xs
xsm
sm
md
lg

“ไพบูลย์” ยื่น “ชวน” ส่งศาล รธน.ชี้ปม 4 ญัตติฝ่ายค้านขัด รธน.148 วรรคหนึ่ง เหตุลงชื่อซ้ำซ้อน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์“ไพบูลย์” ยื่น “ชวน” ส่งศาลรัฐธรรมนูญชี้ปม 4 ญัตติฝ่ายค้านขัดรัฐธรรมนูญ 148 วรรคหนึ่ง เหตุลงชื่อซ้ำซ้อน ยันไม่ต้องการถ่วงรั้ง

วันนี้ (14 ก.ย.) นายไพบูลย์ นิติตะวัน รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ และ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ยื่นหนังสือถึงนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ผ่านนายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล เลขานุการประธานสภาฯ โดยนายไพบูลย์ กล่าวว่า ตนขอคัดค้านร่างบรรจุแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญทั้ง 4 ฉบับของฝ่ายค้าน เพราะเห็นมีปัญหาไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญเนื่องจากในร่างดังกล่าวมีลายมือชื่อ ส.ส.ซ้ำซ้อนกับร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 256 เพื่อเปิดทางตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ที่พรรคร่วมฝ่ายค้านเสนอต่อประธานรัฐสภาเมื่อวันที่ 17 ส.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งประธานรัฐสภาได้สั่งให้บรรจุในระเบียบวาระเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

“ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม 4 ฉบับมีปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญเป็นไปตามคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่ 5/2563 ฉบับลงวันที่ 29 มกราคม 2563 เรื่องประธานสภาผู้แทนราษฎร เสนอความเห็นของส.ส. จำนวน 77 คน ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 148 วรรคหนึ่ง (1) ว่า ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแก่รัฐธรรมนูญ ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยไว้ในคำสั่งหน้าที่ 4 ว่า เมื่อตรวจสอบคำร้องและเอกสารประกอบคำร้องแล้วเห็นว่าประเด็นที่ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเป็นประเด็นเดียวกันกับเรื่องพิจารณาที่ 3/2563 ซึ่งมีรายชื่อ ส.ส.ผู้เสนอ ความเห็นซ้ำกับเรื่องดังกล่าว จำนวน 30 คน จึงทำให้จำนวน ส.ส.ที่เข้าชื่อเสนอความเห็นตามคำร้องนี้มีจำนวนไม่ถึง1ใน10ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา หรือ75 คน กรณีนี้จึงไม่ต้องด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 148วรรคหนึ่ง” นายไพบูลย์กล่าว

นายไพบูลย์กล่าวอีกว่า จากข้างต้นย่อมหมายความว่าศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่าการลงรายมือชื่อของ ส.ส.จะลงรายชื่อได้ครั้งเดียวเท่านั้น จะมีรายมือชื่อซ้ำในทำนองเดียวกันไม่ได้ ดังนั้น ตนจึงขอคัดค้านการบรรจุร่างแก้ไข 4 ฉบับที่พรรคร่วมฝ่ายค้านเสนอเข้าสู่วาระการประชุม ด้วยเหตุมาตรา 256 (1) เพราะมีการลงชื่อซ้ำกันในเรื่องเดียวกันกับที่ศาลรัฐธรรมนูญได้เคยมีคำวินิจฉัยไว้ในคำสั่งที่ 5/2563 โดยส่วนตัวเห็นว่าถ้ามีการบรรจุ 4 ฉบับเข้าสู่ที่ประชุมรัฐสภาทั้งที่ไม่มีความชอบด้วยรัฐธรรมนูญก็จะเกิดปัญหาตามกฎหมายในภายหลัง ดังนั้น ตนจึงมีหนังสือกราบเรียนท่านประธานรัฐสภาได้โปรดพิจารณายับยั้งการบรรจุทั้ง 4 ฉบับไว้ก่อน เพื่อตรวจสอบกฎหมายให้ยุติ โดยดำเนินการให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยด้วยเหตุมีปัญหาเกี่ยวกับอำนาจและหน้าที่ของรัฐสภาในการเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของสมาชิกรัฐสภาตามมาตรา 256 (1)

อย่างไรก็ตาม นายไพบูลย์ยื่นยันว่าการยื่นญัตติของตนไม่ได้มีเจตนาที่จะขัดขวางหรือถ่วงรั้งญัตติของฝ่ายค้านแต่อย่างใด แต่เห็นว่ามีความไม่ถูกต้องชัดเจนเพราะมีการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเป็นบรรทัดฐานแล้ว

ด้านนายสมบูรณ์กล่าวว่า จะนำหนังสือดังกล่าวเข้าสู่ระบบ ทั้งนี้ ร่างแก้ไขขณะนี้ สภาฯ เสนอมาทั้งหมด 7 ร่าง ทั้งของฝ่ายค้าน ที่นำโดยสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ผู้นำฝ่ายค้านและหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ฉบับของพรรคร่วมรัฐบาล และมีอีก 5 ร่างอยู่ระหว่างการตรวจสอบขอองประธาน โดยนายชวนจะตรวจสอบแก้ไขเพิ่มเติมว่าต้องด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 255 ห้ามเปลี่ยนแปลงการปกครอง หรือรูปแบบของรัฐ อีกทั้งต้องตรวจสอบจำนวน ส.ส.ตามมาตรา 255 อนุหนึ่ง ต้องมาจาก ครม.หรือ ส.ส.ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 เท่าที่มีอยู่ของ ส.ส. โดยจำนวน ส.ส.ปัจจุบันมี 488 คน หรืออย่างน้อย 98 คน รวมทั้งตรวจสอบรูปแบบว่ามีหลักการเหตุผลของร่างหรือไม่ด้วย

เมื่อถามว่า ส.ส.ลงรายมือชื่อซ้ำกันได้หรือไม่ นายสมบูรณ์ชี้แจงว่า ต้องพิจารณาว่าตรงตามมาตรา 256 หรือไม่ และเบื้องต้นสมาชิกลงรายมือชื่อซ้ำกันคงไม่เป็นไร เพราะรัฐธรรมนูญไม่ได้จำกัดสิทธิไว้

ถามว่าการยื่นแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแต่ละฉบับ เป็นการแก้ไขคนละมาตรา ดูแล้วเนื้อหาน่าจะเป็นคนละแบบ ทำให้สามารถลงชื่อซ้ำซ้อนกันได้หรือไม่ นายไพบูลย์กล่าวว่า ก็ถือเป็นการยื่นแก้ไขรัฐธรรมนูญเหมือนกัน ทุกญัตติคือการยื่นรายมาตรา อย่างไรก็ตาม เรื่องดังกล่าวทราบว่าฝ่ายค้านสงสัยเช่นกัน จึงได้ทำหนังสือไปสอบถามสำนักเลขาธิการสภาฯ ว่าสามารถลงชื่อหลายญัตติได้หรือไม่


กำลังโหลดความคิดเห็น...