xs
xsm
sm
md
lg

“เทพไท” เสียดายโอกาสอภิปรายกฎหมายสำคัญ 3 ฉบับ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์“เทพไท” เผยเสียดายโอกาสอภิปรายกฎหมายสำคัญ 3 ฉบับ ยืนยันขอทำหน้าที่ผู้แทนฯ นอกสภาเพื่อประชาชนไปพลางก่อน

วันนี้ (17 ก.ย.) นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ ส.ส.เป็นการชั่วคราว ว่าตนขอน้อมรับคำสั่งและยินดีปฏิบัติตามคำสั่งโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น แม้ว่าการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ ส.ส.อย่างเป็นทางการไม่สามารถกระทำได้ เช่น 1. การอภิปรายในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร 2. การลงมติในญัตติต่างๆ 3. การประชุมคณะกรรมาธิการสามัญประจำสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งตนจะขอยุติการทำหน้าที่ดังกล่าวเป็นการชั่วคราว แต่จะขอทำหน้าที่ในฐานะผู้แทนฯ นอกสภาของประชาชนต่อไป

การหยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวในครั้งนี้ รู้สึกเสียดายโอกาสที่ไม่สามารถทำหน้าที่อภิปรายญัตติที่เกี่ยวกับกฎหมายสำคัญ 3 ฉบับในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร คือ 1. การอภิปรายรายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ที่ได้แปรญัตติและสงวนคำแปรญัตติไว้ในหลายมาตรา

2. การอภิปรายในญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 256 และการตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญอีก 4 ฉบับ ของพรรคร่วมฝ่ายค้าน 3. การอภิปรายในฐานะผู้เสนอร่างแก้ไข พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 เรื่องการปลดล็อกพืชกระท่อม

โดยญัตติทั้งหมดนี้ล้วนแต่เป็นกฎหมายสำคัญ ที่ตนและเพื่อน ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ ได้ร่วมกันผลักดันมาโดยตลอด แม้ว่าในครั้งนี้ตนไม่สามารถอภิปรายแสดงความเห็นในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร และในที่ประชุมร่วมรัฐสภาได้ ก็จะขอใช้สิทธิแสดงความเห็น อภิปรายทางการเมืองผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์ (Facebook live) ในฐานะผู้แทนฯ นอกสภา จะรักษาผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติให้มากที่สุด


กำลังโหลดความคิดเห็น...