xs
xsm
sm
md
lg

ดุสิตโพล หนุน นศ.ชุมนุมเรียกร้อง ปชต.แต่อย่าจาบจ้วง เห็นด้วยแก้ รธน.-นายกฯลาออก

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์สวนดุสิตโพล สำรวจส่วนมากมองการชุมนุม นศ.เรียกร้อง ปชต. ต้องไม่จาบจ้วงสถาบัน หนุนชุมนุมแก้ รธน.- นายกฯลาออก หยุดคุกคาม ปชช.

วันนี้ (23 ส.ค.) สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่อง “การชุมนุมประท้วงของนักศึกษา ณ วันนี้” กลุ่มตัวอย่าง 197,029 คน สำรวจระหว่างวันที่ 16-21 สิงหาคม 2563 พบผลสำรวจที่สำคัญคือ กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าการประท้วงของนักศึกษา ณ วันนี้ เป็นการเรียกร้องตามระบอบประชาธิปไตย ร้อยละ 59.11 ไม่ควรจาบจ้วงสถาบันฯ 41.76% เป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยของผู้ชุมนุม 40.41%

ความคิดเห็นเกี่ยวกับ 3 ข้อเรียกร้องของผู้ประท้วง พบว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 62.84% (ไม่เห็นด้วย 24.85%) เห็นด้วยกับการเรียกร้องให้ พล.อ.ประยุทธ์ ยุบสภา หรือ ลาออก 53.88% (ไม่เห็นด้วย 38.43%) และเห็นด้วยกับการเรียกร้องให้หยุดคุกคามประชาชน 59.47% (ไม่เห็นด้วย 29.19%)

จากผลโพลดังกล่าว จะเห็นได้ว่า กลุ่มตัวอย่างมีมุมมองต่อการชุมนุมประท้วงว่าเป็นการใช้สิทธิตามระบอบประชาธิปไตย เป็นการชุมนุมของคนรุ่นใหม่ที่กล้าแสดงออก ต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงประเทศไปในทางที่ดีขึ้น แต่การชุมนุมนั้นก็ต้องเคารพในสิทธิของผู้อื่น มีความเป็นสุภาพชน ไม่จาบจ้วงสถาบันฯ ทั้งนี้ ยังเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัย เพราะอาจมีผู้ไม่หวังดี และในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยกับการเรียกร้องชุมนุม 53.71% และไม่เห็นด้วย 41.17%


กำลังโหลดความคิดเห็น...