xs
xsm
sm
md
lg

สภาพัฒน์ เคาะแล้ว! 2 ก.ย.เวที กทม.รับฟัง ปชช.-คนรุ่นใหม่ เล็งต้นแบบช่วง ครม.ระยอง เน้นภาษาจ๊าบ ผสมโรงปฏิรูปประเทศ-ยุทธศาสตร์ 20 ปี

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์สภาพัฒน์เคาะแล้ว! เวทีคุยประชาชน/เยาวชนคนรุ่นใหม่ ในกรุงเทพฯ จัดระหว่าง 2-3 ก.ย. ที่อิมแพค เมืองทองฯ เผยใช้กระบวนการ-เครื่องมือของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ หลัง ครม.สั่งร่วม 7 หน่วยงาน กำหนดเวทีให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 6 ด้าน เน้นรับฟังความคิดเห็น หน่วยงานของรัฐ เอกชน ประชาชน พ่วงเยาวชนทุกกลุ่ม เผยเวทีต้นแบบ เล็ง! ก่อน ครม.สัญจร จ.ระยอง 24-25 ส.ค.นี้ เน้นใช้ภาษาจ๊าบ

วันนี้ (18 ส.ค.) มีรายงานจากทำเนียบรัฐบาลเปิดเผยว่า สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือสภาพัฒน์ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้สรุปห้วงเวลาและกิจกรรม เวทีรับฟังความคิดเห็น จากหน่วยงานของรัฐ เอกชน ประชาชน และเยาวชนทุกกลุ่ม ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 2-3 กันยายน 2563 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม ชั้น 1-2 กรุงเทพมหานคร โดยยังไม่ยืนยันว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม จะเดินทางไปป็นประธานเปิดกิจกรรมนี้หรือไม่

ก่อนหน้านั้น สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) ได้ออกหนังสือเวียน เรื่องการส่งเสริมการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ถึงรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีและผู้บริหารกระทรวง กรม ระบุให้สภาพัฒน์เป็นผู้จัด โดยรวมกลุ่มกับกระทรวงที่เกี่ยวข้องไปจัดกลุ่มกันมา เพื่อเป็นเวทีพูดคุยหารือกัน

ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี 4 ส.ค. มีมติว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่างๆ ได้ร่วมแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับการดำเนินการในด้านต่างๆ ของรัฐบาล รวมทั้งสร้างความเข้าใจและการรับรู้ที่ถูกต้องให้แก่ทุกภาคส่วน และประชาชนทั่วไป

“สภาพัฒน์เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (กรมประชาสัมพันธ์) และสำนักงาน ก.พ.ร.”

โดยพิจารณาการการทำงานร่วมกัน เพื่อจัดให้มีเวทีสร้างการรับรู้และรับฟังความคิดเห็นดังกล่าวข้างต้น โดยให้พิจารณากำหนดประเด็น ในการดำเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีใน 6 ด้าน และให้กำหนดหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ ในแต่ละประเด็นให้ชัดเจนด้วย”

ขณะเดียวกัน สภาพัฒน์ยังได้เตรียมจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นประชาชน โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ ให้เป็นต้นแบบจะมีขึ้นที่ จ.ระยอง ช่วงก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะนำคณะรัฐมนตรี (ครม.) ไปจัดประชุม ครม.สัญจร ที่จ.ระยอง ในวันที่ 24-25 ส.ค.นี้ และหลังจากนั้นจะมาจัดที่กรุงเทพฯ และค่อยเวียนไปยังจังหวัดอื่นๆ โดยการจัดเวทีครั้งแรกนี้จะเปิดให้นักเรียน นักศึกษาอาชีวะ และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น จำนวนประมาณ 120 คน

“สภาพัฒน์จะโยนคำถามเพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วม เป็นประเด็นแสดงความคิดเห็น ซึ่งอยู่ระหว่างการคิดการใช้ภาษาให้จ๊าบ สอดคล้องความเข้าใจและความสนใจของเยาวชน และกระตุกต่อมคิด อย่างไรก็ตาม ประเด็นที่ตั้งขึ้นจะเป็นไปในทิศทาง เช่น ต้องการให้แก้ปัญหาในการพัฒนาจังหวัดระยองอย่างไร หรือมีอะไรที่ต้องการให้แก้ไข เป็นต้น”

ขณะที่ 1 ใน 6 คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ในด้านกระบวนการยุติธรรม เตรียมที่จะผลักดัน 5 กิจกรรมปฏิรูป เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรมต่อไป ประกอบด้วย

1. การให้ประชาชนสามารถติดตามความคืบหน้าขั้นตอนการดำเนินงานต่างๆ ในกระบวนการยุติธรรม 2. การรับแจ้งความร้องทุกข์ต่างท้องที่ 3. การจัดหาทนายความอาสาประจำสถานีตำรวจให้ครบทุกสถานีทั่วประเทศ 4. ปฏิรูประบบการปล่อยชั่วคราว และ 5. การบันทึกภาพและเสียงในการตรวจค้น จับกุม สอบสวนและการสอบปากคำในการสอบสวน

เมื่อวานนี้ (17 ส.ค.) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม อ้างว่า อว.จะเป็นเจ้าภาพคุยกันเยาวชนทุกกลุ่ม เพราะหากนายกฯ ลงไปเอง เขาจะเล่นนายกฯ

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 4 ส.ค. นายกฯ ยอมรับว่า ได้ให้แนวทางเปิดเวทีรับฟังความเห็นประชาชนให้มากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ ให้เขารู้ว่าเขาอยากได้อนาคตอย่างไร เราก็จะฟังจากพวกเขาภายในเดือนนี้ ก็จะเปิดเวทีลักษณะนี้ให้มากขึ้น สำหรับรูปแบบก็จะเป็นการเปิดเวทีพูดคุยเพื่อพบปะหารือกัน


กำลังโหลดความคิดเห็น