xs
xsm
sm
md
lg

สั่งท้องถิ่นคืนเงินเหลือ งบกลาง 40 ล้าน “ผลิตหน้ากากผ้า” ภายใน 15 วัน หลังผลิตครบ 50 ล้านชิ้น

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์สถ.แจ้ง อปท.คืนเงินเหลือจ่ายจากงบกลาง “ผลิตหน้ากากผ้า” เข้าเป็น “เงินนอกงบประมาณกรมฯ” ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ทราบงบประมาณเหลือ ภายหลัง รมช.มหาดไทย รับรายงานการผลิต/แจกจ่ายหน้ากากผ้าให้ประชาชน ตามโครงการรวมพลังคนไทยร่วมใจป้องกันโควิด-19 ครบ 100% แล้ว 50 ล้านชิ้น คาดคงเหลือกว่า 40 ล้านบาท

วันนี้ (24 เม.ย.) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า วานนี้ (23 เม.ย.) กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ.) มีหนังสือแจ้งด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ ให้แจ้งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) กว่า 7,774 แห่ง เพื่อจัดส่งงบประมาณเหลือจ่าย โครงการผลิตและแจกจ่ายหน้ากากผ้าให้ประชาชนรวมถึง อสม.50 ล้านชิ้น ภายใต้โครงการรวมพลังคนไทยร่วมใจป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) คืน สถ.ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ทราบงบประมาณเหลือจ่ายดังกล่าว โดยส่งเช็คคืนในนาม “เงินนอกงบประมาณกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น”

ทั้งนี้ งบประมาณดังกล่าวเป็นไปตามมติ ครม.3 มี.ค. 2563 ที่อนุมัติจัดสรรงบประมาณปี 2563 งบกลาง รายการสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน วงเงิน 255 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าวัสดุในการจัดทำหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่ โดยให้ อปท.รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณทุกครั้งเมื่อได้จัดซื้อจัดจ้าง โดยมีต้นทุนชิ้นละ 4.50 บาท

เมื่อวันที่ 8 เม.ย. นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย ได้รับรายงานว่า การผลิตและแจกจ่ายหน้ากากผ้าให้ประชาชนได้ดำเนินการได้ครบ 100% แล้วจำนวนทั้งสิ้นกว่า 50 ล้านชิ้น ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวถือเป็นส่วนสำคัญในการช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้แก่ประชาชน

โดยข้อมูลการเบิกจ่ายในการทำหน้ากากอนามัยดังกล่าว จากงบประมาณ 225 ล้านบาท ล่าสุดพบว่ามีการเบิกจ่ายไป 183,676,286 บาท คงเหลือ 41,323,714 บาท และหน้ากากผ้าอยู่ระหว่างกระจายแจกจ่ายไปยังพื้นที่ต่างๆ

โครงการดังกล่าว โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเคยระบุว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นผู้เริ่มสั่งการให้จัดทำหน้ากากผ้า เพื่อเป็นหน้ากากทางเลือกแทนหน้ากากอนามัยสำหรับประชาชนทั่วไป โดยให้เร่งผลิตหน้ากากผ้าให้ครบ 50 ล้าน เพื่อแจกฟรีให้กับพี่น้องประชาชนในชุมชนต่างๆ อย่างทั่วถึง

ขณะที่มหาดไทยได้จัดอบรมบุคลากรโครงการ ครู ก. จำนวน 200,100 คน เพื่อเป็นวิทยากรเผยแพร่การทำหน้ากากผ้า


กำลังโหลดความคิดเห็น...