xs
xsm
sm
md
lg

สภาฯ ถกงบกระทรวงเกษตรฯ ฝ่ายค้านอัดกรมชลฯ สอบตก หวั่นภัยแล้งปี 64 หนักกว่าเดิม

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์สภาฯ ถกงบกระทรวงเกษตร ฝ่ายค้านอัดกรมชลฯ สอบตก ทิ้งโครงการ-ใช้งานไม่ได้จริง หวั่นภัยแล้งปี 2564 หนักกว่าเดิม ‘วรวัจน์’ แฉของบจัดซื้อครุภัณฑ์เกินราคากว่า 30 เท่า

วันนี้ (17 ก.ย. 2563) ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 มาตรา 14 งบประมาณกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ จำนวน 30,974,467,000 บาท

นายพรเทพ วิสุทธิ์วัฒนศักดิ์ ส.ส.ประจวบคีรีขันธ์ พรรคเพื่อไทย อภิปรายตัดงบประมาณ 2% โดยยกปัญหาการประกอบอาชีพประมง ตั้งแต่ปี 2558 ต้นเหตุมาจากการใช้ทรัพยากรทางน้ำมากเกินไป แต่กรมประมงต้องออกกฎหมายให้ตรงประเด็น ไม่ใช่ทำให้สิ่งที่ประชาชนไม่ต้องการ เช่น การทำบัญชีประมง เรือตังเกทำไม่ได้ เป็นต้น ตนอยากให้แก้ไขให้ตรงกับสิ่งที่ประชาชนต้องการ ออกกฎหมายประมงใหม่ให้สอดคล้องกับกฎหมาย IUU และเยียวยาเรือที่ขึ้นทะเบียนตกค้างไว้ไม่สามารถออกทะเลไปหาปลาได้ นอกจากนี้ ยังเสนอให้มีการพัฒนาอาชีพประมง เพราะหลายคนล้มเลิกการทำอาชีพนี้ไปแล้วจากที่รัฐบาลบังคับใช้กฎหมายตาม IUU ประเด้นเรื่องน้ำ รัฐบาลต้องเพิ่มพื้นที่ปริมาณรับน้ำและแจกแจงให้ประชาชนทราบว่ารัฐบาลเพิ่มน้ำได้เท่าไร เข้าถึงพื้นที่เกษตรของประชาชนเท่าไร เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม เรื่องต่อมาคือปัญหาราคาพืชผลการเกษตรตกต่ำ รัฐบาลต้องสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้มีเมล็ดพันธุ์ที่ดี ปุ๋ยยาราคาต่ำ ลดต้นทุนปัจจัยการผลิต แต่วันนี้สินค้าเกษตร กระทรวงพาณิชย์ไม่เข้ามาดูแล กระทรวงเกษตรรับผิดชอบฝ่ายเดียวและไม่มีแผนที่ชัดเจน

นายสมชาย ฝั่งชลจิตร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล อภิปรายปรับลดงบประมาณ 10% โดยให้เหตุผลว่าประเทศไทยที่เป็นครัวโลก ไม่สามารถก้าวไปสู่เกษตรที่ทันสมัยได้ เราต้องมีชลประทานที่ทันสมัย แต่ตรงข้ามประเทศไทยมีการคอร์รัปชันสูง และกรมชลประทานเป็นหน่วยงานลำดับต้นๆ มีโครงสร้างหน่วยงานที่เป็นเหมือนสุสานคือกรมชลประทาน มีโครงสร้าง ทิ้งไว้มากมายไม่ได้ใช้ประโยชน์ กระจายอยู่ทั่วประเทศ เช่น คลองแห้งๆ ที่โบกปูนไว้ ในรอบสิบปีที่ผ่านมาก็มักจะอ้างแนวคิดป้องกันน้ำท่วม แก้ภัยแล้ง แต่ไม่สามารถแก้ได้จริง เช่น โครงการป้องกันน้ำท่วมนครศรีธรรมราชกว่า 9,000 ล้านบาท ทั้งที่ตัวเมืองมีความลาดชันอยู่แล้ว แต่ไม่มีการประเมิน วันนี้เจ้าหน้าที่กรมชลประทานมองหาว่าตรงไหนมีความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่า ก็วางแผนจะทำอ่างเก็บน้ำ เป็นต้น ตนเห็นว่าจำเป็นที่จะต้องตัดงบประมาณกรมชลประทาน และนอกจากนี้ยังมีบางส่วนที่อยู่ในพื้นฐานความคิดสร้างความสามารถในการแข่งขัน ไปตั้งงบประมาณในหน่วยงานหรือกรมไปสัมนาอบรม โครงการแบบนี้จะใช้คำว่า ‘ความสามารถทางการแข่งขัน’ ไปทำอะไร? มันแสดงให้เห็นว่าสังคมไทยมีการคอร์รัปชันสูงมาก

นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย เสนอปรับลดงบประมาณ 5% ตนห่วงใยกรมชลประทานที่ได้รับงบประมาณ 14,900 ล้านบาทถือเป็นเม็ดเงินมหาศาล แต่เมื่อประเทศไทยเจอกับปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้นเร็วในปี 2563 ต่อเนื่องไปยังปี 2564 ในปี 2562 อ่างเก็บนำ้จำนวน 35 แห่งทั่วประเทศมีปริมาณการใช้งาน 48% แต่ปี 2563 มีปริมาณน้ำที่สามารถใช้งานได้ 23% ดังนั้นภัยแล้งในปี 2564 ก็จะยิ่งร้ายแรงกว่าเดิม และตอนนี้เหลือเวลาอีกแค่ 10 กว่าวันในการเติมน้ำลงไปในเขื่อนก่อนที่ภัยแล้งจะมา ซึ่งยิ่งเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วง ขณะเดียวกันเฉลี่ยงบประมาณแต่ละโครงการจากทั้งหมดเหลือแค่โครงการละหนึ่งล้านบาท ซึ่งสุดท้ายก็จะได้แค่การขุดลอกคูคลองแล้วก็จะกลับมารกเหมือนเดิม

นายคารม พลพรกลาง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล อภิปรายตัดงบประมาณ 4% โดยเฉพาะกรมชลประทาน ถ้าระบบชลประทานมันดีคนไม่จน คนไม่ทิ้งถิ่นฐาน หลายพื้นที่ในภาคอีสานไม่มีน้ำในการทำการเกษตร ถ้ามีการทำระบบชลประทานที่ดี ตอนนี้พื้นที่ภาคอีสานเจริญ เช่น ทุ่งกะลาร้องไห้ มีระบบสูบน้ำด้วยไฟฟ้าลงทุน 7-8 ล้านบาท แต่ตั้งแต่ตั้งมาสูบน้ำไม่ได้เลย ทั้งที่มีแหล่งน้ำ แต่ไม่มีการส่งน้ำ คนทุ่งกุลารอน้ำ ตนจึงขอฝากให้อธิบดีกรมชลประทานไปตรวจสอบโครงการนี้และอีกหลายโครงการทั่วประเทศที่มีลักษณเดียวกัน

นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล ที่ปรึกษากรรมาธิการ เครื่องวิเคราะห์ไอระเหย ของกรมการข้าว ได้ตรวจสอบในอนุกรรมาธิการปี 2563 พบว่าราคาประมาณแสนกว่าบาท แต่ที่เสนอราคามาสองแสนกว่าบาท และกรมการข้าวตั้งราคาไว้ 6,000,000 บาท ซึ่งหากเครื่องราคาหลักล้านที่นำมาใช้ต่างจังหวัดจริงก็ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญ แต่ในต่างจังหวัดไม่มี ตนขอให้ถอนออก กรมการข้าวยอมถอนออก แต่มาถึงกรรมาธิการใหญ่ไม่มีการปรับลด และไม่ได้แจ้งไปยังคณะอนุกรรมาธิการอุปกรณ์ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และที่ผ่านมามีการตั้งงบประมาณอุปกรณ์เหล่านี้เกินจริงอยู่หลายรายการตั้งแต่ 5-30 เท่า และตามกฎก็ใช้ไม่ได้เพราะไม่มีผู้เชี่ยวชาญใช้ ตนจึงฝากคณะกรรมาธิการติดตามงบประมาณว่ากลับไปดูงบประมาณปี 2563 ว่าเครื่องเหล่านี้ราคาเท่าไร และสำนักงบประมาณต้องหาคำตอบว่าเครื่องจริงๆ ราคาเท่าไร เพราะยังมีเครื่องทำนองนี้อีกเยอะ ตนเป็นกรรมาธิการมีมติปรับลดและแต่ยังไม่สามารถไปปรับในอีกอนุกรรมาธิการชุดนึงได้

นายชัยชนะ เดชเดโช ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะกรรมาธิการเสียงข้างมาก ชี้แจงว่างบการไปดูงานต่างประเทศเป็นส่วนสำคัญที่ต้องไปเจรจาเรื่องการเกษตรกับต่างประเทศ ส่วนงบชลประทาน กรรมาธิการดูแล้วว่าตั้งงบครอบคลุมในการแก้ปัญหาการจัดการน้ำ ข้อสังเกตต่างๆ ก็นำไปพิจารณาและรวมไว้ในข้อสังเกตแล้ว

น.ส.ผ่องศรี ธาราภูมิ กรรมาธิการ ชี้แจงราคาเครื่องวิเคราะห์ไอระเหยว่า การจัดซื้อเครื่องใหม่เนื่องจากเครื่องเดิมไม่เหมาะสมกับการใช้งานในปัจจุบันที่ต้องวิเคราะห์สารในข้าว และตามสัญญามีชุดใหญ่ ที่มีตู้อบ เครื่องฉีดสาร เครื่องตรวจวัด เครื่องเตรียมตัวอย่าง เครื่องบันทึกสัญญาณ และอุปกรณ์ประกอบอีกมาก มีการตั้งราคาเปรียบเทียบกับอีก 3 ราย ถือเป็นเครื่องที่มีราคาต่ำที่สุด

นายวรวัจน์ กล่าวว่า ถ้ายืนยันว่าจะเอาเครื่องนี้ทั้งที่กรมการข้าวยินยอมที่จะถอนออกแล้ว ก็ต้องให้กรรมาธิการติดตามงบประมาณดำเนินการต่อ

ทั้งนี้ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบในวาระที่ 2 เห็นด้วย 262 เสียง ไม่เห็นด้วย 111 เสียง งดออกเสียง 7


กำลังโหลดความคิดเห็น...