xs
xsm
sm
md
lg

“บิ๊กป้อม” ประชุมปคม.เตรียมส่งรายงาน TIP Report

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์“ประวิตร” ติดตามความคืบหน้า การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ย้ำต้องให้หมดสิ้นไปจากประเทศไทยโดยเร็ว ปฏิบัติการเชิงรุก จริงจัง รายงานผลต่อเนื่อง

วันนี้ (4 มี.ค.) พล.ต.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผช.โฆษกประจำรอง นรม. เปิดเผยว่า วันนี้เวลา10.00 น. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นรม. ได้เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ปคม.) ณ ห้องประชุม ครม.(เดิม) สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล

คณะกรรมการฯ ได้รับทราบผลการประชุมที่ พม. จัดขึ้นเพื่อรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากภาคีเครือข่าย(NGOs) และองค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานป้องกัน และปราบปรามการค้ามนุษย์ของไทย ซึ่งผลการหารือไม่มีข้อมูลที่คัดค้านกับรายงานผลการดำเนินงานปี62 และจะรายงานเพิ่มเติม (Progress Report) ที่จะส่งให้สหรัฐฯใน มี.ค.63 ต่อไป หลังจากนั้นที่ประชุมได้เห็นชอบ ร่างรายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานป้องกัน และปราบปรามการค้ามนุษย์ของไทย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (TIP Report) พร้อมทั้งเห็นชอบ กรอบเวลาเพื่อนำเรียนให้ นรม. ก่อนส่งรายงานให้สหรัฐฯภายในวันที่ 2เม.ย.63 ต่อไป

พล.อ.ประวิตร ได้กำชับ คณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการค้ามนุษย์ (ปคม.) ให้เร่งขับเคลื่อน กำกับดูแลการปฏิบัติงานเชิงรุก จริงจัง และต้องรายงานผลอย่างต่อเนื่อง เน้นความชัดเจน ครบถ้วน สมบูรณ์ สำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง พม.,สตช.,รง. และ กต. จะต้องบูรณาการการทำงานและ มีการบังคับใช้ กม.กับผู้กระทำผิดโดยเฉพาะจนท.รัฐที่เข้าไปเกี่ยวข้องอย่างจริงจัง เพื่อให้การป้องกัน และปราบปรามการค้ามนุษย์ หมดไปจากประเทศไทยโดยเร็ว พร้อมให้มีการรายงานผลอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ พล.อ.ประวิตร ได้กำชับให้ สตช.เร่งรัดคดีให้รวดเร็วยิ่งขึ้น และขอให้ พม.มีมาตรการสร้างการรับรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชนเพื่อช่วยกันแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ และขอความร่วมมือประชาชนให้เบาะแสข้อมูลข่าวสาร เพื่อการมีส่วนร่วมเฝ้าระวังและสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐ ควบคู่กันไปด้วย


กำลังโหลดความคิดเห็น...