xs
xsm
sm
md
lg

“เทพไท” เห็นเหมือน “ชวน” 4 ญัตติฝ่ายค้านไม่ตก แนะหยุดเล่นเกมตีรวน หันมาจับมือกัน แก้ รธน.ให้เป็นประชาธิปไตยดีกว่า

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์วันนี้ (15 ก.ย.) นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีนายไพบูลย์ นิติตะวัน รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ยื่นหนังสือต่อนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา เรื่องขอคัดค้านการบรรจุร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม 4 ฉบับที่พรรคร่วมฝ่ายค้านเสนอเข้าระเบียบวาระการประชุมรัฐสภา ว่าขอสนับสนุนความเห็นของนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ที่ออกมายืนยันว่าการลงชื่อในญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้ง 4 ฉบับของพรรคร่วมฝ่ายค้านนั้น ไม่ขัดแย้งต่อญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 256 ที่ได้ยื่นต่อประธานรัฐสภามาก่อนแล้ว เป็นการยื่นญัตติที่ถูกต้องตามข้อบังคับการประชุมรัฐสภา เพราะสมาชิกรัฐสภาสามารถลงชื่อในญัตติต่างๆ ที่มีเนื้อหาและรายละเอียดของญัตติแตกต่างกันได้ ไม่ถือว่าเป็นการลงชื่อในญัตติซ้ำซ้อนกัน

ทั้งนี้ เห็นว่าการที่นายไพบูลย์ นิติตะวัน ออกมายื่นหนังสือคัดค้านญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคร่วมฝ่ายค้าน 4 ฉบับนั้น น่าจะเป็นแนวความคิดที่นำมาจากความเห็นของที่ประชุมวิปพรรคร่วมรัฐบาลที่ต้องการให้สมาชิกพรรคร่วมรัฐบาลลงชื่อในญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคร่วมรัฐบาลเพียงญัตติเดียว โดยใช้ข้ออ้างว่าการลงชื่อในญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับอื่นๆ อาจทำให้เป็นการลงชื่อซ้ำซ้อน และไม่สามารถลงชื่อในญัตติอื่นได้อีก แต่ตนและเพื่อน ส.ส.หลายคนเห็นว่าการลงชื่อในญัตติอื่นใดที่มีเนื้อหาและรายละเอียดแตกต่างกันสามารถกระทำได้ จึงทำให้มี ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์จำนวนหนึ่งได้ลงชื่อในญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 272 ร่วมกับ ส.ส.พรรคการเมืองต่างๆ จำนวน 99 คน จาก 13 พรรคการเมือง จึงอยากให้ทุกฝ่ายยึดคำวินิจฉัยของนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา เป็นข้อยุติในประเด็นข้อขัดแย้งเรื่องการยื่นญัตติซ้ำซ้อนหรือไม่ ตามที่นายไพบูลย์ นิติตะวัน ได้ยื่นหนังสือคัดค้านไว้ และไม่อยากให้นำประเด็นการยื่นญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาเป็นเกมการเมือง ขัดขวางการทำหน้าที่ของสมาชิกรัฐสภาในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ หรือนำประเด็นนี้มาตีรวนสร้างความปั่นป่วนในที่ประชุมรัฐสภาอีก อยากเห็นความร่วมมือจากทุกฝ่ายเพื่อผลักดันให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญในครั้งนี้ประสบความสำเร็จ ให้ได้มาซึ่งรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตย มีที่มายึดโยงกับประชาชนอย่างแท้จริง


กำลังโหลดความคิดเห็น...