xs
xsm
sm
md
lg

ขอกันเพลิน! ทีมกลั่นกรองเงินกู้ 4 แสน ล.สู้โควิด แจ้งผู้ว่าฯ รวบสารพัดโครงการ อปท.เป็นชุดเดียว อ้างเสนอมาก เฉพาะแผนฟื้นฟูฯ ทะลุแล้ว! 4.6 แสน ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ทีมกลั่นกรองเงินกู้ 4 แสนล้าน สู้โควิด-19 แจ้งด่วน! ผู้ว่าฯ ฐานะประธาน กบจ. รวบสารพัดข้อเสนอโครงการเบื้องต้น ของ อปท.เป็นชุดเดียวกัน โดยไม่ต้องแยกประเภท “อนุกรรมการ” ระบุ โครงการ อปท.มีจำนวนมาก ยกเหตุเพื่อกลั่นกรองฯ ให้มีประสิทธิภาพ ตอบสนองปัญหา-ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เผยโครงการ อปท.ส่วนใหญ่ “โครงการซ่อม/ก่อสร้างถนน/ขุดลอกหนองน้ำ” พรึบ! ส่วน “Thaime” ล่าสุด ชง 34,263 โครงการ ขอเงิน 841,269 ล้านบาท ส่วนแผน 3.2 ฟื้นฟูเยียวยาชุมชน ขอเกินงบ 465,149 ล้าน จาก 33,798 โครงการ

วันนี้ (13 มิ.ย.) มีรายงานจากสำนักงานสภาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือ สภาพัฒน์ เปิดเผยว่า ภายหลังสภาพัฒน์ ในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 พ.ศ. 2563 (เงินกู้ 400,000 ล้านบาท) กำหนดให้จังหวัดส่งโครงการมายังคณะกลั่นกรองฯ เมื่อวันที่ 5 มิ.ย.ที่ผ่านมา

ล่าสุด เมื่อวานนี้ (12 มิ.ย.) สภาพัฒน์ ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ นร 1125/ว 3348 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2563 ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) แจ้งให้ทุกจังหวัดทบทวนและพิจารณาจัดลำดับความสำคัญโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทุกประเภทเป็นชุดเดียวกัน โดยไม่ต้องแยกประเภทและสรุปบัญชี โดยให้จังหวัดจัดทำสรุปบัญชีข้อเสนอโครงการมายังสภาพัฒน์ ภายวันที่ 22 มิ.ย

เนื่องจากโครงการของ อปท. ที่จังหวัด (กบจ.) จัดส่งมายังสำนักงานฯ มีจำนวนมาก เพื่อให้การพิจารณากลั่นกรองฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองการแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่

“คณะอนุกรรมการที่ทำหน้าที่พิจารณากลั่นกรองฯ (แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ 3) ที่มี นายดนุชา พิชยนันท์ รองเลขาธิการสภาพัฒน์ ในฐานะประธานอนุกรรมการกลั่นกรองฯ ได้มีมติให้จังหวัดจัดทำลำดับความสำคัญโครงการของ อปท.เป็นบัญชีชุดเดียวกัน โดยให้จัดทำเป็นข้อเสนอโครงการเบื้องต้น (Project Brief) มายังสภาพัฒน์ ภายวันที่ 22 มิ.ย.นี้”

มีรายงานว่า สำหรับโครงการที่ อปท.เสนอผ่านมายังคณะกรรมการกลั่นกรองฯ ที่เผยแพร่ในเว็บไซต์สภาพัฒน์ ส่วนใหญ่เป็นโครงการเกี่ยวกับ “โครงการซ่อมสร้างถนนเพื่อการเกษตร” “ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก” รวมถึง “ก่อสร้างถนนลาดยาง Asphalt Concrete” และ โครงการขุดลอกหนองน้ำสาธารณประโยชน์ จำนวนมาก

ที่ผ่านมา อปท.ต้องส่งข้อเสนอขอจัดสรรงบผ่านมายัง สภาพัฒน์ ภายในวันที่ 5 มิ.ย. และต้องส่งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ภายในวันที่ 10 มิถุนายน และล่าสุด สภาพัฒน์ ขอให้จังหวัดส่งมายังสำนักงานภายในวันที่ 22 มิ.ย.

เมื่อวานนี้ (12 มิ.ย.) เว็บไซต์สภาพัฒน์ รายงานผ่าน “Thaime” โครงการเบื้องต้น ที่หลายหลายหน่วยงานเสนอผ่าน 4 แผนงานมายังคณะกรรมการกลั่นกรองฯ แล้ว พบว่า มี 34,263 โครงการ ขอรับจัดสรร 841,269 ล้านบาท โดยแผนงานที่ 3.1 เสนอ 164 โครงการ ขอรับจัดสรรงบ 284,302 ล้านบาท

แผนงานที่ 3.2 “ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม” ผ่านเงินกู้ 4 แสนล้านบาท เสนอมาแล้ว 33,798 โครงการ เกินวงเงินแล้วถึง 465,149 ล้านบาท และแผนงานที่ 3.4 เสนอมาแล้ว 301 โครงการ ขอรับจัดสรร 91,942 ล้านบาท

ทั้งนี้ คณะกรรมการกลั่นกรองฯ ขอให้ประชาชนในพื้นที่เข้ามาตรวจสอบโครงการอย่างใกล้ชิด ตลอดสัปดาห์นี้ ก่อนที่จะคัดโครงการออกจากรอบแรก


กำลังโหลดความคิดเห็น...