xs
xsm
sm
md
lg

ครช.ไม่หวั่นไวรัส รวมตัวเดินเท้าเข้าสภาฯ ยื่นรื้อ รธน.“พีระพันธุ์” เตรียมสรุปใน เม.ย.เน้นแก้เพื่อเป็นธรรม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ครช.ตบเท้าบุกสภาฯ ยื่นข้อเสนอแก้ไข รธน.ถึงมือ กมธ.ศึกษาแนวทางแก้ รธน. เร่งดำเนินการให้ทันสมัยประชุมหน้า ชูประเด็นเสรีภาพประชาชน และกลไกเข้าสู่อำนาจ ด้าน “พีระพันธุ์” เผย เตรียมสรุปรายงาน เม.ย. เน้นแก้เพื่อความเป็นธรรม ไม่สนกระทบอำนาจใคร

วันนี้ (13 มี.ค.) กลุ่มคนในนามคณะรณรงค์เพื่อรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน หรือ ครช. นำโดย นายอนุสรณ์ อุณโณ ประธาน ครช. ร่วมกับเครือข่าย People Go และแนวร่วม จำนวนประมาณ 100 คน เดินเท้าจากสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีกำแพงเพชร ผ่านตลาด อ.ต.ก. แยกประดิพัทธ์ ถนนพระราม 6 ไปรัฐสภาแห่งใหม่ แยกเกียกกาย เพื่อยื่นข้อเสนอการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญปี 2560 โดยมีคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาหลักเกณฑ์และแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาคอยให้การต้อนรับ


ทั้งนี้ ทางกลุ่มได้มีข้อเรียกร้องให้แก้ไขรัฐธรรมนูญใน 2 ประเด็นใหญ่ คือ 1) สร้างสิทธิเสรีภาพของประชาชนให้เข้มแข็ง ไม่นำเหตุความมั่นคงมาอ้างในการจำกัดเสรีภาพ ให้ประชาชนเข้าชื่อถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สร้างหลักประกันด้านรัฐสวัสดิการ และ 2) สร้างกลไกเข้าสู่อำนาจที่ยึดโยงกับประชาชน กำหนดให้ชัดเจนว่านายกรัฐมนตรีต้องมาจาก ส.ส. และ ส.ว.ต้องมาจากการเลือกตั้งทั้งหมด การปฏิรูปประเทศหรือยุทธศาสตร์ชาติ ต้องไม่เกิดขึ้นโดยคนกลุ่มเดียวและต้องไม่นิรโทษกรรมให้คณะรัฐประหาร

กลุ่ม ครช. และแนวร่วม ยังมีข้อเสนอเกี่ยวกับกระบวนการ ให้มีการตรา พ.ร.บ.การรับฟังความเห็นของประชาชนว่าสมควรให้มีการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่ เพื่อให้การรับฟังความเห็นของประชาชนมีผลในทางกฎหมาย และแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญ หรือ ส.ส.ร. จากการเลือกตั้ง แก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 256 เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การแก้ไขรัฐธรรมนูญให้ใช้เสียงเห็นชอบจากสมาชิกรัฐสภาไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งเท่านั้น และกำหนดบทเฉพาะกาลให้นำรัฐธรรมนูญปี 2540 จัดการเลือกตั้งให้รัฐบาลชุดใหม่ เพื่อดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อยกร่างรัฐธรรมนูญ และจัดทำประชามติให้ประชาชนให้ความเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่


นายอนุสรณ์ อุณโณ ประธาน ครช. กล่าวว่า ทางกลุ่มจะติดตามความคืบหน้าโดยเฉพาะข้อเรียกร้องข้อที่ 1 ให้มีการตรา พ.ร.บ.การรับฟังความเห็นของประชาชนว่าสมควรให้มีการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่ โดยหวังว่าจะได้รับการบรรจุเป็นระเบียบวาระในสมัยประชุมครั้งต่อไป ส่วนทางกลุ่ม ครช. ก็จะดำเนินกิจกรรมต่อไปอย่างต่อเนื่อง พร้อมย้ำว่า แม้ประธานคณะกรรมาธิการจะมีเจตนาอันแน่วแน่ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ แต่กลไกที่วางเอาไว้ในรัฐธรรมนูญยากเกินกว่าที่จะเข้าถึง จึงต้องอาศัยพลังของประชาชน โดยสิ่งที่ทางกลุ่มทำในวันนี้ เพื่อแสดงเจตนารมณ์ต่อสังคมในวงกว้างให้ร่วมกันแสดงออกซึ่งเจตจำนงในการแก้ไขรัฐธรรมนูญและประสานความร่วมมือการต่อไป


นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ประธานคณะกรรมาธิการ กล่าวว่า ได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมาธิการประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ที่มี นายวัฒนา เมืองสุข เป็นประธาน รวบรวมความเห็น เช่นเดียวกับที่รับฟังความเห็นของประชาชนทั่วไป และขอให้มั่นใจว่า ข้อเสนอจะนำไปสู่การพิจารณาของคณะกรรมาธิการ พร้อมยืนยันว่า แนวทางของคณะกรรมาธิการเพื่อศึกษาแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้มีความเป็นธรรมมากขึ้น มุ่งแก้ไขในส่วนที่กระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชน โดยไม่สนว่าจะกระทบฝ่ายผู้มีอำนาจหรือไม่ ซึ่งเบื้องต้นวางไว้ว่าคณะกรรมาธิการจะทำงานให้เสร็จสิ้นภายในสิ้นเดือนมีนาคมนี้ และจะทำรายงานสรุปภายในเดือนเมษายนนี้ เพื่อให้บรรจุเป็นระเบียบวาระในสมัยประชุมหน้า ส่วนการเลื่อนขึ้นมาพิจารณาเป็นวาระแรกหรือไม่ ก็ขึ้นอยู่กับที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร


กำลังโหลดความคิดเห็น...