xs
xsm
sm
md
lg

ผู้ว่าฯ เพชรบุรี ชวนปลูกผักสวนครัวในรั้วบ้านตนเอง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์เพชรบุรี - ผู้ว่าฯ เพชรบุรี ชวนปลูกผักสวนครัวในรั้วบ้านตนเอง สร้างความมั่นคงทางอาหาร ทางออกรอดพ้นวิกฤตโควิด-19

วันนี้ (14 เม.ย.) นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เปิดกิจกรรม Kick Off 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” สู้สถานการณ์โควิด-19 ตามแนวทางกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อสร้างความมั่นคงทางอหารในระดับครอบครัวและชุมชน โดยเน้นการพึ่งตนเอง และความสามัคคีของคนในชุมชน

นายกอบชัย กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทย เชื่อมั่นในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จึงได้มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชนให้ความสำคัญของการปลูกพืชผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารในยามวิกฤต ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 สามารถปลูกผักกินเองเลี้ยงชีวิตตนเองและครอบครัว โดยประชาชนสามารถผลิตอาหารไว้บริโภคเองในครัวเรือน ซึ่งจะเป็นทางออกสำหรับวิกฤตโรคระบาดที่ประเทศไทยกำลังเผชิญอยู่ ประชาชนไม่ต้องไปซื้อผักที่ตลาด สถานที่ที่มีคนจำนวนมาก และลดรายจ่ายให้แก่ครัวเรือน

นายสุเทพ สงวนคัมธรณ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชน ได้เน้นย้ำหลักการสำคัญ 5 ประการ ให้ทุกจังหวัด ทุกอำเภอ ตำบล หมู่บ้านนำไปปฏิบัติ ได้แก่ 1) จะพัฒนาใครเขา ต้องเริ่มจากตัวเราเองก่อน โดยให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกระดับชั้นเป็นตัวอย่างในการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ อย่างน้อย 5 อย่าง


2) ผู้นำต้องทำก่อน โดยกรมฯ ได้ขอความร่วมมือจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บริหารระดับจังหวัด ระดับท้องถิ่น ปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อตนเองและสังคม 3) ต้องผนึกกำลัง ตั้งระบบ ทำให้ครบวงจร โดยบูรณาการกับทุกภาคส่วนวางแผนขับเคลื่อนร่วมกัน ตั้งชุดปฏิบัติการหมู่บ้าน แบ่งหน้าที่ติดตาม 4) การปลูกผักสวนครัวแบบเข้าถึงทุกครัวเรือน 5) การสร้างเครือข่ายขยายผลโดยการเชื่อมโยงเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เมล็ดพันธ์ุ ต้นกล้าในชุมชน เราจะผ่านมันไปด้วยกัน แบ่งปันเมล็ดพันธุ์ ปลูกผักแบ่งปัน สร้างความมั่นคงทางอาหาร ทางออกรอดพ้นวิกฤตโควิด-19 พัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี

ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายทั่วทั้งจังหวัด ทุกอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน นำไปปฏิบัติ และท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ได้มอบต้นกล้าผักกระถางหลายชนิดให้แก่นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี หัวหน้าส่วนราชการ พัฒนาการอำเภอ และคณะกรรมการเพื่อนำไปปลูกที่บ้านอีกด้วย
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...