xs
xsm
sm
md
lg

“สามัคคีสร้างชาติ” ชงไอเดีย “ป้องกัน-ดูแล-เยียวยา-ฟื้นฟู” วิกฤตโควิด-19 ถึงนายกฯ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์“กลุ่มสามัคคีสร้างชาติ” ชงไอเดีย “ป้องกัน-ดูแล-เยียวยา-ฟื้นฟู” วิกฤตโควิด-19 ถึง “ประยุทธ์” แนะคุยชาติอาเซียน “ล็อคดาวน์” ตัวเองจนกว่าจะปลอดเชื้อ เสนอรัฐจัดรางวัลพิเศษให้จังหวัดที่ไร้คนติดเชื้อ พร้อมแจกเพิ่มรายครัวเรือนๆละ 5 พันบาท ฝากดูแลสินเชื่อช่วงวิกฤต อย่าตัดสิทธิ์คนติด “เครดิตบูโร” ชี้ช่วงฟื้นฟูเป็นโอกาสดันโครงการที่เคยติดขัด โดยเฉพาะ “ส.ป.ก.4.0 ที่ดินทองคำ” เพื่อรองรับระบบเศรษฐกิจหลังวิกฤต

วันนี้ (21 เม.ย.) นายสาธุ อนุโมทามิ ประธานกลุ่มสามัคคีสร้างชาติ พร้อมคณะ เข้ายื่นข้อเสนอในการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเร่งด่วน ถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ผ่าน นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ณ ห้องประชุม 1111 ศูนย์ดำรงธรรม


โดย นายสาธุ เปิดเผยว่า กลุ่มสามัคคีสร้างชาติ ขอเสนอ 4 แนวทางในการบริหารจัดการและการแก้ปัญหา คือ 1.การป้องกัน, 2.การดูแล, 3.การเยียวยา และ 4.การฟื้นฟู สำหรับแนวทางการป้องกันนั้น ที่ผ่านมารัฐบาล โดยศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) ได้ดำเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชน และออกมาตรการต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพอยู่แล้ว อย่างไรก็ดีทางกลุ่มฯขอเสนอให้รัฐบาลขอความร่วมมือประเทศกลุ่มอาเซียนใช้มาตรการล็อคดาวน์ ไปจนกว่าจะไม่มีผู้ติดเชื้อในกลุ่ม 10 ประเทศ และมีมาตรการเข้มข้น ในการไม่ให้มีการเดินทางจากประเทศที่มีการติดเชื้อเข้ามาในกลุ่มอาเซียน และมีสัตยาบันที่จะร่วมมือกันในการฟื้นฟูประเทศหลังวิกฤตโควิด-19 ผ่านพ้นไป
นายสาธุ กล่าวต่อถึงแนวทางการดูแลว่า รัฐบาลยังคงต้องเร่งแก้ไขปัญหาขาดแคลนงบประมาณ เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ทางการแพทย์พยาบาลและการสาธารณสุข อาทิ ชุดป้องกัน หน้ากากอนามัย หน้ากากกันละอองน้ำ ถุงมือ แว่นตา เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ แอลกอฮอล์ฉีดพ่น เป็นต้น ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ปฏิบัติงานภาคสนาม ตลอดจนการสนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภค อาหาร เครื่องป้องกัน ให้กับประชาชนอย่างเพียงพอด้วย
“ขอเสนอให้รัฐบาลจัดรางวัลพิเศษให้กับจังหวัดที่บริหารจัดการมาตรการอยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ ในการป้องกันการแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโควิด-19 มอบให้แก่จังหวัดที่ไม่ผู้ติดเชื้อเลย ตั้งแต่มีการแพร่ระบาดเกิดขึ้น และจังหวัดที่ควบคุมการแพร่ระบาด จนไม่มีผู้ติดเชื้อได้” ประธานกลุ่มสามัคคีสร้างชาติ ระบุ
นายสาธุ กล่าวถึงแนวทางการเยียวยาว่า นอกเหนือจากการให้เงินเยียวยากับผู้ที่ได้รับผลกระทบทุกกลุ่มอย่างครอบคลุมรวดเร็วแล้ว ยังควรพิจารณาดูแลให้เงินช่วยเหลือแบบรายครอบครัวๆละ 5,000 บาท เป็นเวลา 6 เดือน เพื่อเป็นหลักประกันว่าครอบครัวเขาจะดำรงชีพอยู่ได้ รวมทั้งต้องออกมาตรการและสนับสนุนให้สถาบันทางการเงิน สหกรณ์ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ดูแลสมาชิก ลูกค้า ลูกหนี้ ไม่ให้ได้รับความเดือดร้อนจากการขาดสภาพคล่อง ผู้ที่ได้รับผลกระทบตั้งแต่มีการเริ่มระบาดของไวรัสโคโรนา ไม่ให้บันทึกการเสียประวัติเข้าสู่ระบบเครดิตบูโร ผ่อนปรนหนี้ ผ่อนผันหนี้ ชะลอหนี้ พักหนี้ อย่างทั่วถึง สถาบันที่ให้ความร่วมมือจะได้รับมาตรการการยกเว้นภาษี การลดภาษี การสนับสนุนสภาพคล่อง ตามความเหมาะสมและเป็นธรรม
“การพิจารณาช่วยเหลือในการให้ประชาชนกู้เงินเร่งด่วน ดอกเบี้ยต่ำ จากธนาคารของรัฐ จะต้องไม่นำเครดิตบูโรมาเป็นการตัดสิทธิ์ของผู้ยื่นกู้ และสนับสนุนเงินฉุกเฉินผ่านกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติกองทุนละ 200,000 บาท ให้กับสมาชิกกองทุนได้เข้าถึงโดยเร็ว” นายสาธุ กล่าว
ในส่วนของแนวทางการฟื้นฟูนั้น ประธานกลุ่มสามัคคีสร้างชาติ เสนอให้รัฐบาลจัดตั้ง กองทุนพัฒนาชีวิตใหม่ ขึ้น เพื่อเข้ามาดูแลแลสนับสนุนผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากระบบเศรษฐกิจจนต้องหยุดดำเนินการไป ล้มละลาย ติดเครดิตบูโร โดยให้มีสถาบันทางการเงินพิเศษที่ไม่อยู่ในระบบการเงินทั่วไป โดยออกพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง ดังเช่น สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) ด้วยทุนดำเนินการ 50,000 ล้าน เข้ามาช่วยเหลือผู้ประกอบการที่หมดโอกาสไปแล้ว หรือแม้แต่ผู้ที่จะเริ่มต้นเป็นประกอบการธุรกิจใหม่ ด้านการสาธารณสุข ก็ควรจัดตั้งสำนักงานส่งเสริมสุขภาพประชาชนแห่งชาติ (สสปช.) ที่จะเป็นหน่วยงานใหม่ในการส่งเสริมการดูแลสุขภาพ ป้องกันโรค ดูแลสุขภาพของประชาชนให้แข็งแรง ไม่เจ็บป่วย โดยบุคคลากร นักวิชาการสาธารณสุข (หมออนามัย) แพทย์แผนไทย และ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน สร้างระบบสาธารณสุขมูลฐานที่เข้มแข็งและยั่งยืน
“นอกจากนี้ รัฐบาลควรถือโอกาสนี้ผลักดันแนวนโยบายที่เคยติดขัดเงื่อนไขต่างๆ มาเป็นเครื่องมือในช่วงการฟื้นฟูประเทศ รองรับระบบเศรษฐกิจหลังวิกฤติเศรษฐกิจโลก อาทิ การปฏิรูปที่ดิน ส.ป.ก. ตามแนวทางนโยบาย ส.ป.ก.4.0 ที่ดินทองคำ ให้เป็นรูปธรรมโดยเร่งด่วน, ส่งเสริมให้ประชาชนปลูกต้นไม้มีค่า เป็นวาระแห่งชาติ และให้สถาบันการเงินของรัฐรับรองเป็นหลักทรัพย์คำประกันได้, เร่งจัดทำเมกะโปรเจ็คเพื่อพัฒนาประเทศอย่างเร่งด่วน เป็นต้น” นายสาธุ กล่าวในที่สุด
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กลุ่มสามัคคีสร้างชาติ เป็นการรวมตัวกันของพรรคการเมืองจำนวน 14 พรรค ประกอบด้วย พรรคพลังไทยดี, พรรคกรีน, พรรคแผ่นดินธรรม, พรรคพลังประชาธิปไตย, พรรคสุจริตชน, พรรคทางเลือกใหม่, พรรคพลังสังคม, พรรคภาคีเครือข่ายไทย, พรรคสยามพัฒนา, พรรคเพื่อคนไทย, พรรคเครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย, พรรคไทยธรรม, พรรคพลังเพื่อไทย และพรรคยุทธศาสตร์ชาติ.


กำลังโหลดความคิดเห็น...