xs
xsm
sm
md
lg

พช.- อีสท์ เวสท์ ซีด หนุนคนไทยปลูกผักสวนครัวสร้างความมั่นคงทางอาหาร

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์พช.ร่วมกับบ.ค้าเมล็ดพันธุ์รายใหญ่ แจกเมล็ดพันธุ์ 45,600 ซองให้คนไทย ตามแผนปฏิบัติการ “90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” สู้ภัยโควิด-19

วันนี้(8 เม.ย.) นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย และนายวิชัย เหล่าเจริญพรกุล ผู้จัดการทั่วไปบริษัทอีสท์ เวสท์ ซีด จํากัด ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อร่วมกันดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ “90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนที่เริ่มปฏิบัติการทั่วประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. โดยบริษัท อีสต์ เวสต์ ซีด จำกัด ได้สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ผักตราศรแดง ให้แก่กรมการพัฒนาชุมชน จำนวนทั้งสิ้น 45,600 ซอง เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนที่เข้าร่วมโครงการได้นำไปปลูกในครัวเรือน

นายสุทธิพงษ์กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชนมีวิสัยทัศน์ ในการสร้าง”เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนพึ่งตนเองได้ ในปี 2565 “ซึ่งหัวใจคือต้องสนับสนุนพี่น้องประชาชนทั้งประเทศให้เข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงพระราชทานแนวทางการสร้างพื้นฐานความ พอมี พอกิน พอใช้ ซึ่งสอดรับกับการมีสถานการณ์วิกฤตโรคระบาดโควิด-19 เกิดขึ้น ส่งผลให้เกิดภาวะว่างงานทั้งแบบชั่วคราวด้วยมาตรการlock down และแบบถาวรเนื่องจากมีการเลิกจ้างงานเศรษฐกิจตกต่ำ คนทำงานในเมืองกลับไปอยู่บ้าน จึงยิ่งมีความจำเป็นต้องเร่งรณรงค์ปลูกผักสวนครัวให้เห็นผลโดยเร็ว ตามโครงการ “90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ให้ทุกครัวเรือนมีการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหาร มีอาหารเป็นยาวิเศษ แทนที่จะเป็นยาพิษจากสารเคมี ช่วยลดรายจ่ายของครอบครัวและยังเป็นกิจกรรมของคนในครอบครัวที่สามารถทำร่วมกันแล้วก่อให้เกิดความรักสามัคคีอย่างดีด้วย โดยให้เริ่มที่ตัวข้าราชการ พช.แล้วต่อยอดไปเชิญชวนผู้นำในจังหวัด ในชุมชน ให้มาทำเป็นแบบอย่าง จนท้ายที่สุดทุกครัวเรือนในประเทศไทยได้เห็นถึงประโยชน์และเชื่อว่าจะเป็นทางรอดที่ยั่งยืนอย่างแท้จริงแล้วปฏิบัติตาม

"โชคดีที่บริษัท อีสต์ เวสต์ ซีด จำกัด ซึ่งเป็นเป็นผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ผักหลายร้อยชนิด ตราศรแดงมีผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ไปในทางเดียวกันที่อยากเห็นประชาชนมีความสุข มีคลังอาหารเก็บไว้บนพื้นดินที่ไม่มีวันหมด จึงได้สนับสนุนโครงการด้วยการลงนามในMOU และมอบเมล็ดพันธุ์ผักตราศรแดง ให้แก่กรมการพัฒนาชุมชนเพื่อนำเมล็ดพันธุ์ความสุขที่ปลูกได้นี้ ไปส่งมอบให้แก่ประชาชนทั้ง 76 จังหวัด ให้เมล็ดพันธุ์เหล่านี้เติบโตเป็นอาหารแก่ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ที่กำลังรณรงค์ต่อไป จึงขอขอบคุณผู้บริหาร และพนักงานของเมล็ดพันธุ์ตราศรแดงทุกคนที่มาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลประชาชนในสภาวะวิกฤตนี้” นายสุทธิพงษ์กล่าว

ด้าน นายวิชัยกล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่บริษัทอีสต์ เวสต์ ซีด จำกัด ได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งในโครงการของกรมการพัฒนาชุมชนในครั้งนี้ เมล็ดพันธุ์ที่ดี มีมาตรฐาน ของบริษัทฯ จะช่วยเป็นจุดเริ่มต้นของความสุขปลูกได้ เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ให้ประชาชนในประเทศไทยของเรารอดพ้นจากวิกฤตในครั้งนี้ และทุกวิกฤตต่อไป


กำลังโหลดความคิดเห็น