xs
xsm
sm
md
lg

“ส.ส.พรรณสิริ” วอนนายกฯตบรางวัล “นักรบด่านหน้า” กำลังสำคัญสยบโควิด-19

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


พรรณสิริ กุลนาถศิริ
"พรรณสิริ" ส.ส.สุโขทัย พปชร. หนุน 3 พ.ร.ก.เราไม่ทิ้งกันรอบคอบ-รัดกุม ชู “อปท.-อสม.-กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน” นักรบด่านหน้า แนะปรับสวัสดิการตอบแทนผลงาน เสนอแผนด้านการเกษตรอินทรีย์ ผลักดันครัวไทยสู่ครัวโลก ช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจ

ที่รัฐสภา ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร นางพรรณสิริ กุลนาถศิริ ส.ส.สุโขทัย พลังประชารัฐ อภิปรายสนับสนุน พ.ร.ก.เงินกู้ และ พ.ร.ก.ให้อำนาจธนาคารแห่งประเทศไทย (ธ.ป.ท.) ดูแลสภาพคล่องทางเศรษฐกิจและสถาบันการเงิน ทั้ง 3 ฉบับ ว่าพ.ร.ก.ทั้ง 3 ฉบับ มีข้อดีที่เห็นเด่นชัด 3 ประการ คือ 1.มีเป้าหมายชัดเจนทั้งด้านป้องกันโรคระบาด การเยียวยา การฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม 2.มีแผนการบริหารเงินกู้ตามระเบียบกฏหมาย สามารถกำกับติดตามได้ง่าย และ 3.มีความยืดหยุ่นในกรอบวงเงินกู้กับการบริหารสถานกราณ์โควิด-19 ที่ไม่อาจกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดได้

“นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา คือผู้นำแห่งความสำเร็จที่ระดับโลกชื่นชม ศูนย์บริหารโควิด เข้มแข็ง องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทุกแห่งมีส่วนร่วมอย่างสำคัญ” นางพรรณสิริ ระบุ

นางพรรณสิริ กล่าวต่อว่า บุคลากรสาธารณสุขในทุกแห่ง คือ นักรบด่านหน้า ที่ทำหน้าที่อย่างดียิ่ง ทั้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสถขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ที่ถือว่าเป็นนักรบโควิดประจำการ ที่ทำหน้าที่เฝ้าระวังสถานกราณ์ ดูแลติดตามลูกบ้านและพัฒนาชุมชนท้องที่ของตนทุกมิติ สมควรได้รับการปรับเงินเดือน และเสนอให้พิจารณาสวัสดิการต่างๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล บำเหน็จบำนาญ ค่าเล่าเรียนบุตรถึงปริญญาตรี อีกด้วย

นางพรรณสิริ กล่าวอีกว่า แผนงานเงินกู้ด้านการฟื้นฟูเศรษฐกิจ เสนอผลักดันด้านการเกษตร การเข้าถึงแหล่งน้ำและพลังงาน สานต่อโครงการกระจายน้ำบาดาล กองทุนอนุรักษ์พลังงาน การพัฒนาดิน การใช้เทคโนโลยี่ด้านการเกษตร การส่งเสริมการปลูกพืชทดแทน การจัดการในรูปวิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจเพื่อสังคม ผลักดันประเทศไทยเมืองอาหาร เกษตรปลอดภัย เร่งรัดต่อยอดแผนยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์ 2560-2564 ที่มีเป้าหมาย ในปี 2564 พื้นที่เกษตรกรรมไม่น้อยกว่า 600,000 ไร่ เกษตรกร 30,000 ราย และการผลักดันครัวไทยสู่ครัวโลกอย่างเข้มแข็ง โดยมั่นใจว่าการใช้เงินกู้จะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์ยิ่งต่อพี่น้องประชาชน.
กำลังโหลดความคิดเห็น...