xs
xsm
sm
md
lg

กสม.ห่วงเวทีฟังความเห็นโครงการจะนะเมืองต้นแบบอุตสาหกรรม เสี่ยงละเมิดสิทธิ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กสม.ห่วงเวทีฟังความคิดเห็นโครงการจะนะเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมพรุ่งนี้ สุ่มเสี่ยงละเมิดสิทธิมนุษยชน วอน รัฐเปิดโอกาสทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ภาคปชช.แสดงออกอย่างสันติ หลีกเลี่ยงยั่วยุใช้ความรุนแรง

วันนี้ (10 ก.ค.) นายสมณ์ พรหมรส กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ แสดงความเป็นห่วงต่อกรณีที่ในวันพรุ่งนี้ (11 ก.ค.) ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ ศอ.บต. จะให้มีเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อโครงการจะนะ เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคตที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 7 พ.ค. อนุมัติในหลักการให้ดำเนินโครงการ โดยใช้พื้นที่ 3 ตำบล คือ ต.นาทับ ต.ตลิ่งชัน และต.สะกอม ในเขต อ.จะนะ จ.สงขลา ว่าที่ผ่านมามีทั้งกลุ่มประชาชนที่สนับสนุนและคัดค้านการดำเนินโครงการด้วยเหตุความกังวลต่อผลกระทบทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการอ้างถึงการปิดกั้นกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน รวมทั้งยังปรากฏข่าวทางสื่อว่า มีเจ้าหน้าที่ของรัฐเดินทางไปยังที่พักของประชาชนที่คัดค้านโครงการ เพื่อสอบถามถึงการเดินทางเข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นของกลุ่มผู้คัดค้านจึงกังวลว่า การจัดเวทีรับฟังความเห็น ที่จะมีขึ้นที่ ร.ร.จะนะวิทยา ต.สะกอม อ.จะนะ จ.สงขลา อาจนำไปสู่สถานการณ์ที่สุ่มเสี่ยงต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนได้ จึงขอให้ ศอ.บต.ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการและดำเนินการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกฝ่ายครอบคลุมทั้งฝ่ายที่สนับสนุนและคัดค้านโครงการเข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น โดยจัดเตรียมข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการอันประกอบด้วยผลดีและผลเสียเพื่อเปิดเผยอย่างชัดเจนและคำนึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญ เพื่อให้การจัดเวทีเป็นไปด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้

ทั้งนี้ หน่วยงานฝ่ายความมั่นคงต้องกำชับให้เจ้าหน้าที่ระมัดระวังการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งรุนแรง และส่งผลต่อการละเมิดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชนหรือการละเมิดสิทธิมนุษยชนประการอื่นๆ ขณะที่ประชาชนและภาคประชาสังคมที่เข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นในโครงการควรตระหนักถึงสิทธิและเสรีภาพในการแสดงออกอย่างสันติ โดยหลีกเลี่ยงการยั่วยุและการใช้ความรุนแรงในทุกกรณี ซึ่งกสม.ได้ติดตามสถานการณ์ที่อาจนำไปสู่การละเมิดสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มาอย่างใกล้ชิด รวมถึงโครงการจะนะเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคตและโครงการพัฒนาอื่นๆ จึงหวังว่าการดำเนินการของทุกภาคส่วนจะคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน เช่น สิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน สิทธิชุมชน รวมทั้งเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นอย่างสันติ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นสำคัญ เพื่อให้เกิดการยอมรับจากทุกฝ่ายและนำไปสู่ความสงบสุขของประชาชนในพื้นที่


กำลังโหลดความคิดเห็น...