xs
xsm
sm
md
lg

ทบ.เตรียมรับทหารใหม่ 1-3 ก.ย.เปิดให้ญาติชมหน่วยฝึก ยันดูแลสอดคล้องสถานการณ์โควิด

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์รองโฆษกทัพบกเผยรับทหารใหม่ 1-3 ก.ย.นี้ พร้อมให้ญาติเยี่ยมชมหน่วยฝึก ระบุดูแลทุกกำลังพลด้านสอดคล้อง COVID-19 ย้ำนับจากนี้เราคือครอบครัวเดียวกัน

วันนี้ (30 ส.ค.) พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่า ในระหว่าง 1-3 ก.ย. 63 กองทัพบกจะดำเนินการรับทหารใหม่ผลัด 1/63 ที่ผานการตรวจเลือกทหารเมื่อช่วงเดือน ก.ค.-ส.ค. 63 เข้ามาประจำการในหน่วยทหารทั่วประเทศ โดยนโยบายการดูแลทหารใหม่ยังคงเป็นไปตามมาตรฐานเดิม คือ การฝึกตามแนวทางพลทหารต้นแบบ เน้นพัฒนาสมรรถภาพร่างกายควบคู่ไปกับความรู้ทักษะทางทหาร อุดมการณ์รักชาติ จิตอาสา ภายใต้มาตรการป้องกัน COVID-19 ตามมาตรฐานสาธารณสุข และนโยบายวินัยทหารต้าน COVID-19 โดยขณะนี้หน่วยฝึกทหารใหม่ได้เตรียมความพร้อมทั้งบุคลากร สถานที่ สิ่งอุปกรณ์ เพื่อรองรับการเข้าประจำการอย่างครบถ้วน

สำหรับทหารใหม่ขอให้ไปรายงานตัวตามวันเวลา สถานที่ ที่ระบุไว้ในหมายหมายนัดเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด.40) ได้แก่ ที่ว่าการอำเภอหรือศาลากลางจังหวัด จากนั้นจะเป็นขั้นตอนการส่งทหารกองประจำการเดินทางไปยังมณฑลทหารบก และเข้าประจำการ ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ โดยทางราชการจะมีการจัดกิจกรรมต้อนรับครอบครัวและญาติทหารใหม่ ที่สถานที่รายงานตัว พร้อมกับจัดยานพาหนะอำนวยความสะดวกให้ร่วมเดินทางไปส่งทหารใหม่ถึงหน่วยฝึกในค่ายทหารด้วย

ในปีนี้กองทัพบกจะมีการจัดกิจกรรมเปิดค่ายและหน่วยฝึกทหารใหม่ “Open House” ให้ครอบครัวและญาติเข้าเยี่ยมชม ได้รู้จักผู้บังคับหน่วยทหารและบุคลากรทุกระดับชั้น ได้เห็นสถานที่, ความเป็นอยู่, รับทราบกระบวนการฝึกทหาร การศึกษาต่อระหว่างประจำการ, การฝึกอาชีพเสริม, การพัฒนาสมรรถภาพร่างกาย โดยเฉพาะนโยบายของกองทัพบกที่เพิ่มโอกาสให้ทหารกองประจำการได้ต่อยอดสู่การเป็นทหารอาชีพมากยิ่งขึ้น เช่น การสอบบรรจุเข้ารับราชการทหาร การสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนนายสิบ ที่สำคัญในระหว่างประจำการจะมีการส่งเสริมให้เข้าศึกษาหลักสูตรส่งทางอากาศเพื่อได้สิทธิเข้าศึกษาต่อ เป็นนักเรียนนายสิบทหารบกต่อไป รวมทั้งการจัดโครงการลบรอยสักทหารกองประจำการและปรับปรุงระเบียบเกี่ยวกับผู้ที่มีรอยสักเพื่อลดข้อจำกัดในการเข้ารับราชการ เป็นต้น

นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ COVID-19 และสอดรับกับภารกิจทางทหาร ในปีนี้กองทัพบกได้มีการปรับหลักสูตรการฝึกทหารใหม่เบื้องต้น โดยลดเวลาการฝึกเหลือ 6 สัปดาห์ แต่ยังคงดำรงมาตรฐานการฝึกและพัฒนาศักยภาพไว้อย่างครบถ้วน พร้อมกับเพิ่มความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไว้ในหลักสูตรด้วย

โดยการฝึกทหารใหม่ในสถานการณ์ COVID-19 กองทัพบก ได้มีมาตรการรองรับในทุกมิติ เริ่มจากการคัดกรองตั้งแต่แรกที่มารายงานตัว มีการจัดทีมรักษาพยาบาลดูแลตลอดช่วงการฝึก การจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ มาตรการเว้นระยะห่าง มาตรฐานความสะอาด การจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันเชื้อ และการปฏิบัติของทหารใหม่ตามคำแนะนำใน “คู่มือทหารต้านภัย COVID-19” ของกองทัพบกอย่างเข้มงวด เพื่อสุขภาพที่แข็งแรงของทหารกองประจำการ

กองทัพบกขอต้อนรับทหารใหม่ทุกท่านที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในงานด้านความมั่นคงของประเทศ ขอให้เชื่อมั่นในระบบบริหารจัดการและการดูแลทหารกองประจำการที่หน่วยทหารได้เตรียมรองรับไว้ในทุกด้าน หากมีข้อสงสัยหรือมีข้อกังวลในการเข้าประจำการขอให้แจ้งต่อหน่วยทหารที่ได้เข้าไปสังกัดโดยทันทีตั้งแต่วันแรก เพื่อที่หน่วยทหารจะได้ร่วมกันแก้ไข บรรเทาข้อกังวลลงในหนทางที่เหมาะสม ทั้งนี้ เพราะนับจากนี้เราคือครอบครัวเดียวกัน
กำลังโหลดความคิดเห็น...