xs
xsm
sm
md
lg

กมธ.พลังงานฯ จัดสัมมนา ”ทิศทางยานยนต์ไฟฟ้า” หวังภาค ปชช.มีส่วนร่วม

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กมธ.พลังงานฯ จัดสัมมนา ”ทิศทางยานยนต์ไฟฟ้า” หวังภาค ปชช.มีส่วนร่วม ด้าน “หมอระวี” เผย เตรียมเข้าพบ “รมต.พลังงานคนใหม่” ขอทราบนโยบายพลังงานวันนี้ (17 ส.ค.) เมื่อเวลา 09.30 น.ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คณะกรรมาธิการการพลังงาน สภาผู้แทนราษฎร ได้จัดสัมมนาเรื่อง ทิศทางยานยนต์ไฟฟ้า โดยมีการอภิปรายจากผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น นพ.ระวี มาศฉมาดล ประธานคณะอนุกรรมาธิการยานยนต์ไฟฟ้า, นายสมโภชน์ อาหุนัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทพลังงานบริสุทธิ์, นายยศพงษ์ ลออนวล นายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย ทั้งนี้นายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาฯ ได้กล่าวเปิดงาน โดยระบุว่า ในวันนี้ถือว่าเป็นการจัดสัมมนาที่ทุกฝ่ายได้เข้ามามีส่วนร่วม เพราะในปัจจุบันปัญหาทางด้านมลภาวะทางอากาศ หรือฝุ่น PM 2.5 ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้เสื่อมทรามลง ซึ่งทั่วโลกกำลังตื่นตัวในการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านพลังงานอย่างหลากหลาย เช่นเดียวกับยานยนต์ไฟฟ้าที่ต้องมีการพัฒนาควบคู่กันไป ที่ในอนาคตอันใกล้จะกลายเป็นทางเลือกยานยนต์ที่ใช้น้ำมัน และยานยนต์ไฟฟ้าเป็นเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ในการแก้ปัญหาของประเทศ ซึ่งตนคาดหวังว่า การทำงานของกรรมาธิการชุดนี้จะได้ยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมในการเปลี่ยนมาใช้ยานยนต์ไฟฟ้า ให้เกิดผลสำเร็จให้ได้ และตนยินดีที่จะสนับสนุนอย่างเต็มที่ในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกฎหมายในการปรับมาใช้ยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งจะเป็นหน้าที่หลักของฝ่ายนิติบัญญัติ

ด้าน นพ.ระวี กล่าวว่า เป้าหมายในการจัดสัมมนาในครั้งนี้ เนื่องจากทางกรรมาธิการมองว่า การที่ประเทศจะขับเคลื่อนเกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้าให้ได้ผลจะต้องประกอบกับความร่วมมือของทุกฝ่าย ทั้งภาครัฐที่กำหนดนโยบาย ภาคเอกชน อุตสาหกรรมยานยนต์และประชาชนทั้งหมด เพราะฉะนั้นประชาชนจึงต้องมีส่วนร่วม และการสัมมนาครั้งนี้ก็เน้นไปที่การเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนและประชาชนมีโอกาสให้ซักถามถึงทิศทางยานยนต์ไฟฟ้าจากฝ่ายนโยบาย เพื่อให้ทันท่วงทีในการเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยในยุคยานยนต์ไฟฟ้า

“คณะกรรมาธิการพลังงานฯจะขอเข้าพบนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รมว.กระทรวงพลังงานคนใหม่ เพื่อขอทราบถึงแนวนโยบายด้านพลังงานว่ามีการปรับเปลี่ยนหรือไม่ และทาง กมธ.ก็จะเสนอนโยบายพลังงานที่ได้ศึกษามาเช่นกัน ในส่วนของคณะอนุ กมธ.ยานยนต์ไฟฟ้า ก็คงจะเสนอทิศทางของนโยบายนี้ต่อนายสุพัฒนพงษ์ เนื่องจากท่านได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้ดูแลยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ จึงเป็นจังหวะที่ดีในการนำเสนอเรื่องนี้ในสายตาของสภาฯ” นพ.ระวี กล่าว


กำลังโหลดความคิดเห็น...