xs
xsm
sm
md
lg

“บิ๊กป้อม” ห่วงใยเด็กพิการ สั่งพัฒนาเสริมศักยภาพ มอบปลัดกลาโหมเปิดโครงการ “ค่ายศิลปะเพื่อมวลมนุษย์”

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ
“ประวิตร” ห่วงใยเด็กพิการ มอบปลัดกลาโหมเป็นประธานพิธีโครงการ “ค่ายศิลปะเพื่อมวลมนุษย์” ส่งเสริมศักยภาพเด็กพิการ เป็นกำลังสำคัญของสังคม-ประเทศชาติ สู่อนาคต

วันนี้ (5 ก.ย. ) เมื่อเวลา10.30 น. พล.ต.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผู้ช่วยโฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้ พล.อ.ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นประธานพิธีลงเสาเอกอาคารเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กพิการ “โครงการค่ายศิลปะเพื่อมวลมนุษย์” ณ Art for All Village ถนนประชาร่วมใจ 31 เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร

พล.อ.ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม ได้กล่าวเปิดงานในพิธีลงเสาเอกอาคารเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กพิการ “โครงการค่ายศิลปะเพื่อมวลมนุษย์” โดย พล.อ.ประวิตรได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะถือว่า โครงการนี้ เป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญที่สามารถรวบรวมบุคคลทั้งผู้ไม่พิการ และผู้พิการ ทุกประเภทมาร่วมกิจกรรมเดียวกัน มาใช้ชีวิตร่วมกัน สามารถเรียนรู้ผ่านการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมกัน และที่สำคัญคือได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องยาวนานและมั่นคงถึง 24 ปี จึงเชื่อมั่นว่าคนเราทุกคนสามารถเรียนรู้ และพัฒนาได้ เด็กพิการก็มีความสามารถเรียนรู้ได้ ปรับตัวได้เช่นกัน กิจกรรมศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ จึงเป็นเวทีหนึ่งที่จะให้เยาวชนได้แสดงออก ช่วยให้ได้มีโอกาส มีคนเข้าใจและร่วมมือ ช่วยกันสนับสนุน การที่ได้ร่วมกิจกรรมกับคนพิการทำให้เห็นว่าคนพิการมิได้ต้องการความสงสาร แต่เขาต้องการโอกาสที่จะแสดงความสามารถและไม่เป็นภาระ ต่อครอบครัวหรือสังคม ซึ่งปัจจุบันเรามีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เรามีนักเรียน นักศึกษาพิการที่เรียนจบระดับปริญญามากขึ้น เรามีการฝึกอาชีพคนพิการ เรามีกฎหมายให้หน่วยงานรับคนพิการเข้าทำงาน และเรามีงาน friendly Design ที่มีการออกแบบ ให้เหมาะสมสำหรับคนพิการมากขึ้น นับว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่สังคมไทย มีการสนับสนุนคนพิการให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้สะดวกยิ่งขึ้น ทำให้เด็กพิการสามารถเป็นกำลังสำคัญที่มีค่ายิ่งต่อสังคมและประเทศชาติในอนาคตได้ต่อไป

หลังจากนั้น พล.อ.ณัฐได้เป็นประธานฝ่ายฆราวาสใน พิธีลงเสาเอกอาคารเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กพิการ พร้อมเดินเยี่ยมชมกิจกรรมของเด็กพิการ และทักทายให้กำลังใจเด็กๆ อย่างใกล้ชิด ทำให้บรรยากาศของงานเป็นไปด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเอง

พล.อ.ณัฐยังได้กล่าวขอบคุณ ศ.ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ และคณะ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้มีส่วนสำคัญในการจัดกิจกรรม และให้การสนับสนุนโครงการเพื่อประโยชน์แก่สังคมในครั้งนี้อย่างน่าภาคภูมิใจ พร้อมขอเชิญชวนให้ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ และเอกชน ตลอดจนภาคประชาชน ได้ร่วมกันให้การสนับสนุน และยังช่วยสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล “เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ด้วย
กำลังโหลดความคิดเห็น