xs
xsm
sm
md
lg

นายกฯ มั่นใจกลไกต่างๆ สอบใช้เงิน ย้ำส่งเสริมเกษตรปลอดภัยขับเคลื่อนทั้ง 13 ลุ่มน้ำ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์“ประยุทธ์” ชี้แจงสภา ยันมั่นใจระบบกลไกตรวจสอบการใช้เงิน ทั้งจากรัฐสภา สตง. ปปง. ป.ป.ช. ป.ป.ส. ยืนยันรัฐบาลส่งเสริมเกษตรปลอดภัย พร้อมขับเคลื่อนการบริหารจัดการทั้ง 13 ลุ่มน้ำ

วันนี้ (27 พ.ค.) เวลา 15.55 น. ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร อาคารรัฐสภา ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 2 ครั้งที่ 1 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวชี้แจงนโยบายเกษตรปลอดภัย ภาษียาสูบ การบริหารจัดการน้ำ การดูแลผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข และเรื่องหน้ากากอนามัย ดังนี้

นายกรัฐมนตรีชี้แจงว่า รัฐบาลเน้นนโยบายเกษตรปลอดภัยและให้ความสำคัญต่อการกำจัดสารพิษ โดยยืนยันตามมติคณะกรรมการวัตถุอันตราย เพราะเป็นความตั้งใจของรัฐบาลที่ให้เป็นเกษตรปลอดภัย อย่างไรก็ตาม ยังต้องคำนึงถึงพี่น้องเกษตรด้วย โดยจะหาวัสดุชนิดอื่นๆ มาทดแทนให้กับเกษตรกรด้วยเช่นกัน กรณีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับมาตรฐานการนำเข้าสินค้าเกษตรนั้น จะต้องมีการศึกษาในรายละเอียด รวมทั้งมาตรฐาน Codex สิ่งสำคัญคือการสร้างความเข้าใจกับประชาชน

นายกรัฐมนตรียังชี้แจงประเด็นภาษียาสูบ ว่า เข้าใจถึงปัญหาความเดือดร้อนของผู้ประกอบอาชีพปลูกยาสูบ ซึ่งได้ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนการปลูกพืชทดแทนการปลูกยาสูบ สำหรับปัญหาที่พบในขณะนี้ คือ การนำยาสูบที่จะต้องขายให้กับบริษัทผลิตบุหรี่ในประเทศ แต่กลับมีคนนำยาสูบไปทำเป็นยาเส้นขายเป็นบุหรี่ ก็ได้ให้คณะกรรมการศึกษาหาแนวทางแก้ไขเรื่องนี้อยู่

นายกรัฐมนตรียังย้ำว่า รัฐบาลยังให้ความสำคัญในการบริหารจัดการน้ำ โดยได้จัดตั้งหน่วยงาน สทนช. ขึ้นใหม่เพื่อดูแลบริหารจัดการน้ำทั้งประเทศ 13 ลุ่มน้ำในภาพรวมทั้งการจัดทำแหล่งกักเก็บน้ำ น้ำบาดาล แยกประเภทการใช้น้ำ นำเพื่อเกษตรกร รัฐบาลนี้ทำเรื่องน้ำมากกว่าที่ผ่านมา ก่อนที่จะเข้ามาถึง 4 เท่า และยังจะทำให้มากขึ้นอีก เพราะอยู่ในแผนงานที่จะต้องขับเคลื่อน โดยจะใช้ทั้งเงินเยียวยาและเงินงบประมาณที่มีอยู่แล้ว เพราะน้ำ คือ ชีวิตและเป็นสิ่งที่เกษตรกรต้องการ จากการที่พบปะกับชาวนาเกษตรกรที่แท้จริงมาแล้ว ทราบดีถึงปัญหาความเดือดร้อน และเกษตรกรพอใจการทำงานของรัฐบาลที่คิด จัดทำแผน จัดระเบียบการใช้งบประมาณ การปรับเปลี่ยนงบประมาณ นำงบกลางไปเสริมให้ รวมทั้งโครงการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ยังไม่แล้วเสร็จ รัฐบาลก็นำมาดำเนินการต่อหลายโครงการ ล้วนอยู่ในแผนทั้งหมด แต่หากฝนไม่ตกก็จะเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ต้องคิดหาวิธีการอย่างอื่น เช่น การเปลี่ยนอาชีพ การปลูกพืชน้ำน้อย การตลาด สิ่งสำคัญในการทำเรื่องแหล่งน้ำ คือ EIA ประชาพิจารณ์ในที่ดินของเอกชน ประชาชน ที่ไม่ได้อยากให้ หรือพื้นที่ป่าสมบูรณ์ก็ไม่สามารถทำได้ ส่วนที่ทำได้ก็อาจไม่มีน้ำ แต่รัฐบาลจะพยายาม และพร้อมขอรับข้อสังเกตไว้

นายกรัฐมนตรียังยืนยันดูแลขวัญกำลังใจผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขนั้น รัฐบาลมีงบประมาณสาธารณสุข 45,000 ล้านบาท ที่มีการใช้จ่ายไปจำนวนหนึ่งในการดูแลผู้ปฏิบัติงานที่หน้างานเป็นเบี้ยเลี้ยง ค่าตอบแทนพิเศษ ในช่วงการปฏิบัติหน้าที่ครอบคลุมคนทำงานทั้ง 3 ส่วน คือ ข้าราชการ ลูกจ้างพนักงาน อาสาสมัคร ซึ่งต่างมีกฎหมายระเบียบการที่แตกต่างกัน รัฐบาลต้องให้ความเป็นธรรมและเคารพกฎหมายด้วย

ในตอนท้าย นายกรัฐมนตรียังชี้แจงประเด็นหน้ากากอนามัย ว่า ที่ผ่านมา สถานการณ์พัฒนาอย่างรวดเร็ว ในประเทศไทย มีเพียงไม่กี่บริษัทที่การผลิตหน้ากาก โดยเฉพาะหน้ากาก N95 จะมีเพียง 1-2 บริษัท ซึ่งมีลิขสิทธิ์ผลิตทำและส่งไปต่างประเทศเท่านั้น ขณะที่วัสดุต้นทุนการผลิตหน้ากากอนามัยสีฟ้าต้องนำมาจากต่างประเทศทั้งสิ้น ในช่วงเวลาคับขันทุกประเทศจะสงวนไว้ใช้ภายในประเทศ ดังนั้น การแก้ไขต้องใช้วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา ยืนยันว่า วันนี้สถานการณ์คลี่คลายลงได้ด้วยการบริหารจัดการให้ดีขึ้น อย่าได้คิดว่ารัฐบาลจะใช้แต่เงินอย่างเดียว ขอให้มั่นใจกลไกการตรวจสอบ นอกเหนือจากคณะกรรมการที่ตรวจสอบแล้ว รัฐสภา และหน่วยงานที่ทำหน้าที่ตรวจสอบภายในระบบ ทั้ง สตง. ปปง. ป.ป.ช. ป.ป.ส. สามารถตรวจสอบได้ทั้งหมด และย้ำมาตลอดว่า การเสนอโครงการต่างๆ จะต้องผ่านกลไกของพื้นที่ คือ กนจ. และต้องมีการพิจารณาการตั้งกรอบวงเงินมาก่อน ทั้งสิ้น


กำลังโหลดความคิดเห็น...