xs
xsm
sm
md
lg

มท.2 ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำ เทศบาลเมืองสามพราน จังหวัดนครปฐม

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์เมื่อเวลา 14.00 น. วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563 นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้เข้าตรวจเยี่ยมชมการดำเนินงานศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำเทศบาลเมืองสามพราน โดยมีนายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นายธรรมศักธ์ จิระวิทยพงศ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองสามพราน นางจันทนา ภาคย์ทองสุข ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๕ (นครปฐม) นายพรศักดิ์ ภูอิ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม และนายชีระ วงศบูรณะ ผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสีย ร่วมให้การต้อนรับ

ศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำเทศบาลเมืองสามพราน เป็นระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนขนาดเล็กตั้งอยู่ที่ หมู่ 7 ตำบลคลองใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ออกแบบ ก่อสร้าง โดยองค์การจัดการน้ำเสียกระทรวง มหาดไทย ตามข้อตกลงร่วมระหว่างองค์การจัดการน้ำเสียกับเทศบาลเมืองสามพราน จังหวัดนครปฐม ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 มีลักษณะเป็นระบบบำบัดน้ำเสียใต้ดิน โดยติดตั้งเครื่องจักร อุปกรณ์เพื่อทำการบำบัดน้ำเสีย ซึ่งช่วยในการประหยัดพื้นที่ และสามารถใช้พื้นที่ต้านบนของระบบให้เกิดประโยชน์

โดยจัดทำเป็นสนามฟุตบอลหญ้าเทียมเพื่อรองรับกิจกรรมการออกกำลังกายของประชาชนและเยาวขน รวมทั้งมีการนำน้ำที่ผ่านการบำบัดทีาได้มาตรฐานกลับมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม จึงเป็นกาวพัฒนารูปแบบระบบบำบัดน้ำเสียให้อยู่ร่วมกับประชาชนได้เป็นอย่างดี และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมซึ่งการตรวจเยี่ยมชมการดำเนินงานศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำเทศบาลเมืองสามพราน ยังได้รับเกียรติจาก เดอะตุ๊ก. ปิยะพงษ์ ผิวอ่อน อดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทย เจ้าของรางวัล “ดาราเอเชีย” และฉายา “เพชฌฆาตหน้าหยก” มาร่วมสร้างสีสัน


กำลังโหลดความคิดเห็น