xs
xsm
sm
md
lg

“นิพนธ์” ชูแนวทาง “บำบัดน้ำเสีย อยู่ร่วมกับชุมชนได้” ปลื้มนำร่องสนามฟุตบอลหญ้าเทียมบนบ่อบำบัดน้ำเสีย

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


นิพนธ์ บุญญามณี
“นิพนธ์” รมช.มหาดไทย ชูแนวทาง “บำบัดน้ำเสีย อยู่ร่วมกับชุมชนได้ ในงานครบรอบ 25 ปี อจน. โวต้นแบบนำร่อง สนามฟุตบอลหญ้าเทียมบนบ่อบำบัดน้ำเสีย ได้ประโยชน์ 2 ต่อ ทั้งได้น้ำดีและสุขภาพประชาชน

เมื่อวันที่ 26 ส.ค. 63 ที่ศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำเทศบาลเมืองสามพราน จ.นครปฐม นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานและมอบนโยบายเนื่องในวาระครบรอบ 25 ปี การจัดตั้งองค์การจัดการน้ำเสีย (อจน.) โดยมี นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี รองผู้ว่าราชการ จ.นครปฐม, นายธรรมศักธ์ จิระวิทยพงศ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองสามพราน, นายชีระ วงศบูรณะ ผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสีย, ผู้บริหาร, เจ้าหน้าที่จากกระทรวงมหาดไทย, เจ้าหน้าที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ผู้นำชุมชน และประชาชน ร่วมให้การต้อนรับ

นายนิพนธ์ กล่าวว่า ในโอกาสครบรอบ 25 ปี การจัดตั้งองค์การจัดการน้ำเสีย การก่อสร้างและบริหารจัดการศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำเทศบาลเมืองสามพราน จ.นครปฐม โดยองค์การจัดการน้ำเสีย กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับเทศบาลเมืองสามพราน ดำเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ซึ่งให้ความสำคัญกับการบูรณาการในระดับพื้นที่โดยให้กระทรวงมหาดไทยเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนภารกิจสำคัญในด้านการแก้ไขปัญหาน้ำเสีย น้ำเสียเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของพี่น้องประชาชน ส่งผลกระทบต่อชุมชน และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การจัดการน้ำเสียที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องทำอย่างเป็นระบบ วันนี้จึงเป็นการบูรณาการความร่วมมือและต้องทำให้เห็นว่าน้ำเสียสามารถอยู่คู่กับชุมชนได้อย่างเป็นระบบ ซึ่งไม่เพียงแต่ทำหน้าที่บำบัดน้ำเสียให้เป็นน้ำดีก่อนปล่อยทิ้งลงสู่แหล่งน้ำตามธรรมชาติ แต่ยังมุ่งเน้นเรื่อง นวัตกรรมและความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ระบบบำบัดน้ำเสีย สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้เป็นอย่างดี

“การบำบัดน้ำเสียให้เป็นน้ำดี ก่อนที่ปล่อยทิ้งลงสู่แหล่งน้ำตามธรรมชาตินั้น จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่การควบคุม ดูแล ลดความสกปรก ของน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดก่อนที่จะถูกรวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย และการปรับปรุงคุณภาพน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วให้สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ ซึ่งจุดเริ่มต้นที่สำคัญคือ ประชาชน พวกเราทุกคนต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ให้ความร่วมมือ “เปลี่ยนน้ำเสีย เป็นน้ำใส” โดยช่วยกันลดความสกปรกของน้ำเสียจากบ้านเราเอง เพื่อช่วยประหยัดงบประมาณ ค่าใช้จ่ายของภาครัฐในการเดินระบบและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนให้สามารถเดินระบบได้อย่างต่อเนื่องต่อไป” นายนิพนธ์ ระบุ

นายนิพนธ์ กล่าวอีกว่า นอกจากมีระบบจัดการน้ำเสียที่ดีแล้ว ยังสามารถจัดทำเป็นสนามกีฬา สนามฟุตบอลหญ้าเทียมเพื่อรองรับกิจกรรมการออกกำลังกายของประชาชนและเยาวชน แก้ปัญหายาเสพติดในชุมชน รวมทั้งมีการนำน้ำที่ผ่านการบำบัดที่ได้มาตรฐานกลับมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งวันนี้ก็ได้มีการมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับเยาวชนจากโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน จ.นครปฐม และมีการแข่งขันฟุตบอลคู่พิเศษระหว่างทีมสตาร์ไรเดอร์ กับทีมฟุตบอลอดีตทีมชาติไทย อีกด้วย จึงเป็นการพัฒนารูปแบบระบบบำบัดน้ำเสียให้อยู่ร่วมกับประชาชนได้เป็นอย่างดี และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความสุขให้กับชุมชน


กำลังโหลดความคิดเห็น