xs
xsm
sm
md
lg

เยาวชนต้นกล้าตุลาการรุ่น 3 สอบติดอัยการผู้ช่วย “สุริยัณห์” โฆษกศาลยุติธรรม ดีใจให้เยาวชนค้นพบตัวเอง

เผยแพร่:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรม


 นายนราพงค์ พวงไทย หรือ “เเก๊ป” ต้นกล้าตุลาการ รุ่นที่ 3 สอบได้อัยการผู้ช่วย
อัยการประกาศผลสอบอัยการผู้ช่วย จำนวน 309 รายชื่อ พบเด็กโครงการค่ายต้นกล้าตุลาการรุ่น 3 สอบครั้งแรกได้เลย “สุริยัณห์” โฆษกศาลยุติธรรม และประธานคณะทำงานค่ายต้นกล้า ภูมิใจให้เยาวชนค้นพบ และตัดสินใจอนาคตของตัวเอง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 7 ส.ค. ที่ผ่านมา นายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์ อัยการสูงสุด ในฐานะประธานอนุกรรมการสอบคัดเลือกฯ (สนามใหญ่) ได้ออกประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน คัดเลือกเป็นข้าราชการอัยการ ตามที่ ก.อ. ได้มีมติเมื่อวันที่ 29 ม.ค. 2563 ให้จัดให้มีการสอบคัดเลือกบุคคลผู้มีคุณสมบัติตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2553 มาตรา 49 ประกอบมาตรา 50 เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอัยการผู้ช่วย พ.ศ. 2563 (สนามใหญ่) โดยกำหนดจำนวนผู้ที่สอบคัดเลือกได้ไม่เกิน 309 อัตรา 

โดยผู้ที่สอบผ่านคัดเลือกอัยการผู้ช่วยสนามใหญ่ปี 2563 ปรากฏชื่อ นายนราพงค์ พวงไทย ซึ่งเคยเป็นผู้ที่ผ่านการอบรมค่ายต้นกล้าตุลาการรุ่นที่ 3 ซึ่งอายุ 25 ปี ครบคุณสมบัติและเข้าสอบอัยการผู้ช่วยเป็นครั้งเเรกด้วย

นายสุริยัณห์ หงษ์วิไล โฆษกศาลยุติธรรม ในฐานะประธานคณะทำงานดำเนินการจัดกิจกรรมจัดค่ายต้นกล้าตุลาการ กล่าวว่า ดีใจกับความสำเร็จของ นายนราพงค์ พวงไทย หรือ “แก๊ป” ที่สามารถสอบผ่านข้อเขียนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วยได้ในครั้งแรกที่คุณสมบัติครบถ้วน ตนเห็นแก๊ปมาตั้งแต่ยังเป็นนักเรียนมัธยมจากโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย จ.ราชบุรี ที่เข้าร่วมโครงการค่ายต้นกล้าตุลาการรุ่นที่ 3 เมื่อ 7 ปีที่แล้ว โดยในปีนั้นมีการจัดค่ายถึง 2 รุ่นด้วยกัน คือ รุ่นที่ 2 และ 3 ถัดจากรุ่นที่ 1 เพียงปีเดียว ดังนั้น น้องที่เข้าร่วมโครงการในรุ่นที่ 1-3 จึงอยู่ในช่วงอายุใกล้เคียงกัน ปัจจุบันบางคนมีอายุครบ 25 ปีบริบูรณ์ และเริ่มมีคุณสมบัติอื่นครบถ้วน คือ สอบได้เป็นเนติบัณฑิตและมีประสบการณ์การทำงานตามที่กำหนด จึงมีสิทธิสอบเป็นผู้ช่วยผู้พิพากษาหรืออัยการผู้ช่วย ขึ้นอยู่กับว่าน้องที่เข้าอบรมจะเลือกเส้นทางใด โดยในค่ายต้นกล้าตุลาการเราเน้นให้ค้นหาตัวเอง คิดและตัดสินใจเพื่ออนาคตของตัวเอง เราจะบอกเสมอว่า เมื่อใดที่ค้นพบอาชีพที่ดีที่สุดสำหรับตัวเรา เมื่อนั้นเราจะได้พบกับอาชีพที่ดีที่สุดในโลก เพราะทุกอาชีพล้วนมีความสำคัญด้วยกันทั้งนั้น ความรู้และประสบการณ์จากค่ายต้นกล้าตุลาการเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ให้น้องๆ ใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ตั้งแต่ในการเลือกสาขาวิชาที่จะเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา เมื่อค้นพบตัวเองได้เร็ว รู้ว่าจะก้าวเดินไปสู่เป้าหมายของตัวเองอย่างไร และทำอย่างไรให้สามารถมุ่งมั่นทุ่มเทเพื่อไปให้ถึงยังจุดหมายได้ จึงสามารถประสบความสำเร็จเบื้องต้นในชีวิตได้ในระยะเวลาไม่นาน

สำหรับต้นกล้าตุลาการรุ่นล่าสุด คือ รุ่นที่ 10 หลังจากประกาศผลการคัดเลือกไปแล้วจำเป็นต้องเลื่อน เนื่องจากสถานการณ์โควิด บัดนี้ได้กำหนดจัดโครงการขึ้นใหม่แล้ว คือ ระหว่างวันที่ 22-27 พ.ย. 2563 ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กทม. อยู่ระหว่างการจัดเตรียมโครงการให้ดีที่สุดในทุกๆ ด้าน ทั้งด้านวิชาการ คุณธรรมจริยธรรมและกิจกรรมให้สอดคล้องกับสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วให้เยาวชนได้เติบโตไปเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพของประเทศ ส่วนรุ่นต่อไปคือรุ่นที่ 11 คาดว่า จะเปิดรับสมัครได้ช่วงประมาณ ธ.ค. 2563 ถึงต้นปี 2564 ผู้ที่สนใจสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เพจ ค่ายต้นกล้าตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม
กำลังโหลดความคิดเห็น...