xs
xsm
sm
md
lg

“ประยุทธ์” ปราศรัยวันแรงงาน ย้ำตระหนักถึงความสำคัญ มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิต

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายกฯ ปราศรัยวันแรงงาน ย้ำตระหนักถึงความสำคัญ มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตให้มีรายได้เพิ่ม เพิ่มสิทธิประโยชน์ประกันสังคม แก้ กม.ให้สอดคล้องสากล เผยกำหนดมาตรการช่วยช่วงโควิด-19

วันนี้ (1 พ.ค.) เมื่อเวลา 15.57 น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ปราศรัยผ่านโทรทัศน์ช่อง 11 เนื่องในโอกาสวันแรงงานแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช 2563 ว่า “พี่น้องแรงงานที่รักทุกท่าน เนื่องในโอกาสวันแรงงานแห่งชาติ ได้เวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่ง ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ผมในนามของรัฐบาล ขอส่งความรักและความปรารถนาดีมายังพี่น้องแรงงาน
ทุกท่าน

รัฐบาลตระหนักถึงความสำคัญของแรงงานทุกคน ทุกภาคส่วน ทั้งแรงงานในระบบ แรงงานนอกระบบ หรือแรงงานคนพิการ และมุ่งมั่นที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องแรงงานให้มีรายได้สูงขึ้น ได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรม มีหลักประกันทางสังคมที่มั่นคง รวมทั้งมีความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงานที่ดีตามมาตรฐานสากล ทั้งนี้ ที่ผ่านมา รัฐบาลได้ดำเนินการในหลายเรื่อง อาทิเช่น การปรับเพิ่มอัตราค่าจ้างขั้นต่ำในทุกจังหวัด การเพิ่มสิทธิประโยชน์ด้านการประกันสังคม และการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายด้านแรงงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

ในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รัฐบาลมีความเป็นห่วงเป็นใยพี่น้องแรงงานทุกประเภท และได้กำหนดมาตรการช่วยเหลือดูแลพี่น้องแรงงานอย่างเต็มที่ ทั้งในส่วนของมาตรการชดเชยการขาดรายได้ การเพิ่มสิทธิประโยชน์ และการจ่ายเงินชดเชยกรณีว่างงานให้แก่ผู้ประกันตน การลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม การส่งเสริมให้มีแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ รวมทั้งการพัฒนา และยกระดับทักษะฝีมือแรงงาน เพื่อให้พี่น้องแรงงานทุกๆ ท่านสามารถผ่านพ้นวิกฤต และพร้อมที่จะเริ่มต้นเดินหน้าต่อไปด้วยกันได้อย่างมั่นคงต่อไป

ในโอกาสวันแรงงานแห่งชาติ ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและอำนาจแห่งสรรพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือ ตลอดจนพระบารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้พี่น้องแรงงานทุกท่าน พร้อมทั้งครอบครัว มีสุขภาพใจ สุขภาพกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ และสัมฤทธิ์ผล ในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ


กำลังโหลดความคิดเห็น...