xs
xsm
sm
md
lg

สภาฯ ผ่านงบ ศธ.ฝ่ายค้านคาใจค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน จี้เลิกดึงครูออกจากห้องเรียน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ประชุมสภาผู้แทนราษฎร (แฟ้มภาพ)
ประชุมสภาฯ พิจราณาร่างงบฯ 64วิโรจน์ เสนอตัดงบ ศธ. ยุบวิชาลูกเสือเป็นชมรม ยกเลิกโครงการที่ดึงครูออกจากห้องเรียน พท.ข้องใจค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน ชาดา ติงไม่เคยเปลี่ยนหลักสูตร ก่อนลงมติผ่านงบฉลุย

วันนี้ (18 ก.ย.) ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 มาตรา 24 งบประมาณรายจ่ายกระทรวงศึกษาธิการ ที่มีการปรับลดเหลือ 129,854,825,700 บาท

นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล อภิปรายว่า ทุกวันนี้ยังมีโครงการที่ดึงครูออกนอกห้องเรียน ดึงเด็กออกไปต้อนรับผู้ใหญ่ มักจะตั้งชื่อสวยงาม เช่น ห้องเรียนสีขาว ฯลฯ เพื่อไม่ให้มีใครกล้ามาตัดงบประมาณ จึงไม่ถูกปรับลดงบ และเป็นการดึงเวลาครูออกนอกห้องเรียนไปถึง 84 วัน จาก 200 วันโดยเฉลี่ย ทั้งที่เนื้อในของโครงการนี้เป็นเนื้อหาที่ซ้ำซ้อนกับการบูรณาการที่ครูสอนในห้องเรียนอยู่แล้ว ตนจึงขอตัดงบสำนักปลัดฯ 25 ล้านบาท คือ โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด, ตัดงบ สพฐ. ซึ่งไม่ถูกปรับลดงบประมาณเลย เป็นจำนวน 351 ล้านบาท ได้แก่ โครงการเสริมสร้างระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์, โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา, โครงการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล, โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา และโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน หรือโครงการโรงเรียนประชารัฐ ซึ่งมีเอกชนทำ CSR อยู่แล้ว อีกภาระหนึ่งของเด็ก คือ ชุดลูกเสือ ราคาประมาณชุดละ 1,000 บาท ขณะที่เด็กยังมีโภชนาการ น้ำดื่มไม่สะอาด ไม่มีความปลอดภัยในโรงเรียน ควรปรับวิชาลูกเสือจากวิชาบังคับเป็นกิจกรรมชมรม ซึ่งซ้ำซ้อนกับวิชาสุขศึกษา

นายดะนัย มะหิพันธ์ ส.ส.อำนาจเจริญ พรรคเพื่อไทย อภิปรายเสนอตัดงบประมาณ 3,000 ล้านบาท โดยตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับงบประมาณค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานในราชการ 6,915,975,900 บาทซึ่งงบส่วนนี้ของกระทรวงเดียวมากกว่างบประมาณหลายกระทรวง ตนตั้งคำถามว่างบประมาณเหล่านี้ จ่ายให้ใคร จ่ายอย่างไร เนื่องจากมีงบรายการนี้กระจายอยู่ตามส่วนต่างๆ เช่น สำนักปลัดกระทรวง 232,440,000 บาท สพฐ. 2,466,195,800 บาท โดยเฉพาะโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืนมีค่าตอบแทน 2,466,195,800 บาท ตนเกรงว่าคนที่ได้รับค่าตอบแทนนี้จะเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังการเบิกจ่ายทั้งหมดที่เราไม่สามารถตรวจสอบได้

นายชาดา ไทยเศรษฐ์ ส.ส.อุทัยธานี พรรคภูมิใจไทย อภิปรายว่า ตัวชี้วัดด้านศีลธรรม กระทรวงศึกษาธิการ ล้มเหลว ทุกวันนี้มีแต่ข่าวอาชญากรรม หรือการชี้วัดด้านวิทยาศาสตร์ มีแต่การพนัน การโฆษณาหลอกลวงประชาชน หรือข่าวบูชาต้นไม้ว่าเป็นพญานาค ด้านนี้ก็ถือว่าล้มเหลว ขณะเดียวกัน กระทรวงศึกษาธิการไม่เคยเปลี่ยนแปลงหลักสูตร วิชาประวัติศาสตร์เป็นเพียงการท่องจำ ไม่สอนเหตุผล เช่น เหตุใดไทยจึงเสียกรุง เพราะไม่สามัคคี อีกทั้งการศึกษาไม่มีหลักสูตรท้องถิ่นศึกษาให้เด็กรู้ถึงคุณค่าท้องถิ่น กระทรวงศึกษาฯไม่เคยให้ความสำคัญกับครู ครูบางคนเกษียณแล้วต้องสอนเด็กไปจนจบการศึกษา ทั้งที่ไม่มีเงินเดือน หรือไม่ก็ต้องทิ้งเด็กไปก่อนจะเรียนจบหลักสูตร

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ลงมติในวาระ 2 เห็นด้วยกับการแก้ไขของกรรมาธิการเสียงข้างน้อย 259 เสียง ไม่เห็นด้วย 131 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง ไม่ลงคะแนน 12 เสียง


กำลังโหลดความคิดเห็น...