xs
xsm
sm
md
lg

“คำสั่งกระทรวงคมนาคม” ถูกตีความ “ยึดอำนาจ 2 รมช.” แต่พบเอกสารแบ่งงาน ก.พาณิชย์-เกษตรฯ ที่ 2 รมต.พรรค ปชป.เขียนแบบเดียวกัน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์จากกรณีที่ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.กระทรวงคมนาคม ลงนามออกคำสั่งกระทรวงคมนาคม ที่ 429/2563 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา เรื่อง มอบอำนาจให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กำกับดูแลและปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม โดยมีการระบุว่า 2 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ และ นายถาวร เสนเนียม ถูกยึดอำนาจจากหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงคมนาคม จนเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ทั่วโลกโซเชียล

นายศักดิ์สยาม ชี้แจงว่า ไม่ได้มีความขัดแย้งกันแต่อย่างใด และยังทำงานกันตามปกติ โดยคำสั่งแบ่งงานให้ 2 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ตามคำสั่งที่ 429/2563 นั้น เป็นการดำเนินการตามคำสั่งเดิม โดยสาเหตุที่ต้องออกคำสั่งใหม่นั้น เนื่องจากบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน), บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด และ บริษัท ไทย-อะมาดิอุส เซาท์อีสต์เอเชีย จำกัด ได้พ้นจากความเป็นรัฐวิสาหกิจ

ทั้งนี้ คำสั่งกระทรวงคมนาคมที่ 429/2563 นั้น ได้ศึกษาระเบียบกฎหมาย และตัวแบบจากกระทรวงต่างๆ รวมถึงคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี อย่างไรก็ตาม ยืนยันว่า คำสั่งที่ออกมานั้น ไม่ใช่แค่กระทรวงคมนาคมเท่านั้น แต่เป็นการดำเนินการในทุกกระทรวง ที่ได้เขียนคำสั่งในแบบเดียวกัน

ผู้สื่อข่าวตรวจสอบพบว่า คำสั่งแบ่งงานของกระทรวงพาณิชย์ ที่ 444/2562 เรื่อง มอบอำนาจให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ลงนามโดย นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ทั้งนี้ ในรายละเอียดของคำสั่งกระทรวงพาณิชย์ดังกล่าว พบว่า ข้อ 3 ของคำสั่งฯ มีใจความว่า

“ในการสั่งการและปฏิบัติราชการแทนดังกล่าว ให้ยกเว้นเรื่องนโยบาย เรื่องที่กำหนด เรื่องการมอบอำนาจไว้เป็นอย่างอื่น เรื่องการบริหารงานบุคคล เรื่องที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรี เรื่องกฎหมายระเบียบข้อบังคับ หรือคำสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีที่ระบุว่าเป็นอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์โดยตรง เรื่องที่จะต้องนำเสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณา และเรื่องที่สมควรให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พิจารณาสั่งการ ทั้งนี้ เมื่อรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้ปฏิบัติราชการแทนตามที่ได้รับมอบอำนาจตามคำสั่งนี้แล้ว ให้นำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เพื่อทราบโดยเร็ว”

ส่วนการแบ่งงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 1662/2562 เรื่อง มอบหมายอำนาจหน้าที่ให้รัฐนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สั่งและปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมี นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้ลงนาม ในวันที่ 2 สิงหาคม 2561 ก็พบว่ามีถ้อยคำในลักษณะเดียวกัน เช่น ข้อ 1.1 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า) มีอำนาจในการสั่งการ การอนุญาต อนุมัติ การกำกับดูแล การปฏิบัติราชกรหรือดำเนินการอื่น ยกเว้นเรื่องที่เป็นงานนโยบาย การบริหารงานบุคคล เรื่องที่ต้องเสนอนายกรัฐนตรีหรือคณะรัฐมนตรีของส่วนราชการดังนี้....

และในข้อ 1.2 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นางมนัญญา ไทยเศรษฐ์) มีอำนาจในการสั่งการ การอนุญาต อนุมัติ การกำกับดูแล การปฏิบัติราชกรหรือดำเนินการอื่น ยกเว้นเรื่องที่เป็นงานนโยบาย การบริหารงานบุคคล เรื่องที่ต้องเสนอนายกรัฐนตรีหรือคณะรัฐมนตรีของส่วนราชการดังนี้.....


กำลังโหลดความคิดเห็น...