xs
xsm
sm
md
lg

อนุ กมธ.วุฒิฯ เร่งแก้ค่าขนส่งพัสดุภัณฑ์-สินค้าเกษตร 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ราคาแพง

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์อนุ กมธ.ศึกษาแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจฯ ชายแดนภาคใต้ เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมหาทางแก้ปัญหาค่าขนส่งพัสดุภัณฑ์-สินค้าเกษตรใน 3 จังหวัดราคาแพงกว่าจังหวัดอื่น เสนอให้มีห้องเย็นขนส่ง การรถไฟฯ ขานรับกำลังดำเนินการ ขณะไปรษณีย์ไทยเตรียมให้บริการรถห้องเย็น 10 คัน ในเดือน ก.ย.นี้ พร้อมส่งเสริมการใช้ตลาดกลางการเกษตรให้เกิดประโยชน์สูงสุด

วันที่ 25 ส.ค.ที่ผ่านมา อนุกรรมาธิการเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของคณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนแล้วลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา ที่มีนายสังศิต พิริยะรังสรรค์ เป็นประธาน ได้เชิญหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการบริหารจัดการด้านการขนส่งพัสดุภัณฑ์ และการขนส่งสินค้าการเกษตรเพื่อให้เกิดการกระจายสินค้าของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น


เนื่องจากอนุกรรมาธิการได้รับการร้องเรียนจากภาคธุรกิจในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการจัดส่งสินค้าในราคาที่สูงกว่าในจังหวัดอื่นๆ ทั่วประเทศ เพราะบริษัทที่ให้บริการจัดส่งสินค้าที่เป็นบริษัทของต่างชาติ 2 แห่งเป็นผู้กำหนดราคาขึ้นมา

“ผมเห็นว่าโดยหลักการแล้วพฤติกรรมการทำธุรกิจดังกล่าวข้างต้นเป็นสิ่งที่ไม่สามารถยอมรับได้ เพราะ 2 ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นจังหวัดที่ยากจนมากที่สุดเป็นอันดับ 2 และ 3 ของประเทศไทย การกำหนดราคาแบบนี้นอกจากจะทำให้ธุรกิจใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้สูญเสียความสามารถในการแข่งขันแล้ว ยังทำให้คนในพื้นที่มีต้นทุนค่าใช้จ่ายในการสั่งสินค้าแต่ละครั้งแพงกว่าคนไทยทั้งประเทศอีกด้วย


“ด้วยเหตุนี้คุณภาณุ อุทัยวัฒน์ ในฐานะเลขานุการของอนุกมธ.จึงได้ไปทำเรื่องร้องเรียนต่อ สคบ. เมื่อสัปดาห์ที่แล้วและทาง สคบ.ได้เชิญบริษัททั้ง 2 แห่งกับคุณภาณุไปชี้แจงในสัปดาห์หน้า

“อย่างไรก็ดีเราไม่ได้รอคำตอบจาก สคบ.แต่เพียงด้านเดียว แต่ในอีกด้านหนึ่ง เราได้ทำงานควบคู่กันไปด้วย กล่าวคือในวันนี้คณะอนุกรรมาธิการได้เชิญผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาเศรษฐกิจในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มาร่วมปรึกษาหารือซึ่งประกอบด้วย การรถไฟแห่งประเทศไทย บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด เกษตรจังหวัดยะลา เกษตรจังหวัดปัตตานี เกษตรจังหวัดนราธิวาส ผู้บริหารตลาดกลางการเกษตรจังหวัดชายแดนใต้ สหกรณ์จังหวัดนราธิวาส บริษัทรุสกี ซัพพลาย อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด และบริษัท ซันโพรเซ่น ฟรุ้ต จำกัด


“ที่ประชุมได้พิจารณาแนวทางการบริหารจัดการด้านการขนส่งพัสดุภัณฑ์ และการขนส่งสินค้าการเกษตร โดยมีจุดประสงค์เพื่อกระจายสินค้าในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น ผลการหารือได้ข้อสรุปเป็น 3 ประการดังต่อไปนี้คือ

1. การขนส่งสินค้าการเกษตรและการบริหารจัดการผลไม้ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ควรมีห้องเย็นในการขนส่ง โดยการรถไฟแห่งประเทศไทยมีโครงการที่จะสนับสนุนการขนส่งสินค้าดังกล่าวโดยใช้ห้องเย็นขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการ ปัจจุบันมีการแก้ไขปัญหาระยะสั้นโดยมีการขนส่งพ่วงมากับรถไฟโดยสารสาธารณะในรูปแบบบรรทุกหีบห่อวัตถุข้ามคืน

แต่ที่เป็นความหวังอย่างเป็นรูปธรรมคือของบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด กล่าวคือในเดือนกันยายน 2563 บริษัทไปรษณีย์ไทยจะมีรถบริการขนส่งรถห้องเย็นจำนวน 10 คันเพื่อช่วยสนับสนุนให้เกษตรกรมีช่องทางในการจำหน่ายผลไม้เพิ่มขึ้น และในการขนส่งผลไม้รวมทั้งการรับสินค้าไปรษณีย์ไทยจะให้บริการรับและส่งถึงสวนผลไม้ และจัดส่งผลไม้ให้ถึงบ้านผู้ซื้อ ในระยะแรกจะทดลองวิ่งในบางเส้นทาง ก่อนและจะขยายผลต่อไป ที่ประชุมมีข้อสังเกตว่าการบริหารจัดการผลไม้ในพื้นที่ควรมีการถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรโดยการรวมกลุ่มเป็นศูนย์คัดแยกผลไม้ของชุมชน โดยการคัดแยกเกรดผลไม้ให้มีคุณภาพ มีมาตรฐาน การบรรจุหีบห่อ และการเชื่อมโยงกับตลาดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค โดยบริษัทไปรษณีย์ไทยได้ยอมรับประเด็นเรื่องการลดราคาค่าขนส่งให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ 3 จังหวัดเป็นกรณีพิเศษ เพื่อให้ราคาค่าขนส่งสินค้าของไปรษณีย์ไทยสามารถแข่งขันกับธุรกิจเอกชนได้ ทั้งนี้ในกรณีดังกล่าวอนุ กมธ.จะได้ประสานกับ ศอ.บต.ให้รับเป็นเจ้าภาพในการกำหนดแนวทางการทำงานร่วมกันกับเกษตรจังหวัดในพื้นที่ และบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ต่อไป ผมคิดว่านี่เป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งที่เราจะได้ส่งเสริมให้บริษัทของคนไทยสามารถแข่งขันกับบรรษัทข้ามชาติได้


2. ในการบริหารจัดการด้านการขนส่งพัสดุภัณฑ์ อนุ กมธ.จะได้หารือกับบริษัทเอกชนให้ลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งมายังพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และในกรณีการขนส่งจากภาคใต้ไปยังจังหวัดอื่นๆ ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผลไม้และอาหารทะเลของพี่น้องเกษตรกรและประมงทั้งที่เป็นพาณิชย์และประมงพื้นบ้านได้มีโอกาสขยายตลาดของพวกเขาให้กว้างขวางยิ่งขึ้น และ

3. ที่ประชุมเห็นร่วมกันว่าควรมีการส่งเสริมตลาดกลางการเกษตรจังหวัดชายแดนใต้ให้ใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด โดยเป็นทั้งพื้นที่ในการรวบรวมผลผลิตและเป็นตลาดขายส่งและขายปลีก แต่ปัญหาใหญ่ประการหนึ่งคือสหกรณ์การเกษตรที่ทำหน้าที่บริหารตลาดประสบปัญหาการขาดทุนอย่างต่อเนื่องเนื่องจากราคาค่าเช่าที่ต้องจ่ายให้กรมธนารักษ์ยังสูงจนเกินกว่าสหกรณ์การเกษตรจะแบกรับได้ เพราะผลผลิตทางการเกษตรมีจำนวนน้อยและผลไม้มีเป็นฤดูกาล ดังนั้นพื้นที่เช่าจึงยังไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ เรื่องนี้อนุ กมธ.เสนอให้สหกรณ์การเกษตรทำเรื่องหารือกับ ศอ.บต. และอนุ กมธ.จะหยิบยกเรื่องนี้เพื่อหารือกับ ศอ.บต.ในเดือนหน้า ที่ประชุมยังมีข้อเสนอแนะว่าในพื้นที่ตลาดกลางควรมีอาคาร ร้านค้าให้เกษตรกรสามารถมาเช่าเพื่อทำธุรกิจได้ด้วย นอกจากนี้ตลาดกลางควรเป็นพื้นที่สำหรับกระจายสินค้าการเกษตรให้มากกว่าปัจจุบันและควรมีการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ของพื้นที่ให้คุ้มค่ามากยิ่งขึ้น ยิ่งกว่านั้นตลาดกลางควรมีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆในพื้นที่ให้ต่อเนื่องและแพร่หลายเพื่อให้เข้าถึงผู้บริโภคในทุกช่องทาง


“เมื่อเสร็จสิ้นการพิจารณาแล้วที่ประชุมได้ขอบคุณผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องที่ร่วมกันหารือแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตในจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกัน ซึ่งข้อมูลที่ได้รับในวันนี้มีความสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการที่จะค่อยๆแก้ไขปัญหาทีละเปลาะ อันจะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนใน3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป”นายสังศิตกล่าว


กำลังโหลดความคิดเห็น...