xs
xsm
sm
md
lg

สภาฯ เตรียมพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบฯ 63 ต่อ หลังวานนี้ผ่านแล้ว 9 มาตรา

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์การประชุมสภาผู้แทนราษฎร วันนี้ (9 ม.ค.) จะเริ่มขึ้นในเวลา 09.30 น. ซึ่งเป็นวันที่สองของการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในวาระ 2 และ วาระ 3 วงเงินงบประมาณ 3,200,000 ล้านบาท หลังจากวานนี้ภาพรวมการพิจารณาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ทั้งนี้ ที่ประชุมผ่านการพิจารณาไปแล้ว 9 มาตรา จากทั้งหมด 55 มาตรา โดยวันนี้จะเริ่มพิจารณาต่อในมาตรา 10 งบประมาณของกระทรวงการต่างประเทศ หลังประธานสภาผู้แทนราษฎรสั่งพักการประชุม เมื่อเวลา 00.50 น.