xs
xsm
sm
md
lg

เปิดหลักฐานศาล รธน.ชักเข้าชักออกปมเกิดเองไม่มีกฎหมายจัดตั้งรองรับ หลังเสนอร่าง พ.ร.บ.จัดตั้งให้ ครม.ประยุทธ์ ตราเป็นกฎหมาย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศาล รธน.ทำพิลึกชักเข้าชักออกปมเกิดเองไม่มีกฎหมายจัดตั้งรองรับ เปิดหลักฐานเคยเสนอร่าง พ.ร.บ.จัดตั้งให้ ครม.ประยุทธ์ดำเนินการตราเป็นกฎหมาย แต่ต่อมาขอถอนกลับไปแก้ไข สุดท้ายหายเข้ากลีบเมฆ

วันนี้ (25 มิ.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานถึงปมปัญหาศาลรัฐธรรมนูญไม่มีพระราชบัญญัติจัดตั้งส่อขัดต่อรัฐธรรมนูญ 2560 ที่บัญญัติไว้ในมาตรา 189 ที่ว่า “บรรดาศาลทั้งหลายจะตั้งขึ้นได้แต่โดยพระราชบัญญัติ” อาจส่งผลต่อคำวินิจฉัยและคำสั่งที่เคยมีมาในอดีต เรื่องนี้เป็นที่รับรู้ของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมาโดยตลอด และพยายามหาทางที่จะดำเนินการให้มีการตราพระราชบัญญัติจัดตั้งให้ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญ

โดยเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2557 หลัง คสช.ยึดอำนาจผ่านมา 4 เดือน นายนุรักษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ มีหนังสือถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี พร้อมส่งร่าง พ.ร.บ.จัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ... พร้อมด้วยบันทึกหลักการและเหตุผล และบันทึกวิเคราะห์สรุปสาระสำคัญเพื่อให้คณะรัฐมนตรีเสนอร่างพ.ร.บ.ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 มาตรา 45 และมาตรา 14 ข่าวแจ้งว่า อีก 20 วันต่อมา วันที่ 17 ตุลาคม 2557 น.ส.รุจิรา ริมผดี รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะรัฐมนตรี มีหนังสือตอบกลับมายังเลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญว่า ครม.ได้ประชุมปรึกษาวันที่ 14 ตุลาคม 2557 มีมติอนุมัติในหลักการร่าง พ.ร.บ.จัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ... ตามที่สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญเสนอและให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาและได้ส่งร่าง พ.ร.บ.ไปยังสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว

ต่อมาวันที่ 2 กุมภาพันธ์2559 นายนุรักษ์ได้มีหนังสือส่งถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอถอนร่าง พ.ร.บ.จัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ... อ้างว่าเพื่อนำไปดำ เนินการยกร่างใหม่ให้สอดคล้องกับการร่างรัฐธรรมนูญที่อยู่ระหว่างการดำเนินการของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ

อย่างไรก็ตาม เมื่อรัฐธรรมนูญ 2560 ประกาศใช้วันที่ 6 เมษายน 2560 จนถึงปัจจุบันไม่ปรากฏว่าสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้เสนอร่าง พ.ร.บ.จัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญและวีพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญไปให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอน คงมีแต่เพียงการตรา พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 โดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 2 มีนาคม 2561

แหล่งข่าวตั้งข้อสังเกตว่า การที่สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญดำเนินการเรื่องนี้ก็เนื่องจากรับรู้ว่า การไม่มีกฎหมายจัดตั้ง ย่อมเป็นปัญหากับสถานะดำรงอยู่และการใช้อำนาจของศาลรัฐธรรมนูญที่อาจถูกวิพากษ์วิจารณ์โต้แย้งได้ เพราะเวลาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยหรือมีคำสั่งคำร้องใดๆ จะต้องอ้างรัฐธรรมนูญ อ้างกฎหมายอ้างธรรมเนียมปฏิบัติ ศาลรัฐธรรมนูญจึงพยายามดำเนินการให้ถูกต้อง แต่จนถึงขณะนี้ ก็ไม่มีกฎหมายจัดตั้ง มีเพียงกฏหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีศาลรัฐธรรมนูญ กฎหมายจัดตั้งสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นหน่วยงานธุรการ

“พวกเราข้องใจเหตุใดศาลรัฐธรรมนูญชักเข้าชักออก ถ้าไม่ถอนร่าง พ.ร.บ.จัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญออกจาก ครม.ทั้งๆ ที่คณะกรรมการกฤษฎีกาเดินหน้าพิจารณาความถูกต้องสมบูรณ์ไปมากพอสมควรแล้ว ป่านนี้ก็มีกฎหมายจัดตั้งออกมาบังคับใช้” แหล่งข่าวที่เป็นทีมงานศึกษาปัญหาสถานะของศาลรัฐธรรมนูญกล่าว


กำลังโหลดความคิดเห็น