xs
xsm
sm
md
lg

“สุชาติ” ถก “กลุ่มนำเที่ยวตลาดจีน” หาทางปั๊มชีพจรธุรกิจท่องเที่ยว แนะปรับตัวรับ New Normal

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์“สุชาติ” รองประธานสภาฯ รับปากประสาน รบ.ชงข้อเสนอ “กลุ่มนำเที่ยวตลาดจีน” ที่เดือดร้อนหนักจากพิษโควิด-19 ชี้ เปิดรับนักท่องเที่ยวโดยไม่กักตัวยาก หวั่นเชื้อระบาดอีกหน ทำประเทศเจ๊งหนักกว่าเดิม แนะผู้ประกอบการปรับตัวตามยุคหลังโควิด ที่เชื่อพฤติกรรมนักท่องเที่ยวเปลี่ยนแน่ ด้าน “2 สมาคม” เสนอ 6 ประเด็น ปั๊มชีพจรภาคท่องเที่ยว

วันนี้ (21 ก.ย. 63) ที่ห้องประชุม 606 อาคารรัฐสภา นายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 1 ให้การต้อนรับ และร่วมหารือรับฟังปัญหาจากกลุ่มผู้ประกอบการนำเที่ยวตลาดจีน นำโดย นายรณรงค์ ชีวินอำนวย นายกสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวสัมพันธ์ไทย-จีน และ นายสุรพงษ์ หยางเจริญสกุล นายกสมาคมท่องเที่ยวไทย-จีน-ภูเก็ต ที่เข้ายื่นหนังสือเพื่อเสนอแนวทางขอรับการเยียวยาและสนับสนุนจากภาครัฐให้แก่ผู้ประกอบการท่องเที่ยวในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมี น.ส.ดารณี ลิขิตวรศักดิ์ รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เข้าร่วมรับหนังสือด้วย

โดย นายสุชาติ กล่าวช่วงหนึ่งว่า มีความเข้าใจปัญหาที่ทุกภาคส่วนได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 รวมทั้งเห็นถึงความสำคัญของผู้ประกอบการนำเที่ยวตลาดจีน ซึ่งที่ผ่านมา มีบทบาทในการนำนักท่องเที่ยวเข้าสู่ประเทศไทย ที่เป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งนี้ เท่าที่ติดตามทราบว่ารัฐบาลก็ได้ดำเนินนโยบายต่างๆ เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการอย่างเต็มที่ แต่ยังให้ความช่วยเหลือได้ไม่ครบถ้วนทุกกลุ่ม จากข้อจำกัดหลายประการ ในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติที่เป็นผู้แทนมาจากประชาชนก็พร้อมที่จะรับเรื่องและทำการประสานต่อไปยังภาคส่วนที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสมต่อไป ทั้งนี้ภาคการท่องเที่ยวก็ต้องมีความเข้าใจในสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ที่ยังไม่คลี่คลายเต็มที่ จึงยังไม่สามารถเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวได้โดยไม่กักตัว ตามที่เสนอกันมาได้ เพราะหากปล่อยให้เข้าโดยไม่มีการกักตัว และเกิดมีการติดหรือแพร่เชื้อขึ้น ย่อมจะส่งผลต่อเสียหายต่อเศรษฐกิจ และทุกๆด้านของประเทศไปมากกว่านี้

“สำหรับข้อเสนอที่ได้รับในวันนี้ สภาฯขอเป็นตัวกลางในการนำข้อเสนอและปัญหาต่างๆ ประสานไปยังรัฐบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางในการช่วยเหลือผู้ประกอบการ ตามแนวทางที่เหมาะสมต่อไป เพราะเข้าใจดีว่าภาคการท่องเที่ยวถือเป็นเครื่องยนต์สำคัญของเศรษฐกิจประเทศ อย่างไรก็ดี ฝากผู้ที่อยู่ในภาคท่องเที่ยวประเมิน และปรับตัวเพื่อรับการ New Normal ชีวิตวิถีใหม่ ที่เชื่อว่า พฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเที่ยวย่อมต่างไปจากเดิมอย่างแน่นอน” นายสุชาติ ระบุ

ทั้งนี้ กลุ่มผู้ประกอบการฯได้เสนอผ่านนายสุชาติไปยังรัฐบาล รวม 6 ประเด็น ประกอบด้วย 1. ให้รัฐบาลพิจารณาคลายล็อกมาตรการคัดกรองนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามา โดยไม่ต้องกักตัว 14 วัน ทั้งนี้ ผู้ประกอบการยินดีที่จะนำเสนอมาตรการ และให้ความร่วมมือกับภาครัฐอย่างเคร่งครัด อาทิ การตรวจสุขภาพทุกๆ 3 วัน หรือการติดสายรัดข้อมือเพื่อติดตัวและแจ้งข้อมูลข่าวสาร โดยหน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ช่วยในการประสานงานประชาสัมพันธ์กับคนในพื้นที่ท่องเที่ยวให้เข้าใจและยอมรับนักท่องเที่ยว 2. ขอให้รัฐบาลจัดหาแหล่งเงินทุนและเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ (ซอฟต์โลน) ในระยะกลางถึงยาวแก่ผู้ประกอบการ โดยให้หน่วยงานภาครัฐเป็นผู้ค้ำประกันเงินกู้ให้ เนื่องจากที่ผ่านมา ผู้ประกอบการท่องเที่ยวแบบบริษัทกรุ๊ปทัวร์ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้ได้เหมือนผู้ประกอบการท่องเที่ยวประเภทอื่นๆ 3. ส่งเสริมสิทธิประโยชน์ทางภาษี อาทิ การลดหย่อนภาษีในระยะสั้น กับภาคเอกชนให้กับผู้ประกอบการท่องเที่ยวแบบกรุ๊ปทัวร์ หลังจากเริ่มมีการพานักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวภายในประเทศได้แล้ว เพื่อให้ผู้ประกอบการได้มีโอกาสฟื้นตัว

4. ขอให้รัฐบาลสนับสนุนสินค้าที่เป็นจุดขายของประเทศไทยให้ถูกต้อง และมีมาตรฐาน และขอให้ภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับฟังผู้ประกอบการท่องเที่ยวแบบกรุ๊ปทัวร์ที่อยากจะนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ให้ถูกต้อง 5. ขอให้รัฐบาลใช้โอกาสนี้ในการควบคุมมาตรฐานความปลอดภัยของการเดินทาง โดยกำหนดกฎเกณฑ์มาตรฐานของการคมนาคมที่เกี่ยวกับเดินทางที่ใช้ในระบบท่องเที่ยว เช่น การกำหนดกฎเกณฑ์มาตรฐานและการตรวจเช็กรถโดยสาร และ 6. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสนับสนุนภาคเอกชนระหว่างโควิด 19 ที่นักท่องเที่ยวยังไม่ได้ ขอให้รัฐบาลให้บริษัททัวร์ สามารถจัดบริการท่องเที่ยวกับสมาคมไทยจีนต่างๆ ในประเทศได้โดย ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่สะสมมานาน เช่น มัคคุเทศก์ เป็นต้น

สุชาติ ตันเจริญ


กำลังโหลดความคิดเห็น...