xs
xsm
sm
md
lg

ปชป.รับมากสุด 37.3 ล.เงินกองทุนพัฒนาพรรค พท.โดนหักเลือกตั้งซ่อมได้แค่ 1.6 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กกต.เผยแพร่ 68 พรรค รับ 120 ล.เงินจัดสรรจากกองทุนพัฒนาพรรคการเมืองปี 63 ปชป.มากสุด 37.3 ล. พปชร. 13 ล. พท. 11.3 ล. แต่โดนหักชดใช้ค่าเลือกตั้งซ่อม 9.6 ล. รับจริงแค่ 1.6 ล. พรรคเล็ก ไทรักธรรม ได้มากสุด 6.7 ล. ก้าวไกล 3.5 แสน

วันนี้ (15 พ.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจเฟซบุ๊กกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ของสำนักงาน กกต. ได้เผยแพร่รายละเอียด คณะกรรมการกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง มีมติเมื่อวันที่ 20 เม.ย. 2563 อนุมัติการจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่พรรคการเมือง ประจำปี 2563 รวม 68 พรรคการเมือง รวมวงเงิน 120,087,841.85 บาท ตามหลักเกณฑ์มาตรา 83 ของ พ.ร.ป. ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 โดย 1. พรรคประชาธิปัตย์ ได้รับเงินอุดหนุน 37,332,493.39 บาท 2. พรรคประชากรไทย ได้รับเงินอุดหนุน 1,571,117.59 บาท 3. พรรคความหวังใหม่ ได้รับเงินอุดหนุน 447,560.08 บาท 4. พรรคเครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย ได้รับเงินอุดหนุน 574,718.23 บาท

5. พรรคเพื่อไทย ได้รับเงินอุดหนุน 11,355,849.04 บาท แต่ได้รับการโอนจริง 1,672,093.92 บาท เนื่องจากในการเลือกตั้งส.ส.เมื่อ 24 มี.ค. 62 กกต.ได้มีคำวินิจฉัยให้ระงับสิทธิสมัคร รับเลือกตั้งของ นายสุรพล เกียรติไชยากร ผู้สมัคร ส.ส.เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย ไว้เป็นการชั่วคราวเป็นระยะเวลาหนึ่งปี และยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาเพื่อสั่งให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้ถูกกล่าวหา ยกเลิกการเลือกตั้งให้มีการเลือกตั้ง ส.ส.เชียงใหม่ เขตเลือกตั้งที่ 8 ใหม่ และให้ดำเนินคดีอาญาแก่นายสุรพล รวมทั้ง กกต.ได้มีมติเห็นชอบหลักฐานการใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้ง ครั้งที่เป็นเหตุให้ต้องมีการเลือกตั้งใหม่ จำนวนเงินรวม 9,683,755.12 บาท ซึ่งขณะนี้คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา ดังนั้น พรรคเพื่อไทย จะต้องถูกหักจำนวนเงินที่ กกต.ยื่นฟ้องให้สมาชิกผู้นั้นชดใช้คืนออกจากเงินจัดสรรตามมาตรา 83(5) ทำให้คงเหลือ 1,669,093.89 บาท และให้ส่งคืนเข้ากองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง จำนวน 9,683,755.12 บาท หากภายหลังมีคำพิพากษาถึงที่สุดว่าผู้นั้นไม่ต้องรับผิด หรือรับผิดน้อยกว่าที่คณะกรรมการยื่นฟ้อง ให้คณะกรรมการกองทุนจ่ายเงินคืนให้แก่พรรคการเมืองนั้นต่อไป ตามมาตรา 83(5) พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 และข้อ 27 ของระเบียบ กกต.ว่าด้วยกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง พ.ศ. 2560

6. พรรคเพื่อแผ่นดิน ได้รับเงินอุดหนุน 427,004.51 บาท 7. พรรคชาติพัฒนา ได้รับเงินอุดหนุน 385,474.00 บาท 8. พรรคชาติไทยพัฒนา ได้รับเงินอุดหนุน 497,912.83 บาท 9. พรรคอนาคตไทย ได้รับเงินอุดหนุน 1,272,266.26 บาท 10. พรรคภูมิใจไทย ได้รับเงินอุดหนุน 845,841.45 บาท 11. พรรคสังคมประชาธิปไตยไทย ได้รับเงินอุดหนุน 1,081,033.77 บาท 12. พรรคประชาสามัคคี ได้รับเงินอุดหนุน 843,396.36 บาท 13. พรรคประชาธิปไตยใหม่ ได้รับเงินอุดหนุน 2,137,414.04 บาท 14. พรรคพลังชล ได้รับเงินอุดหนุน 660,705.48 บาท 15. พรรคครูไทยเพื่อประชาชน ได้รับเงินอุดหนุน 693,062.07 บาท 16. พรรคพลังสหกรณ์ ได้รับเงินอุดหนุน 940,862.63 บาท 17. พรรคพลังท้องถิ่นไท ได้รับเงินอุดหนุน 494,374.39 บาท 18. พรรคถิ่นกาขาวชาววิไล ได้รับเงินอุดหนุน 703,261.45 บาท 19. พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย ได้รับเงินอุดหนุน 1,261,033.23 บาท 20. พรรคไทรักธรรม ได้รับเงินอุดหนุน 6,707,694.64 บาท

21. พรรคเสรีรวมไทย ได้รับเงินอุดหนุน 3,926,388.68 บาท 22. พรรครักษ์ธรรม ได้รับเงินอุดหนุน 601,479.01 บาท 23. พรรคเพื่อชาติ ได้รับเงินอุดหนุน 663,975.20 บาท 24. พรรคพลังประชาธิปไตย ได้รับเงินอุดหนุน 800,003.59 บาท 25. พรรคภราดรภาพ ได้รับเงินอุดหนุน 299,130.80 บาท 26. พรรคพลังไทยรักชาติ ได้รับเงินอุดหนุน 2,115,641.55 บาท 27. พรรคเพื่อชีวิตใหม่ ได้รับเงินอุดหนุน 536,271.76 บาท 28. พรรคก้าวไกล ได้รับเงินอุดหนุน 358,009.71 บาท 29. พรรคทางเลือกใหม่ ได้รับเงินอุดหนุน 551,413.07 บาท 30. พรรคมติประชา ได้รับเงินอุดหนุน 551,464.57 บาท

31. พรรคประชาภิวัฒน์ ได้รับเงินอุดหนุน 640,063.34 บาท 32. พรรคพลเมืองไทย ได้รับเงินอุดหนุน 1,150,528.97 บาท 33. พรรครวมใจไทย ได้รับเงินอุดหนุน 603,798.84 บาท 34. พรรคพลังธรรมใหม่ ได้รับเงินอุดหนุน 1,271,001.93 บาท 35. พรรคไทยธรรม ได้รับเงินอุดหนุน 554,857.41 บาท 36. พรรคไทยศรีวิไลย์ ได้รับเงินอุดหนุน 790,199.97 บาท 37. พรรครวมพลังประชาชาติไทย ได้รับเงินอุดหนุน 6,680,216.55 บาท 38. พรรคสยามพัฒนา ได้รับเงินอุดหนุน 392,074.84 บาท 39. พรรคเพื่อคนไทย ได้รับเงินอุดหนุน 144,622.98 บาท 40. พรรคพลังปวงชนไทย ได้รับเงินอุดหนุน 3,581,324.45 บาท

41. พรรคพลังไทยรักไทย ได้รับเงินอุดหนุน 147,378.28 บาท 42. พรรคพลังชาติไทย ได้รับเงินอุดหนุน 310,637.27 บาท 43. พรรคประชาชาติ ได้รับเงินอุดหนุน 573,778.43 บาท 44. พรรคแผ่นดินธรรม ได้รับเงินอุดหนุน 248,435.58 บาท 45. พรรคคลองไทย ได้รับเงินอุดหนุน 219,709.14 บาท 46. พรรคประชาธรรมไทย ได้รับเงินอุดหนุน 740,816.92 บาท 47. พรรคประชานิยม ได้รับเงินอุดหนุน 340,673.91 บาท 48. พรรคพลังประชารัฐ ได้รับเงินอุดหนุน 13,570,414.54 บาท 49. พรรคเศรษฐกิจใหม่ ได้รับเงินอุดหนุน 1,751,685.33 บาท 50. พรรคพลังรัก ได้รับเงินอุดหนุน 4,242.86 บาท

51. พรรคชาติพันธุ์ไทย ได้รับเงินอุดหนุน 2,206.42 บาท 52. พรรคภูมิพลังเกษตรกร ได้รับเงินอุดหนุน 18,523.16 บาท 53. พรรคพลังสังคม ได้รับเงินอุดหนุน 442,231.13 บาท 54. พรรคพลังแรงงานไทย ได้รับเงินอุดหนุน 287,135.82 บาท 55. พรรคสุจริตชน ได้รับเงินอุดหนุน 652,382.32 บาท 56. พรรคพลังศรัทธา ได้รับเงินอุดหนุน 500,074.75 บาท 57. พรรคพลังแผ่นดินทอง ได้รับเงินอุดหนุน 71,693.71 บาท 58. พรรคกลาง ได้รับเงินอุดหนุน 162,684.68 บาท 59. พรรคพลังเพื่อไทย ได้รับเงินอุดหนุน 436,400.24 บาท 60. พรรคประชาไทย ได้รับเงินอุดหนุน 519,022.47 บาท

61. พรรคกรีน ได้รับเงินอุดหนุน 512,483.68 บาท 62. พรรคพัฒนาประเทศไทย ได้รับเงินอุดหนุน 2,026.20 บาท 63. พรรคฐานรากไทย ได้รับเงินอุดหนุน 7,943.11 บาท 64. พรรคสามัญชน ได้รับเงินอุดหนุน 496,547.38 บาท 65. พรรคภาคีเครือข่ายไทย ได้รับเงินอุดหนุน 512,009.71 บาท 66. พรรคเพื่อไทยพัฒนา ได้รับเงินอุดหนุน 7,900.00 บาท 67. พรรคคนงานไทย ได้รับเงินอุดหนุน 700,004.87 บาท 68. พรรคสร้างชาติ ได้รับเงินอุดหนุน 403,257.28 บาท


กำลังโหลดความคิดเห็น...