xs
xsm
sm
md
lg

สภาฯ แจงแก้ไขร่าง รธน. ยก “หมวด 15-ข้อบังคับ” ยันไม่ต้องรับฟังความเห็น ตาม ม.77 วรรค 2

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร แจง รปช. ชี้สภาไม่จำเป็นต้องรับฟังความคิดเห็นในการแก้ไขรัฐธรรมนูญตามมาตรา 77 วรรคสอง

วันนี้ (16 ก.ย.) ที่รัฐสภา นพ.สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงกรณีพรรครวมพลังประชาชาติไทย (รปช.) แถลงคัดค้านทุกญัตติแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญเนื่องจากไม่มีการรับฟังความเห็นตามมาตรา 77 วรรค 2 ว่าที่ผ่านมาสภาเป็นผู้ดำเนินการรับผิดชอบเรื่องการรับฟังความคิดเห็นซึ่งขณะนี้มีญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญยื่นมาแล้ว 7 ร่างที่สมบูรณ์ ส่วนการรับฟังความคิดเห็นนั้นเนื่องจากการแก้ไขรัฐธรรมนูญมีกฎหมายกำหนดไว้ชัดเจนโดยเขียนในหมวด 15 ว่าด้วยเรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ซึ่งมี 2 มาตรา คือ มาตรา 255 และ 256 และไม่มีมาตราไหนในหมวดนี้ที่เขียนว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องมีการรับฟังความคิดเห็น นอกจากนี้ ในส่วนข้อบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. 2563 ที่เขียนไว้ในหมวดที่ 6 ที่เกี่ยวกับการเสนอพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นก็ไม่มีข้อไหนกำหนดว่าต้องมีการรับฟังความคิดเห็น

“ดังนั้น ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่จำเป็นต้องรับฟังความคิดเห็นในขั้นตอนดังกล่าว” นพ.สุกิจกล่าว


กำลังโหลดความคิดเห็น...