xs
xsm
sm
md
lg

สภาฯ พิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบรายจ่ายปี 64 วาระ 2 และ 3

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์วันนี้ (16 ก.ย.) เวลา 09.30 น. นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร มีคำสั่งนัดสมาชิกประชุม โดยมีวาระพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 วงเงินงบประมาณ 3,300,000 ล้านบาท เป็นการพิจารณาในวาระ 2 และวาระ 3 ซึ่งคณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จสิ้นแล้ว รายละเอียดในชั้นการพิจารณาของคณะกรรมาธิการฯ มีการปรับลงกว่า 31,900 ล้านบาท โดยหน่วยงานที่ถูกปรับลดงบ ได้แก่ กระทรวงกลาโหมปรับลดงบประมาณกว่า 7,700 ล้านบาท กระทรวงมหาดไทยปรับลดงบประมาณกว่า 3,800 ล้านบาท กระทรวงศึกษาธิการปรับลดงบประมาณกว่า 1,800 ล้านบาท องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวนกว่า 1,700 ล้านบาท

ส่วนกรอบเวลาการพิจารณาเบื้องต้นกำหนดไว้ 2 วัน คือ วันที่ 16-17 กันยายนนี้