xs
xsm
sm
md
lg

“นิพนธ์” ปิ๊งไอเดียสร้างสนามฟุตซอล ปิดบ่อน้ำเสีย “เดอะตุ๊ก-ปิยะพงษ์” เชียร์ทำทั่วประเทศ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์“นิพนธ์” ปิ๊งไอเดียสร้างสนามฟุตซอล ปิดบ่อน้ำเสีย “เดอะตุ๊ก-ปิยะพงษ์” ปลื้มอยากเห็นโมเดลนี้ทั่วประเทศ

วันนี้ (20 ก.ค. 63) เวลา 13.30 น. นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย, นายธนน เวชกรกานนท์ ประธานคณะทำงาน รมช.มหาดไทย และ นายอรัญ วงศ์อนันต์ ที่ปรึกษา รมช.มหาดไทย ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำ เทศบาลเมืองสามพราน จ.นครปฐม โดยมี นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการ จ.นครปฐม, นายชีระ วงศบูรณะ ผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสีย, นายไพบูลย์ ภุงชงค์ นายกเทศมนตรีเมืองสามพราน และผู้เกี่ยวข้องร่วมให้การตอนรับ

นายนิพนธ์ กล่าวว่า การแก้ไขปัญหาน้ำเสียต้องมีความร่วมมือกับทุกภาคส่วน โดยเฉพาะประชาชน ต้องสร้างความรู้ความเข้าใจความจำเป็นถึงระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเสียที่ส่งผลกระทบต่อสุขอนามัย โดยให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาน้ำเสีย อาทิ ทำความสะอาดคู คลอง แม่น้ำ ลดความสกปรกของน้ำเสียจากต้นทาง จากที่อยู่อาศัย หรือร้านอาหารก่อนปล่อยลงสู่ท่อระบายน้ำ

สำหรับศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำเทศบาลเมืองสามพราน สามารถบำบัดน้ำเสียได้ 600 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน โดยองค์การจัดการน้ำเสียมีแนวคิดในการออกแบบให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้ โดยใช้พื้นที่ส่วนใต้ดินเป็นระบบบำบัดน้ำเสียส่วนพื้นที่ด้านบนจะใช้ประโยชน์เป็นสนามฟุตซอลหญ้าเทียมสำหรับเยาวชนในพื้นที่น้ำที่ผ่านการบำบัดได้คุณภาพตามมาตรฐานสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ในกิจกรรมต่างๆ

“ขอเชิญชวนประชาชนช่วยดูแลและรักษาคุณภาพน้ำเพื่อให้ระบบน้ำมีคุณภาพที่ดีขึ้น การแก้ไขปัญหาน้ำเสียจะทำให้เกิดความสำเร็จเป็นรูปธรรม จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนร่วมมือร่วมใจในการที่จะไม่ทิ้งของสกปรก หรือสิ่งปฏิกูล โดยการลดความสกปรกของน้ำเสียจากต้นทางเริ่มจากที่อยู่อาศัย ร้านอาหาร เช่น การดูแลถังดักไขมัน การไม่ทิ้งน้ำเสียหรือขยะลงในแม่น้ำ ลำคลอง จะเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทำให้น้ำเสียอยู่ร่วมกับชุมชนได้” นายนิพนธ์ กล่าว


กำลังโหลดความคิดเห็น