xs
xsm
sm
md
lg

“ไอลอว์” บุกสภายื่น 7 หมื่นชื่อเสนอร่างแก้ไข รธน.

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์“ไอลอว์” นำคณะผู้ริเริ่มเสนอร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน ยื่นหนังสือประธานสภาฯ หลังรวบรวมรายชื่อได้กว่า 7 หมื่นชื่อ ด้าน “จอน” เรียกร้องสภาพิจารณาร่างของ ปชช.พร้อมร่างพรรคการเมือง หากละเลยถือว่าไม่ถูกต้อง 

 วันนี้ (16 ก.ย.) เมื่อเวลา 10.00 น. ที่รัฐสภา นายจอน อึ๊งภากรณ์ ผอ.โครงการอินเตอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน หรือไอลอว์ พร้อมเครือข่ายภาคประชาชนหลายกลุ่ม เป็นตัวแทนคณะผู้ริเริ่ม ยื่นหนังสือถึงนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อแจ้งว่าจะนำรายชื่อประชาชนที่รวบรวมได้ 70,276 รายชื่อ ที่ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่...) พ.ศ. ... มายื่นให้สภาตรวจสอบในวันที่ 22 ก.ย.นี้ โดยนายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล เลขานุการประธานสภาฯ เป็นตัวแทนรับหนังสือ
นายจอนกล่าวว่า ไอลอว์ใช้เวลา 1 เดือน ได้รายชื่อประชาชน 7 หมื่นกว่ารายชื่อ คาดว่าหากรออีก 1 เดือน รายชื่อประชาชนจะเกิน 1 แสนรายชื่อ แสดงให้เห็นถึงความต้องการของประชาชนทั่วประเทศที่ต้องการเห็นรัฐธรรมนูญใหม่ที่เป็นประชาธิปไตย และร่างโดยประชาชนเองในฐานะผู้ริเริ่มการเข้าชื่อเสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมฯฉบับประชาชน ขอเรียกร้องว่าขณะนี้พรรคการเมืองต่างๆ กำลังเสนอร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญของแต่ละพรรคเพื่อให้สภาพิจารณา จึงขอเรียกร้องว่าร่างของประชาชนจะต้องได้รับการพิจารณาพร้อมกับร่างของพรรคการเมืองด้วย หากละเลยร่างของประชาชนคงเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง
ด้านนายสมบูรณ์กล่าวว่า ตามสิทธิของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอร่างรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา 256 ต้องรวบรวมรายชื่อให้ได้ 5 หมื่นรายชื่อ เมื่อประธานสภาฯ รับหนังสือของผู้ริเริ่มจะต้องตรวจสอบตามมาตรา 255 ว่าเนื้อหาที่ขอแก้ไขเป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองของรัฐจะกระทำมิได้ หากไม่ขัดมาตรา 255 สภาก็จะส่งเรื่องให้ผู้ริเริ่มเสนอกฎหมายไปรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 256 ต่อไป

ด้านนายยิ่งชีพ อัชฌานนท์ แกนนำกลุ่มไอลอว์ กล่าวว่า วันที่ 22 ก.ย.นี้ ที่สภาจะมีการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญในวาระขั้นรับหลักการนั้น เราจะนำรายชื่อประชาชนที่รวบรวมไว้กว่า 7 หมื่นรายชื่อมายื่นที่รัฐสภาในช่วงเช้าก่อนที่จะมีการพิจารณาร่างของพรรคการเมือง โดยเราขอนัดหมายประชาชนที่สถานีรถไฟฟ้าเตาปูน จากนั้นจะเดินเท้ามายื่นรายชื่อด้วยกัน


กำลังโหลดความคิดเห็น...