xs
xsm
sm
md
lg

กองทัพเรือเคลื่อนย้ายเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง ต.91 สู่พื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์ฯ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศูนย์ข่าวศรีราชา - กองทัพเรือเคลื่อนย้ายเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง ต.91 สู่พื้นที่จัดสร้างอุทยานประวัติศาสตร์เรือของพ่อ เฉลิมพระเกียรติ และสืบสานพระราชปณิธานในการต่อเรือ ในหลวง ร.๙

วันนี้ (30 ส.ค.) กองทัพเรือ โดย พลร.อ.ชุมศักดิ์ นาควิจิตร ผู้บัญชาการ กองเรือยุทธการ ได้ทำการเคลื่อนย้ายเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง ต.91 ซึ่งปลดประจำการขึ้นจากท้องทะเล หลังมีประวัติการใช้งานราชการยาวถึงนาน 51 ปี (5 ทศวรรษ ) และมีสภาพทรุดโทรมมากไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมบำรุง

กองทัพเรือ จึงเสนอกระทรวงกลาโหมให้ปลดออกจากระวางประจำการ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.62 ถือเป็นปิดตำนานการรับใช้ชาติบนผืนธงแห่งราชนาวีไทย ยาวนานถึง 5 ทศวรรษ
ทั้งนี้ เรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง ต.91 จะถูกนำขึ้นไว้ยังแท่นรองรับบริเวณสถานที่จัดสร้างอุทยานประวัติศาสตร์เรือของพ่อ “เรือ ต.91” ริมชายหาด หน้าสโมสรสัญญาบัตร กองเรือยุทธการ อ่าวดงตาล อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

สำหรับเรือ ต.91 ถือเป็นเรือที่มีคุณค่าต่อประวัติศาสตร์การต่อเรือรบไทย เนื่องจากได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ ๙) ที่ทรงมีพระอัจฉริยภาพในการออกแบบและต่อเรือ

โดยเมื่อครั้งที่พระองค์เสด็จนิวัติประเทศไทย หลังได้เดินทางไปทอดพระเนตรการต่อเรือยนต์รักษาฝั่ง ณ ประเทศเยอรมนี เมื่อปี พ.ศ.2503 และได้ทรงพระราชทานพระราชดำรัสแก่กองทัพเรือว่า “กองทัพเรือควรต่อเรือประเภทนี้ใช้เองบ้าง” จนนำมาซึ่งโครงการต่อเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง ต.91 จนเสร็จสมบูรณ์และเข้าประจำการในปี พ.ศ.2511

และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ยังได้เสด็จมาประทับบนเรือ เพื่อทดสอบสมรรถนะด้วยพระองค์เอง


จากพระมหากรุณาธิคุณดังกล่าว ถือเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาการต่อเรือใช้เองของกองทัพเรือ และประเทศชาติ จึงเปรียบได้ว่า เรือ ต.91 เป็นเรือของพ่อ โดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ยังทรงมีพระราชดำริว่า กองทัพเรือควรจะอนุรักษ์เรือรบเก่าไว้ด้วยการจัดเป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ทางทหาร เพื่อเผยแพร่ความรู้แก่สาธารณชน ให้เป็นตำนานของกองทัพเรือ ที่แสดงถึงความเกี่ยวพันระหว่างพระมหากษัตริย์กับกองทัพเรือ และประเทศชาติ

จึงเป็นที่มาของโครงการอุทยานประวัติศาสตร์ เรือของพ่อ “เรือ ต.91” ซึ่งกองทัพเรือจัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สืบสานพระราชปณิธานในการต่อเรือ เพื่อพึ่งพาตนเองมาจนถึงปัจจุบัน และยังเป็นแหล่งการเรียนรู้อันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ และเป็นสัญลักษณ์ประจำเมือง (Landmark) อันเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว และสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่อีกด้วย


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...