xs
xsm
sm
md
lg

"ส.ส.ภูมิใจไทย" วอน ก.ทรัพย์ฯปรับปรุงหนองน้ำ-แหล่งกักเก็บน้ำ พื้นที่ จ.บุรีรัมย์-ปราจีนบุรี

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สฤษดิ์ บุตรเนียน
"ส.ส.ภูมิใจไทย" วอน ก.ทรัพย์ฯปรับปรุงหนองน้ำ-แหล่งกักเก็บน้ำ พื้นที่ จ.บุรีรัมย์-ปราจีนบุรี ให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค พร้อมจี้รัฐบาลแก้ปัญหาสายไฟฟ้า -เคเบิลห้อย หลังเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ลพบุรีบ่อยครั้ง

วันนี้ (6 ส.ค.) ก่อนเข้าสู่วาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร นายสฤษดิ์ บุตรเนียร ส.ส.ปราจีนบุรี พรรคภูมิใจไทย หารือต่อประธานสภาฯว่า ได้รับคำร้องเรียนจากนายกเทศบาลตำบล เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ถนนเส้น 304 ซึ่งเป็นถนนสายหลัก สู่ประตูอีสานและเป็นเส้นทางสู่ จ.สระแก้ว บริเวณหน้าห้างเมกาโฮม ตรงข้ามปั้ม ปตท. ก่อนถึงสี่แยกสามทหารประมาณ 500 เมตร ทุกครั้งที่มีฝนตกจะมีน้ำขังขึ้นมาสูงถึง 30-50 เซนติเมตร ก่อให้เกิดอุบัติเหตุและเป็นอันตรายต่อประชาชนที่สัญจรไปมา จึงขอให้แขวงการทาง จ.ปราจีนบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางท่อระบายน้ำเพื่อให้น้ำไหลลงสู่คลองพระปรงเพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวก
นอกจากนี้ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องขุดลอกหนองปลาแขยง ซึ่งอยู่ในเขตเทศบาล ต.เมืองเก่า เนื่องจากสภาพปัจจุบัน หนองน้ำตื้นเขินและมีผักตบชวาเป็นจำนวนมาก เพื่อให้หนองปลาแขยงได้กักเก็บน้ำไว้ในฤดูแล้ง รับเป็นแหล่งน้ำดิบเพื่อทำน้ำประปาในกรงการประปาส่วนภูมิภาค อ.กบินทร์บุรี และเพื่อปรับปรุงเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นแลนด์มาร์คของ จ.ปราจีนบุรีด้วย จึงขอให้กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พิจารณาเรื่องที่มีการร้องเรียนด้วย

เกียรติ เหลืองขจรวิทย์
ต่อมา นายเกียรติ เหลืองขจรวิทย์ ส.ส.ลพบุรี พรรคภูมิใจไทย ได้หารือว่า ชาวบ้านหมู่ 1-3 ต.บัวชุม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี ได้รับความเดือดร้อนจากถนนเข้าหมู่บ้าน ทางหลวงหมายเลข 2243 ซึ่งเป็นทางคับแคบ จึงอยากให้ขยายไปทางสี่ช่องจราจร จึงขอให้อธิบดีกรมทางหลวงช่วยจัดสรรงบประมาณ นอกจากนี้ ยังมีเรื่องสายไฟฟ้าที่ห้อยตามถนน ไม่ว่าจะเป็น อ.ชัยบาดาล หรือทุกอำเภอใน จ.ลพบุรี และจังหวัดอื่นๆ ซึ่งก่อความเดือดร้อนให้กับประชาชนอย่างมาก โดยไม่ทราบว่า เป็นของหน่วยงานรัฐ หรือเอกชน ที่สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้าน และบางครั้งเกิดไฟลุกไหม้ จึงอยากให้รัฐบาลช่วยแจ้งให้หน่วยงานดูแลความเรียบร้อยในเรื่องนี้ เพราะบางครั้งก็เกิดอุบัติเหตุ เนื่องจากมีรถยนต์หรือรถมอเตอร์ไซต์สัญจรผ่านไปมาและเกี่ยวพี่คอของชาวบ้าน จนได้รับความอันตราย แม้เรื่องจะถึงตำรวจแล้วแต่ก็ยังไม่ได้รับการจัดการ

อดิพงษ์ ฐิติพิทยา
ขณะที่ นายอดิพงษ์ ฐิติพิทยา ส.ส.บุรีรัมย์ พรรคภูมิใจไทย ได้หารือถึงเรื่องปัญหาความเดือดร้อนสะสมในวิกฤตภัยแล้งว่า ถึงแม้ว่าปัจจุบันนี้จะเป็นช่วงฤดูฝน แต่ฝนก็ตกไม่ตรงตามฤดูกาล ทำให้ฝนทิ้งช่วง ปริมาณน้ำในแหล่งกักเก็บน้ำ ยังมีไม่เพียงพอ ทำให้การอุปโภคบริโภคและการเกษตร ของประชาชนในพื้นที่ อ.กระสัง, อ.ห้วยราช, อ.พลับพลาชัย, อ.ประโคนชัย และอำเภออื่นๆของ จ.บุรีรัมย์ได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก จึงขอให้กรมฝนหลวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนด้วย

นอกจากนี้ มีปัญหาเรื่องขยะมูลฝอย ตนได้รับแจ้งจากนายกเทศมนตรี ต.กระสัง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ ว่าทุกวันนี้ ชาวตำบลกระสัง ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาขยะมูลฝอยเป็นจำนวนมาก ซึ่งเฉพาะในเขตเทศบาลกระสังมีขยะมูลฝอยวันละประมาณ 6.2 ตัน รวมทั้งขยะแฝงจากบุคคลภายนอกที่นำมาทิ้ง ซึ่งปัจจุบันในการดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยเป็นแบบเทกองอยู่กลางแจ้ง ในสถานที่สาธารณะประโยชน์คุ้มหนองแต้ที่ใช้กันมาตั้งแต่ปี 2532 มีขยะมูลฝอยสะสมประมาณ 2,286 ตัน กองขยะมีความสูงมากกว่า 2 เมตร มีขยะมูลฝอยเต็มพื้นที่ 10 ไร่ ในฤดูร้อน ของขยะที่ทับถมกันก็เกิดเป็นเพลิงลุกไหม้มีทั้งฝุ่นและควัน ในฤดูฝนก็มีสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรคแพร่พันธุ์เป็นจำนวนมาก ส่งกลิ่นเหม็นส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน จึงขอให้กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาให้ด้วย.


กำลังโหลดความคิดเห็น...