xs
xsm
sm
md
lg

ครม.อนุมัติโอนกรมทรัพยากรน้ำ เป็นของ สทนช. ตัดปัญหาหน้าที่ทับซ้อน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์โฆษกรัฐบาล แถลงครม.เห็นชอบ โอนกรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพย์ฯ ไปเป็นของ สทนช. เหตุมีหน้าที่ทับซ้อนกัน

วันนี้ (18 ก.พ.) เมื่อเวลา 15.00 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.เห็นชอบการเสนอโอน พ.ร.บ.โอนหน้าที่และอำนาจ ของกรมทรัพยากรน้ำ ซึ่งอยู่ภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ไปเป็นของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เนื่องจากอำนาจหน้าที่ทั้ง 2 หน่วยงานนี้มีความทับซ้อนกัน โดยอำนาจหน้าที่ของสทนช. มาตามพ.ร.บ.ทรัพยากรน้ำ ปี 61 ในขณะที่อำนาจหน้าที่ของกรมทรัพยากรน้ำ ต้องดำเนินการตามกฎกระทรวงอยู่ โดยขอยกตัวอย่างสิ่งที่ทับซ้อนกัน เช่น สทนช. เป็นเลขานุการคณะกรรมการลุ่มน้ำ และทำหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักด้านนโยบายในการประสาน บริหารจัดการน้ำกับองค์กรนานาชาติ มีอำนาจหน้าที่ในการเห็นชอบปรับองค์ประกอบ แต่กรมทรัพยากรน้ำ กฎกระทรวงระบุเอาไว้ว่า ให้เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการลุ่มน้ำ ซึ่งก็มีปัญหาทับซ้อนกัน จึงได้มีการหารือร่วมกัน และมีข้อเสนอให้โอนบรรดากิจการจากกรมทรัพยากรน้ำ ของกระทรวงทรัพฯ ไปเป็นของสทนช. เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนการบริหารจัดการน้ำ ทั้งนี้การโอนงบประมาณ ทรัพย์สิน และหนี้สิน รวมถึงอัตรากำลัง 178 อัตรา ทางกระทรวงทรัพฯ มีความเห็นว่า ในระหว่างที่กรมทรัพยากรน้ำต้องปรับตัว ขอให้เป็นการยืมตัวบุคลากรไปจากกระทรวงทรัพฯ ก่อน หลังจากที่สทนช. ได้อัตรากำลังจากสำนักงานข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) แล้ว ก็ให้มีการโอนย้ายต่อไป


กำลังโหลดความคิดเห็น...