xs
xsm
sm
md
lg

“บิ๊กตู่” สั่งเด้ง “ธีธัช” ผู้ว่าฯ การยาง เข้าประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

นายธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (ภาพจาก http://www.raot.co.th)
นายกรัฐมนตรี ออกคำสั่งให้ “ธีธัช สุขสะอาด” ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เข้าปฏิบัติหน้าที่ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อประสิทธิภาพและแก้ไขข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานของ กยท.

วันนี้ (21 มี.ค.) มีรายงานว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ลงนามในคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 4/2561 ลงวันที่ 20 มี.ค. 2561 เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานอื่นของรัฐไปปฏิบัติหน้าที่ในสำนักนายกรัฐมนตรี มีรายละเอียดว่า ตามที่มีคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 68/2559 เรื่อง มาตรการแก้ปัญหาเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานอื่นของรัฐและการกำหนดกรอบอัตรากำลังชั่วคราว ลงวันที่ 16 พ.ย. 2559 โดยให้มีกรอบอัตรากำลังชั่วคราวเป็นเป็นกรณีพิเศษในสำนักนายกรัฐมนตรี สำหรับรองรับการบรรจุและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งไม่เป็นข้าราชการเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของงานและแก้ไขข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐอันจะเป็นประโยชน์ในการปฏิรูประบบราชการแผ่นดินนั้น

เพื่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลและหน้าที่ความรับผิดชอบให้เกิดประสิทธิภาพของงานและแก้ไขข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานของการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) อาศัยอำนาจตามความในข้อสอง ของคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 68/2559 เรื่อง มาตรการแก้ปัญหาเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐในการกำหนดกรอบอัตรากำลังชั่วคราวลงวันที่ 16 พ.ย. 2559 นายกรัฐมนตรีจึงมีคำสั่งให้ นายธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ไปปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ตามกรอบอัตรากำลังชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษงานปลัดสำนักนายกฯ สำนักนายกรัฐมนตรี โดยรับค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์จากการยางแห่งประเทศไทยและยังไม่พ้นจากตำแหน่งเดิม จนกว่าจะมีคำสั่งเป็นประการอื่น ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปกำลังโหลดความคิดเห็น...