน้าที่เปิดโอกาสให้ทุกคนเข้าถึง ลุงคาดหวังให้พวกเราช่วยขับเคลื่อนให้เราและรัฐบาล สิ่งสำคัญเรื่องข้าวต้องดูอุปสงค์และอุปทาน ไม่เช่นนั้นเป็นปัญหา ตนถึงให้มีการรวมแปลงโดยการเข้ากลุ่ม ขณะเดียวกัน ต้องทำแหล่งน้ำเพื่อใช้น้ำร่วมกันโดยหาพื้นที่ส่วนกลางจึงขอให้เสียสละพื้นที่เพื่อขุดเก็บน้ำด้วย ซึ่งเราต้องการใช้น้ำมากกว่าประเทศอื่นในการทำนา จึงต้องวางแผนการใช้น้ำ

ทั้งนี้ ในช่วงท้ายนายกฯ กล่าวกับนักศึกษาด้วยว่า มีใครจะถามอะไรลุงไหม ถามว่าเมื่อไหร่ลุงจะไปสักที เพราะร้อนแล้วใช่ไหม อย่างไรก็ตาม ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จ และวันนี้ถ้าเราไม่รู้จักบ้านเมืองของเรา วัฒนธรรมและนิสัยคนของเราเราก็จะไปพ้นจากตรงนี้และปรับเปลี่ยนอะไรไม่ได้ จะรื้อทุกอย่างทีเดียวไม่ได้ สุดท้ายฝากให้ทุกคนรักษาสุขภาพด้วย

ต่อมานายกฯ พร้อม ครม.เยี่ยมชมฐานที่ 3 ความมั่นคงด้านอาหารเกษตร ทฤษฎีใหม่ ร่วมกิจกรรมอากาศดี ปลูกผักเกษตรคนเมือง ชมกิจกรรมปลารับแขก ชมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์ สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” และเยี่ยมชมฐานที่ 4 วิถีไทยร่วมสมัย

โดยนายกฯ กล่าวว่า เรื่องนาถือเป็นเรื่องสำคัญและขอให้ไปดำเนินการให้ต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม วันนี้ยังมีปัญหาเรื่องน้ำ ที่ดินและวัชพืช สิ่งเหล่านี้ต้องแก้ทั้งระบบ และต้องปลูกให้เหมาะสมเพียงพอความต้องการ หากปลูกมากเกินราคาก็ตก วันนี้ต้องปรับวิธีคิดไปด้วยกัน ทุกอย่างอยู่ที่พวกเราทุกคน ซึ่งโอกาสที่รัฐบาลทำไว้ทำให้ไม่ได้ทำให้คนรวย แต่ทำให้พวกเราทุกคน

จากนั้นนายกฯ เยี่ยมชมวิถีประชารัฐ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ชมผลิตภัณฑ์ที่มหาวิทยาลัยร่วมพัฒนา นอกจากนี้ยังร่วมกิจกรรม พันธุ์กล้าจากพ่อ แจกพันธุ์พืชผัก น้ำหมักชีวภาพ และน้ำยาล้างจานให้ประชาชน 50 ครัวเรือน ร่วมปลูกต้นราชพฤกษ์ ชมบ้านชีววิถี การปลูกผักปลอดสาร และร่วมกิจกรรมครัวเรือนพอเพียง เรียนรู้การทำผลิตภัณฑ์ครัวเรือน และทำน้ำยาล้างจานร่วมกับนักศึกษา ก่อนที่นายกฯ และ ครม.จะรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

อย่างไรก็ตาม ตลอดทั้งวันนี้ภายหลังร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา นายกฯ และคณะรัฐมนตรี ไม่มีภารกิจและกำหนดการเข้าทำเนียบรัฐบาลแต่อย่างใด ในขณะที่กลุ่มคณะราษฎรได้ประกาศเลื่อนเวลานัดหมายรวมพลที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย จากเดิมเป็นช่วงบ่ายและต่อมาได้เปลี่ยนเป็นเวลา 08.00 น. ก่อนจะเคลื่อนขบวนมาชุมนุมยังบริเวณทำเนียบรัฐบาลตามที่ประกาศไว้ก่อนหน้านี้
กำลังโหลดความคิดเห็น...