xs
xsm
sm
md
lg

‘นฤมล’ เยือนเมืองปากน้ำโพ เร่งพัฒนาอาชีพเกษตรยุคใหม่

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงาน ลงพื้นที่ จ.นครสวรรค์ กระตุ้นแรงงานภาคการเกษตร พัฒนาตนเองสู่เกษตรกร 4.0

วันที่ 11 กันยายน 2563 ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการการทรวงแรงงาน ลงพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่ง พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุให้แก่ราษฎรโดยสัญญาเช่าจำนวนมาก เป็นการเช่าเพื่อทำการเกษตร กระทรวงแรงงานจึงนำเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรรมแนะนำแก่ประชาชนเพื่อใช้เพิ่มผลผลิตที่สูงขึ้น และช่วยลดต้นทุนการผลิต

กิจกรรมที่กระทรวงแรงงงานได้นำมาบริการประชาชน ณ บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ ในวันนี้ ได้แก่ สำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ให้บริการการรับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียน สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์ แนะแนวตำแหน่งงาน รับสมัครงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ นำเทคโนโลยีการควบคุมอากาศยานไร้คนขับ (Drone) เพื่อการเกษตร แนะนำเกษตรกรที่สนใจ นำเทคโนโลยีดังกล่าวมาใช้เพื่อลดต้นทุนการผลิต ซึ่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมกับ บริษัท แอโร กรุ๊ป (1992) จำกัด จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่แรงงานในภาคการเกษตร สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ ให้คำปรึกษา การรับคำร้องทุกข์ ร้องเรียนเกี่ยวกับสภาพการจ้างงานทั้งในระบบและนอกระบบ


สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์ ให้ความรู้ในเรื่องสิทธิประโยชน์แก่ผู้ประกันตน การรณรงค์ส่งเสริมการสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 พร้อมให้บริการรับสมัครผู้ประกันตนมาตรา 40 และศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 6 เผยแพร่ความรู้การใช้สารเคมีในการทำงานการเกษตร

ศ.นฤมลกล่าวว่า ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดิจิทัลในปัจจุบัน ทำให้ผู้ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรยกระดับสู่การเป็น Smart Farmer ซึ่งรัฐบาลโดยการนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้ฝากความห่วงใยมายังพี่น้องเกษตรกรทุกคน และต้องการเห็นเกษตรกรยุคใหม่ มีความรู้ มีทักษะที่สามารถพัฒนาอาชีพของตนเองไปสู่การเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ด้วยการนำนวัตกรรมต่างๆ เข้ามาประยุกต์ใช้ การควบคุมอากาศยานไร้คนขับ (Drone) เพื่อการเกษตร จึงเป็นอีกทางเลือกแก่เกษตรกร ในการเพิ่มผลผลิตการเกษตร และทำงานได้รวดเร็วขึ้น กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจึงเดินหน้าพัฒนาทักษะให้ความรู้ในเรื่องดังกล่าว เพื่อให้เกษตรกรสามารถนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอด สู่การเป็นเกษตรกรยุค 4.0 ต่อไป และเพิ่มหลักสูตรใหม่ๆ ที่ตอบสนองความต้องการของแรงงานภาคการเกษตรได้อย่างแท้จริง


กำลังโหลดความคิดเห็น...